Hálózatba kötötték Pécs kerékpárútjait

2023. december 15.

A TOP-6.4.1-16-PC1-2022-00004 azonosító számú, Megyeri út fejlesztése II. ütem című projekt lezárásával megtörtént a pécsi kerékpárutak hálózatba kapcsolódása, így az európai uniós beruházásoknak köszönhetően a kerékpározás szerelmesei mostantól már biztonságosan keresztül-kasul szelhetik városunkat.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. április 27-én nyújtott be támogatási kérelmet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-6.4.1-16 jelű, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés tárgyú felhívásra. A TOP-6.4.1-16-PC1-2022-00004 azonosító számon regisztrált, Megyeri út fejlesztése II. ütem című pályázat keretében a Közreműködő Szervezet 2022. augusztus 23-án kelt döntése értelmében, a Széchenyi 2020 projekt keretében, 100%-os támogatási intenzitás mellett, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból a város 875 millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A Támogatási Szerződést 2022. november 7-én írták alá.

Ehhez a projekthez szervesen kapcsolódik a TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006 azonosító számú, Megyeri út fejlesztése tárgyú projekt, amely keretében megvalósult a Megyeri út déli, azaz az Expo Center és a Verseny utca közé eső szakaszának fejlesztése. A projekt során az adott szakaszon megújult az úttest, illetve új járda és kerékpárút létesül. A beruházás részeként megújult az útburkolat a használaton kívüli iparvágány és a Verseny utca között, valamint ezen területek vízelvezetési problémáit is kezelték.

A fent bemutatott fejlesztés folytatásaként, jelen TOP-6.4.1-16-PC1-2022-00004 azonosító számú projekt keretében Pécs MJV Önkormányzata az európai uniós és hazai támogatás segítségével alap műszaki tartalomként a következő fejlesztéseket valósította meg a Megyeri tértől déli irányba haladva:

A Megyeri téren kerékpáros átvezetés, továbbá az út megbontásával új középsziget épült. A térről csomóponti csatlakozás készült a Szigeti úton kialakított, „Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely kialakítása Pécsett” tárgyú projektben megvalósított kerékpáros létesítményhez.

 • Az Athinay úti csomópontban jelzőlámpás irányítás mellett kerékpáros átvezetés készült.
 • A Megyeri út a Mártírok útja és Athinay út közötti szakaszán az irányhelyes kerékpársávok kialakítása mellett felújították az útburkolatot, valamint mindkét oldalon a járdát is.
 • A Megyeri út – Mártírok útja kereszteződésben új jelzőlámpás csomópont létesült az útkereszteződés közlekedésbiztonságának javítása érdekében. A jelzőlámpa fázisait és a vasúti átkelőt egy sorompófigyelő rendszerrel hangolták össze, amely kamerakép alapján vált programot a sorompó nyitott, illetve zárt állapota esetén.
 • A Megyeri út – Mártírok útja kereszteződéstől a Verseny utcai csomópontig déli irányba haladva kerékpáros átvezetés készült piktogramokkal a MÁV Megyeri úti csomópontján.
 • A Verseny utcai csomópontban kerékpáros átvezetés készült a meglévő szegélyek korrekciójával, a burkolatok megújításával, az elsőbbségi viszonyok rendezésével.
 • A Verseny utcában a csomópontot követően, kelet felé haladva irányhelyes kerékpáros létesítményt alakítottak ki a meglévő vízelvezető árkok rendezése mellett.
 • A Verseny utcában készített kerékpárúttal megvalósult a kerékpáros hálózati kapcsolat a meglévő városi kerékpárforgalmi létesítmények között.
 • A beruházás során a meglévő közvilágítási hálózatot fejlesztették és bővítették.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az alap műszaki tartalmat – mintegy 47,5 millió forintértékben bővítette az alábbi elemekkel (amely a pályázatban elszámolható):

 • Megyeri téren a sebességcsillapító pályaszintkiemelés történt, illetve a Megyeri tér és az Athinay út között a meglévő útburkolatot – 80 méteren – felújították;
 • a Megyeri út – Veress Endre utca csomópontban az útburkolat felújítása mellett az észak oldali buszmegálló új tartós bazaltbeton burkolatot kapott;
 • a Veress Endre utca és a Verseny utca között teljes szélességben kopórétegcsere készült a vasúti sínekig.

Összefoglalva, a fejlesztésnek köszönhetően több közlekedési csomópont közlekedésbiztonsági fejlesztésére került sor, 1000 méter hosszú útszakasz újult meg, 1850 méter kerékpáros létesítmény építése és kijelölése történt meg.
A beruházással Pécs városvezetésének elsődleges célja, hogy infrastrukturális lehetőséget biztosítson a közösségi közlekedés minél szélesebb körű használatára, ezáltal pedig a fenntartható városi közlekedés, valamint az élhető városi környezet megteremtésére.

A projekt záróeseményén Ruzsa Csaba, alpolgármester, Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, valamint Auth István és Zag Gábor, a fejlesztésben érintett területek önkormányzati képviselői bemutatták a projekt eredményeit, és egy bringás reggelire invitáltak mindenkit. Felhívták a figyelmet arra, hogy a fejlesztések nem csupán utakat bővítettek Pécsett, hanem egy élhetőbb és fenntarthatóbb város irányába vezettek bennünket. Fontos tehát, hogy közösen tegyük biztonságosabbá és kényelmesebbé mindennapi közlekedésünket, hiszen mindannyiunk feladata, hogy felelősségteljesen és klímatudatosan használjuk az új infrastruktúrát, mely egy élhetőbb és fenntarthatóbb város irányába mutat. A városvezetők elmondták továbbá, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata köszönettel tartozik minden pécsi lakosnak, hogy a fejlesztés megvalósulhatott.

További híreink

Legfrissebb galériák