Befejeződött az új család- és gyermekjóléti szolgálat és központ épületének fejlesztése az Anikó utcában

2023. december 18.

Pécsett és térségében a szociális szakmai feladatvégzés humán feltételei megfelelőek, ugyanakkor a szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastrukturális körülmények mindenképpen modernizációt igényelnek. Ezért is jó hír, hogy lezárult a TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002 azonosító számú, Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése tárgyú projekt megvalósítása, amely által az ECSGYK központi részlege és a kertvárosi részlege is az Anikó utca 1. szám alatti ingatl

A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit. 2018-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium a Megyei Jogú Városok Önkormányzatai részére a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyban, TOP-6.6.2-16 kódszámon pályázati felhívást tett közzé.

A felhívás kizárólag szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztését támogatja. Pécsett a szociális alapszolgáltatások egyik letéteményese az Esztergár Lajos Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (továbbiakban: ECSGYK). Az intézmény az ellátási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást. Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a problémák kialakulásának megelőzése, a kiváltó okok feltárása, a krízishelyzetek kezelése, a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint szociális szakemberek készségeinek alkalmazásával.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata „Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése” címmel, 2018. október 19. napon nyújtotta be kérelmét a TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002 azonosító számon. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló európai uniós támogatású projekt 2019. január 14. napon kelt döntés értelmében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 425,514 millió Forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. február 28-án írta alá a Támogatási Szerződést.

A projekt teljes költségvetése 681 246 493 Forint. A különbözeti összegre, azaz 255 732 493 Forint-ra a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., mint menedzsment szervezet 2023 októberében többlet támogatási kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz. A ráemelési kérelem elbírálásáig az ideiglenes fedezetet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ideiglenes forrásként biztosítja.

A projekt célja, hogy az ECSGYK számára egy olyan központi épületet biztosítson az Önkormányzat, mely a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működését hosszú távon biztosítja.

Az ECSGYK központi egysége jelenleg a 7632 Pécs, Anikó u 5. szám alatti ingatlanban működik. Ezen ingatlan állapota jelentősen leromlott, a 63 fős szakmai-irányító-adminisztrációs munkatársak számára rendkívül szűkös. Önmagában az épület felújítása – annak szűkös méretei miatt – nem lenne elegendő a megfelelő feltételek biztosításához, bővítése – ismerve a szűk kertvárosi tereket és a beépíthetőségi lehetőségeket – nem megoldható.

Az eredetileg megkötött támogatási szerződés szerint, a Pécs, Puskin tér 17. szám alatti, üresen álló volt kollégiumépületet újították volna fel. 2019 tavaszán PMJVÖ Közgyűlése 100/2019. (IV. 18.) sz. döntésével úgy határozott, hogy a TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002 Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése projekt megvalósulási helyszíneként Pécs, Puskin tér 17. szám alatti ingatlan helyett a Pécs, Anikó utca 1. sz. alatti ingatlant jelölte meg azzal a feltétellel, hogy az ECSGYK központi részlege mellett, az ECSGYK kertvárosi egysége is az ingatlanba költözik. A központosítás előnye, hogy a fejlesztés által az integráltabb, gyorsabb ügyintézési és gondozási feltételek is megvalósulhatnak.

A TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002 azonosító számú, Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése tárgyú projekt keretében a Pécs, Anikó utca 1. sz. alatt található iskolaépület fejlesztése, felújítása valósult meg, annak érdekében, hogy az ECSGYK ezen épületben működhessen tovább. A fejlesztéssel érintett létesítmény a Pécs, 21044 hrsz-ú belterületi ingatlanon helyezkedik el.

Az iskola épületét 1977-ben adták át és egészen 2015-ig működött benne általános iskola. Ezt követően az intézmény épülete adott otthont az óvodafelújítási program keretében felújított, a felújítások idejére elköltözni kényszerült óvodáknak, bölcsődéknek. Az Anikó utcai intézmény épülete 2021. szeptemberétől üresen áll. Az intézmény tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Pécs városvezetésének egyik fő célja, hogy az európai uniós támogatás segítségével megvalósult fejlesztés által megfelelő körülmények legyenek biztosíthatóak az ECSGYK számára. A fejlesztések nem érintették az épület teljes egészét, csupán az épület első és második emeletére, valamint a felső tornateremre korlátozódott. A földszint É-i részében egy főzőkonyha üzemel, ami szintén nem a kivitelezés része.

Az iskolaépület homlokzati nyílászáróit 2016-ban kicserélték, de a csere nem érintette sem a konyha, sem a tornaterem nyílászáróit (a felső tornaterem kopolit üveg felületeit néhány helyen polikarbonátra cserélték). Az épület IMS utófeszített vázszerkezettel készült, mely szerkezet megerősítése már korábban megtörtént.

Az európai uniós támogatásnak köszönhetően átépítették a bejáratot, az optimális működéshez szükséges irodákat, kliens fogadókat, tárgyalókat és új vizesblokkokat alakítottak ki az épület I. és II. emeletén. A fejlesztés során az intézmény részleges akadálymentesítése is megtörtént.

Az épületbe költöző Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ főbejáratát a K-i oldalon, a korábbi iskolaépület udvari kijáratának átalakításával jelölték ki. A több, mint 2 m-es szintkülönbséget áthidaló előlépcsőt lépcsőlifttel akadálymentesítették, a bejárati üvegfal hátrahúzásával megnövelték a lépcsőpihenőt. A bejárattal szembeni területet falbontásokkal az előcsarnokhoz kapcsolták. A helységben új portát alakítottak ki.

A beruházásnak köszönhetően elkészült a tető vízszigetelése, fejlesztették

  • a komplex erősáramú (vezetékhálózat és elosztók építése, szerelvény csere, villámvédelem) hálózatot;
  • a komplex gyengeáramú rendszert (vagyonvédelem, informatikai és távközlési rendszer, beléptető rendszer);
  • a tűzjelző rendszert;
  • az épület gépészeti berendezéseit (hideg-, melegvíz, rendszer szétválasztása a földszinten kialakított rendszertől; bojlerek beépítése, vizesblokkok);
  • a hő- és füstelvezetési rendszert.

Korábban az intézményben az alapszolgáltatások teljesítésében is problémát okozott, hogy az ECSGYK nem rendelkezett megfelelő méretű közösségi térrel, így pl. a közösségi eseményeket, csoportos módszertani programokat csak nehézségek árán tudta biztosítani. A beruházás az egykori tornaterem átalakításával nagyon fontos alapszolgáltatási hiányosság megoldását is lehetővé tette.

2023. december 18-án 14 órakor megtartották a projekt hivatalos záróeseményét, ahol Török Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. műszaki igazgatója és Nagy István, az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (ECSGYK) igazgatója elmondták, hogy az európai uniós támogatás révén végrehajtott beruházásnak köszönhetően a város és a szolgáltató intézmény közötti társadalmi összetartozás erősödik, miközben a helyi szinten elérhető, fenntartható és magas színvonalú szociális alapszolgáltatások számára megfelelő infrastrukturális feltételek teremtődnek meg.

További híreink

Legfrissebb galériák