Iparterület kialakítása és üzemcsarnok építés a Pécsi Ipari Parkban (42293/3 és 42293/4 hrsz)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztési stratégiai dokumentumaiban kiemelt célként határozta meg az alábbiakat:

  • város gazdasági alapjainak újjáépítése,
  • az iparterületek fejlesztése a helyben lévő és potenciálisan betelepülő vállalkozások számára,
  • a nagyfoglalkoztatók Pécsre vonzása és integrálása a megye‐régió gazdaságába, valamint
  • Pécs foglalkoztatási helyzetének javítása.

 

A fenti célok eléréséhez biztosít kiváló alapot az ipari területeket fejlesztő TOP-6.1.1 felhívás, mely a Pécsi Ipari Park intenzív kihasználtsága okán további, értékesítést célzó és a helyi termelést-szolgáltatást kiszolgáló ipari területek kialakítását, üzem-csarnok létesítését szerepelteti a fókuszban, annak érdekében, hogy a helyi ipari termelés volumene, ezzel párhuzamosan pedig a helyi foglalkoztatottsági helyzet is szignifikánsan növekedjen.

A projekt által érintett beruházás két területet érint:

42293/3 helyrajzi számú ingatlan:

  • Tervezett üzemcsarnok hasznos alapterülete: 2000 m2, ami magába foglalja a szociális helyiségeket és irodát, valamint belső utakat és parkolókat.
  • Könnyűszerkezetes, 6 m belmagasságú, termelési célú üzemcsarnok. A csarnok úgy kerül megépítésre, hogy a bérbevevő a saját igényei szerint tud-ja majd kialakítani. A megvalósítás során egy 1500+500 m2 nagyságú szekcionálható csarnokok jöjjenek létre.
  • Az elképzelés szerint akár két bérlő elhelyezése is lehetséges, ami alapján az egyik bérlő 1500 m2, a másik bérlő 500 m2 csarnokot bérelhetne.
  • A telekre való közművek – ivóvíz, szennyvíz, áram, gáz – kiépítése.

 

A beruházási terület (42293/3) mérete: 53763 m2.

42293/4 helyrajzi számú ingatlan:

  • Az üzemcsarnok működésének elengedhetetlen feltétele, hogy telekbehajtóval rendelkezzen, ezért az Üszögi útról az Axiál Kft. előtt lévő telekbehajtó végétől Déli irányában szükséges megépíteni a PÉSZ szerinti telekbehajtót.
  • A projekt keretében a telekbehajtó egy része kerül megépítésre cca. 250 fm hosszúságban.

A fenti projekt mellett a keleti városrészben további két hasonló léptékű fejlesztés valósulhat meg a pályázati kiírásnak köszönhetően.

A június 17-én benyújtott pályázat összköltsége nettó 588,902 millió forint.

Iparterület kialakítása és üzemcsarnok építés a Pécsi Ipari Parkban (42293/3 és 42293/4 hrsz), TOP-6.1.1-15-PC1-2016-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. június 16.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 13.
Projektkezdés 2016. december 13.
Projektzárás 2018. március 31.
Elszámolható projektköltség 588 902 800 Ft
Igényelt támogatás 588 902 800 Ft
Megítélt támogatás 588 902 800 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 588 902 800 Ft