Megújult környezet várja a Nagy Jenő utcai óvodába járó gyermekeket

2023. november 7.

Befejeződött a TOP-6.5.1-19-PC1-2021-00001 azonosító számú, Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai fejlesztése tárgyú projekt kivitelezése, így 2023. novemberétől már egy kívülről-belülről megszépült környezetbe térhetnek vissza az óvodába járó gyermekek.

A fejlesztéssel érintett épület Pécs, Nagy Jenő utca 38. szám, 3462 hrsz-ú belterületi ingatlanon található óvoda épülete (az egykori „Stock ház”). Az épület kivitelezése 1862-ben történt, patinás barokk stílusú műemlék, amelyet többször átépítettek, felújítottak. Az épület utolsó felújítására az 1980-as években került sor. A műemléki épület 6 csoportszobával működik, alapterülettől függően 19–25 fős gyermeklétszámmal.

A beruházásnak köszönhetően 2023 novemberétől már 106 gyermeket tud fogadni az intézmény. Az óvoda kiemelt figyelmet fordít az egészéges életmód kialakítására. Ebben nagy segítséget jelent az óvodában lévő sószoba, illetve a tornaszoba, amely a napi rendszeres mozgásfejlesztésen túl számos óvodai programnak biztosít helyet. Éppen ezért külön öröm az óvoda számára, hogy az épülettől eddig különálló tornaterem, a felújítást követően közvetlen összeköttetést kapott a főépülethez. 2017-ben az óvoda elnyerte a „Zöld Óvoda” címet. Fontosnak tartják és kiemelt helyen kezelik már kisgyermekkorban a környezettudatos nevelést a játék, a tanulás eszközeivel.

Magyarország Kormányának felhívására a Pénzügyminisztérium a megyei jogú városok önkormányzatainak részére az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban 2018-ban TOP-6.5.1-16 kódszámon pályázati felhívást tett közzé. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 2018. július 25. napján nyújtott be a pályázatot. A TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009 azonosítószámon, a Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai fejlesztése tárgyú projekt a Széchenyi 2020 programnak köszönhetően az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzatból bruttó 144,65 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződést 2019. január 29-én írták alá.

2020-ban a Pénzügyminisztérium a megyei jogú városok önkormányzatainak részére az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban TOP-6.5.1-19 kódszámon ismételten pályázati felhívást tett közzé, amely a korábbi, 2018-as pályázati felhíváshoz képest jóval kedvezőbb feltételeket tartalmazott a projekt sikeres megvalósíthatósága szempontjából. Lényeges különbség, hogy míg a TOP-6.5.1-16-os kiírás maximálta az épületek hőtechnikai jellemzőinek javításával elért éves szintű GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költséget, addig az újabb TOP-6.5.1-19-es kiírásból ez a korlátozást törölték.

A fentiek alapján – annak érdekében, hogy az Önkormányzat részéről a projekt sikeres megvalósításához már biztosított önerőn felül többlet önerő biztosítására ne legyen szükség – a fejlesztésre vonatkozó támogatási kérelem a TOP-6.5.1-19-es felhívásra történő benyújtására, emellett a TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009 azonosítószámú Támogatási Szerződéstől való elállásra volt szükség.

Az immár TOP-6.5.1-19-PC1-2021-00001 azonosítószámú, a Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai fejlesztése tárgyú projekt a Támogató Szervezet 2022. március 11-ei döntése alapján, a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból bruttó 180 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2022. június 20. napján lépett hatályba.

Az óvoda épületét szerény hőszigetelő képességű falak és elöregedett faablakok jellemezték korábban. A gépészeti berendezések elavultak voltak, a fűtés nehezen volt szabályozható és a fűtésre felhasznált energia jelentős része a rendszer veszteségének fedezésére használódott el.

A projekt keretében megvalósult:

 • a teljes épület energetikai korszerűsítése, a falazatok a meglévő hőszigetelő vakolat eltávolítását követően külső kőzetgyapot hőszigeteléssel lettek ellátva;
 • a külső nyílászárók helyére a régi architektúrát követő, korszerű új, fa nyílászárókat és párkányzatokat építettek be;
 • fűtés: a meglévő radiátorok megtartása mellett vandálbiztos termosztatikus fejeket helyeztek el;
 • a használati melegvízellátás korszerűsítése: gázbojler helyett új villanybojlert építettek be;
 • a meglévő külső és belső lámpatestek a műemléki értékekhez igazodva korszerűsítve lettek, új LED lámpákat helyeztek el;
 • a belső terű helyiségekben (mosdók) mesterséges szellőzési lehetőséget alakítottak ki;
 • 9 KW-os napelem rendszert telepítettek az intézmény tetőfelületére;
 • a teljes épületre kiépítették a tűzjelző berendezést;
 • melegítő konyha korszerűsítése: villamos melegítő zsámolyokat (7 KW) szereztek be;
 • az épület körül kiépítették a csapadékvíz-elvezetést;
 • megújult az épület körüli járda;
 • megtörtént a főbejárati kapuzat és a keleti oldalon lévő pincelejáró restaurálása és megújítása is.

A főépületen kívül az óvodához tartozik egy külön épületrészben elhelyezkedő tornaterem. A két épületrész közötti átjárás korábban csak az udvaron át volt biztosított. Az akadálymentesítés keretében ezen két épületrész összekötése valósult meg egy nyaktaggal. A nyaktaghoz kapcsolódóan egy új akadálymentes főbejárat is létesült. Innen belépve meg lehet közelíteni a főépületet, így a mozgásukban korlátozott hozzátartozóknak lehetőségük lesz a gyermekeket bekísérni az óvoda épületébe és már egy fűtött előtérben tudják a pedagógusok gondjaira bízni a gyermekeket. Továbbá innen akadálymentesen meg lehet közelíteni a tornatermet, így az ott tartott rendezvényeken már részt tudnak majd venni a mozgásukban korlátozott hozzátartozók is. A tornaterem új cserépfedést kapott, valamint kopolit üvegeit korszerű nyílászárókra cserélték.

Az óvoda zárt udvarral rendelkezik, ahova a régi játékok visszatelepítése mellett új játszótéri eszközöket is telepítettek.

Az épületben pályázatból nem támogatható tevékenységek is megvalósultak az Önkormányzatnak és Zag Gábor helyi képviselőnek köszönhetően. Az épületben található egy tálalókonyha, ami a gyermekek napi háromszori étkezését biztosítja. A tevékenység megkönnyítése érdekében ételliftet építettek be, ez nagy könnyebbséget jelent az óvodának és hozzájárul a biztonságos óvodai környezet megteremtéséhez. Mindezek mellett az óvoda helységeiben parkettacsiszolás és -lakkozás, továbbá a teljes épület és a beépített szekrények kifestése is megtörtént.

Az óvoda 2023 novemberétől a régi új környezetében, de a megszokott magas színvonalú pedagógiai munkával, sokszínű programokkal várja az óvodáskorú gyermekeket. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata egy újabb intézményét jelentős energetikai fejlesztés mellett, műemléki értékeit megőrizve akadálymentesítette, az épület használatát komfortosabbá tette, korszerűsítette, valamint az óvodai ellátás és fejlesztés megfelelő infrastrukturális hátterét biztosította.

További híreink

Legfrissebb galériák