Üzembe helyezték a Füzes dűlőben megépült közcélú naperőműveket

2023. december 15.

Üzembe helyezték a TOP-6.5.2-16-PC1-2016-00001 azonosító számú, Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 1. projekt keretében megépült közcélú naperőművet. A beruházás jelentős előnyökhöz juttatja Pécs városát, hiszen hozzájárul a város fenntarthatóságához és zöldenergia-használatának növeléséhez. A megújuló energiaforrások aktívabb kihasználása révén a város csökkentheti környezetterhelését és energiaköltségeit.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében tárgyú felhívást tett közzé. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. július 4-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001 azonosító számon, Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 1. címmel. A pályázatot a Közreműködő Szervezet 2017. április 20-án kelt támogatási döntése támogatásban részesített. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 100%-os támogatási intenzitással 254 millió Forint, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázati felhívás értelmében önállóan támogatható tevékenység a közcélú fűtési, hűtési és villamos energia igény kielégítése biomassza alapon, geotermikus energiával, illetve napenergia alapú villamos erőművek létrehozásával. Pécsett a fenti lehetőségek közül alapvetően a napenergia hasznosítására nyílik lehetőség, tekintettel arra, hogy a geotermikus energia feltárásához további kutatásokra van szükség, a távfűtés pedig ma is 100%-ban biomassza alapon kerül biztosításra, így a felhíváshoz illeszkedve a megvalósítandó pályázati cél Pécs város számára egyedül a naperőműben történő közcélú villamos energiatermelés lehetett.

Az előkészítő munkák elvégzését követően a kivitelezési közbeszerzési eljárást 2019. januárjában indították meg, majd 2019. június 19-én eredményesen lezárták. A támogató tartalmú KFF tanúsítványt 2019. szeptember 3-án adták ki. A Vállalkozó kiválasztásánál bírálati szempont volt a megajánlott napelemek várható élettartama, hatásfoka, illetve a létesítményre vállalt garancia, így optimalizálva a kiválasztott területre létesítendő legmegfelelőbb, leghatékonyabb napelempark megvalósítását.

A Vállalkozási Szerződés aláírása 2019. szeptember 27-én, a munkaterület átadás-átvétele 2019. október 14-én történt meg, majd ezt követően a kivitelezési munka elindult. A beruházás keretében 2020 őszére 0,5 MW teljesítményű naperőművet alakítottak ki Pécsett, a Füzes dűlő területén található 3685/46 és 3685/44 hrsz-ú ingatlanokon. Az ingatlanok megfelelő nagyságúak és önkormányzati tulajdonban vannak.

A fejlesztés eredményeképpen transzformátor állomást, kisfeszültségű földkábeles hálózatot, valamint 11 kV-os hálózatra csatlakozáshoz tervezett 11 kV-os termelői földkábelt, 1920 db napelemből (teljesítményük 260W/db) álló napelemes rendszert, 15 db invertert (teljesítményük: 33 kW/db) telepítettek.

A támogatás 2017-ben történt elnyerésekor a támogatási intenzitás 100%-os volt, a projekt elszámolható összköltsége 254 millió Forint. A 100%-os támogatási intenzitás fenntartására egyedi elszámolási módszertant dolgoztak ki 2019 augusztusa és 2021 májusa között, melyet minden érintett szerv (Miniszterelnökség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) elfogadott, azonban időközben megváltozott energiaszolgáltató és az energiapiaci jogszabályok (2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról) már nem tették lehetővé az alkalmazását.

Ezt követően az Önkormányzat 2022. július 26-án egy energetikai szakértőt bízott meg azzal, hogy dolgozzon ki módszertant a megfelelő üzembehelyezési lehetőségek feltérképezésére és az Önkormányzat számára egy mind a piacnak, mind a felhívásnak megfelelő javaslat kidolgozására, egyben a megtermelt energia felhasználására. A szakértő javaslata a piaci alapú értékesítés volt. Az Önkormányzat a javaslatot elfogadta, és támogatási szerződésmódosítási kérelemben kérte ezt a projektben is átvezetni.

A Támogatási Szerződés módosítása 2023. július 12-én lépett hatályba, a támogatási intenzitás viszont 60%-ra csökkent. Mindez azt jelenti, hogy a projekt összeköltsége 192 279 140 Ft, amelyből a támogatás összege 115 367 484 Ft, így az önkormányzati önerő 76 911 656 Ft.

Az Önkormányzat 2023 tavaszán elindította az energiakereskedő kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárást. Az első eljárás sikertelen lett, mivel nem volt Ajánlattevő. 2023. augusztus végén a második eljárás sikeresen lezárult: az energiakereskedő az E-On Energiamegoldások Kft. lett. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a kereskedővel 2023. október 5-én kötötte meg a szerződést.

A naperőmű üzembe helyezése 2023. november 28-án megtörtént. Mivel a napelemes rendszer teljesen automatikus működésű, ezért külső kézi személyzet beavatkozását nem igényli, csak karbantartási és szervizfeladatok elvégzésére szükséges minimális személyzet, minimális időigénnyel, így a működés járulékos költségeként munkabér nem jelentkezik.

A naperőmű üzemideje erős fény, illetve a napsütéssel esik egybe, ami átlagosan napi 6-12 óra üzemidőt jelent. Az inverter a hálózatra automatikusan kapcsolódik, amikor a napelemek termelnek és leválik, amikor a fényenergia elégtelen mértékűvé válik.

A Közcélú naperőmű projekt megvalósítása Pécs Füzes-dűlőben a Terület és Településfejlesztési Operatív Programon belül stratégiailag fontos lépés volt a város fenntartható fejlődése felé. A beruházásnak köszönhetően 0,5 MW teljesítményű naperőmű létesült, amely hozzájárul Pécs zöldenergia-felhasználásának növeléséhez.

További híreink

Legfrissebb galériák