Elindult a Hétszínvirág Bölcsőde felújítása

2023. július 27.

A munkaterület átadás-átvétellel elindult a TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002 azonosító számú, „Hétszínvirág Bölcsőde felújítása” tárgyú projekt kivitelezése. A gyermekgondozás és -nevelés minőségi alapokon nyugvó biztosítása kiemelkedő fontosságú a város fejlődése és jövője szempontjából. A Hétszínvirág Bölcsőde fejlesztésével is az a célja a városvezetésnek, hogy egy olyan pozitív és támogató környezetet teremtsen a keleti városrészben élők számára, ahol

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-6.2.1-19 jelű, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. november 13-án TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be. A projekt a Közreműködő Szervezet 2021. január 06-án kelt támogatói döntése alapján 500 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a Széchenyi 2020 program keretében. A pályázat támogatási szerződését 2021. március 18-án írták alá, amely ezt követően hatályba is lépett.

A fejlesztés helyszíne a 7629 Pécs, Pákolitz István utca 32. sz. alatti bölcsődei intézmény, amely a Pécs, belterület 36284 helyrajzi számú ingatlanon található épület, valamint ennek udvara. A jelenlegi intézmény 4 csoportszobás és 40 férőhely kapacitású.

Az új bölcsőde megtervezése és megépítése során a városvezetés fókuszában az állt, hogy az intézmény felújítása és bővítése a helyi férőhelyigényeknek és a modern kor elvárásainak megfelelően valósuljon meg. A jelenlegi intézmény a felújítás után 1 csoportszobával bővülni fog. A jelenlegi 4 csoportszoba is egyenként 12 főre bővül, ezen felül az újonnan kialakított csoportszobát is 12 főre tervezik. A felújítás után így 5x12, azaz plusz 20 férőhellyel, 60 főre bővül a bölcsődei férőhelyek száma.

Szükségessé vált az épület alapterületének bővítése a projekt keretében, mivel a jelenlegi helyiségek nem felelnek meg a jogszabályban meghatározott méreteknek, több szoba kialakítsa pedig nem volt lehetséges a meglévő alapterületen. Az intézményhez újonnan hozzáépített épületrész kialakításához szükséges telekrendezést az Önkormányzat vállalta. A bölcsőde épületének és telkének bővítése a szomszédos, önkormányzati tulajdonú ingatlan rendezésével, egy részének leválasztásával történik.

A bővítés mellett a fejlesztés részeként az épületet teljes körűen felújítják. Az ingatlan kívül-belül megfelel majd a kor igényeinek, a hatályos jogszabályoknak és a balesetvédelemi előírásoknak. Ugyancsak megtörténik a játszóudvar és a bölcsőde bútorzatának teljes megújítása is. A felújításnál olyan korszerű eszközöket és technológiákat alkalmaznak, amelyek hozzájárulnak a gyermekek optimális fejlődéséhez és biztonságos környezetéhez is, valamint a fenntarthatósági elvárásoknak is megfelelnek.

A felújítás keretében kialakítanak elkülönítőt és orvosi szobát. Ez javítja a bölcsőde egészségügyi és biztonsági színvonalát és hozzájárul a gyermekek egészségének megőrzéséhez. Az épület és a környezet akadálymentesítése alapkövetelmény, ez minden gyermek számára egyenlő esélyeket teremt a fejlődésben. A meglévő tereket racionalizálják és megújul az intézmény konyhája is.

A projekt keretében tervezetten további tevékenységek is megvalósulnak:

  • 1 db akadálymentes parkolóhely létesül;
  • új játékelemekkel bővítik és fejlesztik a játszóudvart (EU szabvány szerint);
  • megtörténik az épület gépészeti, erős- és gyengeáramú rendszereinek fejlesztése. Az épületre 10kW teljesítményű háztartási méretű kiserőművet telepítenek, valamint földből nyert hőenergia hasznosításán alapuló talajszondás hőszivattyú beépítésével biztosítják a melegvizet és a fűtést.
  • korszerű kerékpártámaszokat, valamint kerékpárok és babakocsik elhelyezésére alkalmas tárolókat alakítanak ki;
  • beléptető-, kamera- és riasztórendszert építenek ki;
  • olyan energiahatékonysági intézkedések valósulnak meg, mint az utólagos külső hőszigetelés, és a nyílászárók cseréje.

Pécs város vezetése bízik benne, hogy a korszerű bölcsőde hozzájárul majd a városrészben élő családok életminőségének javításához és a város szociális-gazdasági fejlődéséhez.
A beruházás tervezetten 2023 év végéig megvalósul. A jövő évet a gyermekek várhatóan már az új intézményben kezdhetik meg, a projekt kivitelezési időszakában elhelyezésükről a Vargha Damján utcai óvoda épületében gondoskodnak.

További híreink

Legfrissebb galériák