Energetikailag megújult az Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épülete

2023. december 19.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával befejeződött a TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010 azonosító számú, az Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése tárgyú projekt kivitelezése. Az intézmény energetikai fejlesztése kiemelkedően fontos, mivel javítja az intézmény energiahatékonyságát, csökkentve ezzel a környezeti terhelést és a költségeket. Ezenkívül a modern, fenntartható energiaforrások használata elősegíti a gyermekek

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. július 25-én nyújtott be pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a „TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra az Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése címmel. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által összeállított, a TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010 azonosítószámú projekt a közreműködő szervezet 2018. november 26-án kelt döntése értelmében, a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 100%-os támogatási intenzitás mellett, bruttó 284,798 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt kivitelezési közbeszerzési eljárása több ok miatt elhúzódott. Az 1. kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mert a legkedvezőbb nettó ajánlati ár meghaladta a pályázati forrásból elszámolható, illetve az eljárás megindításakor rendelkezésre bocsátott fedezet összegét. A 2. kivitelezési közbeszerzési eljárást a közgyűlés eredményesnek nyilvánította, azonban a nyertes vállakozó – kimentettségének igazolása mellett – nem írta alá a vállalkozási szerződést. A vállalkozó kimentettségének igazolásáról a közgyűlés 310/2022. (XII.6.) számú határozatával hozott döntést.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat továbbra is meg kívánta valósítani a fejlesztési beruházást, PMJVÖ Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 410/2022. (XII. 06.) számú határozatával döntött a 3. kivitelezési közbeszerzési eljárás megindításáról, majd annak eredményes lezárásáról 172/2023. (V. 16.) számú határozatával. 2023. május 24. napján érkezett meg a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály támogató tartalmú záró tanúsítványa. Ezt követően a nyertes vállakozóval a vállakozási szerződés aláírása 2023. június 16-án történt meg.

A fejlesztéssel érintett épület Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 7633 Pécs, Ajtósi Dürer utca 1. 529/69 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda és bölcsőde. Az intézmény kivitelezése az 1973-as évben történt földszintes, lapos tetős kialakítással, előregyártott vasbeton elemekből és falazott homlokzati elemekből. Napjainkra a gerébtokos fa szerkezetű nyílászárók elöregedtek, az üvegezésük elavulttá vált. Az épület földszintes, kis mértékben alápincézett.

Problémát okozott az épület akadálymentes használata, megközelítése is. Az épület külső határoló szerkezetei energetikai szempontból elavultak voltak, állapotuk már nem elégítte ki a mai kor elvárásait. A nyílászárók, a padló, a tető és a régi falazat komoly hőveszteséget okoztak. Tekintettel arra, hogy az épület homlokzatán jelentős mennyiségű üvegfelület volt, ezek rossz állapota miatt a fejlesztést megelőzően jelentős volt a téli időszakban keletkező fűtési veszteség.

A gépészeti berendezések nem feleltek meg a mai kor elvárásainak: a fűtést nehezen lehetett szabályozni és a fűtésre felhasznált energia jelentős része a rendszer veszteségeit fedezte, nem volt alkalmas a helyiségenkénti szabályozásra sem. A hőt a PÉTÁV Kft. kezelésében lévő, pinceszinti hőközpont biztosítja, mely az épület fűtésére, illetve használati melegvízre fordítódik.

A projekt keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése valósult meg. A felújítás során a homlokzat utólagos hőszigetelése történt meg, a külső nyílászárókat új, korszerű, műanyag ablakokra cserélték, a fűtést korszerűsítették (radiátor cserék történtek, valamint a szükséges helyeken a radiátorok csöveit is újakra cserélték), és a meglévő külső és belső világítási rendszert is modernizálták új lámpatestekkel. Az európai uniós támogatásnak köszönhetően a lapostető korszerű hő- és vízszigetelést kapott, emellett a tetőszerkezetre 7,5 kW-os napelemes rendszert is telepítettek. Az épület körül új járdát építettek.

Az intézmény projektarányos infokommunikációs akadálymentesítése is megvalósult. A beruházás segítségével a bejárat és annak közelében egy mosdó komplex, minden fogyatékossági ágra kiterjedő akadálymentesítése és az elérési útvonal akadálymentesítése is megtörtént a főbejárathoz épült rámpa segítségével.

A távfűtéses rendszerű épület szekunder oldali rendszerének korszerűsítésével, a szükséges radiátorok cseréjével, termosztatikus szeleppel történt felszerelésével az intézmény számára a korábbiaknál hatékonyabb energiafelhasználást és racionálisabb energiagazdálkodást eredményez a jövőben, illetve ezzel együtt a komfortérzet is javul az épületben. A fejlesztés hozzájárul az intézmény primerenergia-fogyasztásának és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkenéséhez.

A projekt sikeres és teljes körű megvalósítása érdekében önkormányzati forrásból további műszaki tartalmak valósulhattak meg: tűzjelző berendezést építettek ki, fejlesztették a villamos hálózatot, a korszerűtlen gáz zsámolyok helyett villamos zsámolyokat telepítettek, új előtetőket építettek, valamint megfelelő szellőztetést alakítottak ki a belső terekben.

A TOP-6.5.1 felhívás céljainak megfelelően, a megvalósult beruházás – azaz az Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése – által az Európai Unió támogatásának köszönhetően hatékonyabb lesz az épület energiahasználata és racionálisabb az energiagazdálkodása, amelynek segítségével az intézmény hozzájárul a hazai és az EU-s 2020 célok megvalósításához.

További híreink

Legfrissebb galériák