Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között az egészséges környezet biztosítása, mint stratégiai cél hangsúlyosan megjelenik. A stratégiai célok eléréséhez az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése című projekt a korszerűsített intézmény és a kevesebb szén-dioxid kibocsátás révén jelentősen hozzájárul

TOP-6.5.1-15 pályázatban megvalósítandó műszaki tartalom:

A pályázat benyújtásához kapcsolódóan szükséges aktualizálni a korábban elkészült, az épület teljes külső és belső felújításra vonatkozó építési engedélyezési és kiviteli terveit.

Az épületen az alapvető külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést kívánja megvalósítani az Önkormányzat.

Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a külső nyílászárókat - azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni –, a fűtést, a használati meleg vízellátást és a belső világításokat korszerűsíteni kívánjuk. Napkollektorok és napelemek telepítésének lehetősége is támogatható, ezért ezek szükségességét is vizsgálni szükséges. A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, a teljes vezetékhálózat felülvizsgálata/korszerűsítése is szükséges.

A pályázati kiírás értelmében az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával történik, így az elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket.

A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen, annak érdekében, hogy a beruházás a fent bemutatott maximum 110.000,- Ft/GJ támogatási értéket a lehető legjobban megközelítse.

A teljes épületre vonatkozóan a fényforrások, világítótestek és előtétek -kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése - cseréje szükséges. Az épület fűtése és használati melegvize távhőről biztosított. Felül kell vizsgálni a meglévő gépészeti – fűtési, használati melegvíz – rendszert. Az épületben minden radiátor cseréje meg lesz valósítva, a radiátorokat egyenként, „vandálbiztos” termosztatikus fejjel lesz ellátva.

A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex

(fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését. Az épület egészére vonatkozó akadálymentes lift lesz kialakítva. Az első belső udvar lefedésre kerül, mivel rendszeres használatra a lépcsős szint miatt nem alkalmas, gyakorlatilag nem használják. Az épület egészére utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalán utólagos hőszigetelés kerül elhelyezésre.

Saját erőből megvalósítandó műszaki tartalom:

A 24 tantermes alapiskola 1986-ban épült meg a Baranya Megyei ÁÉV kivitelezésében előre gyártott IMS vázszerkezeti rendszerben, annak homlokzati alrendszerével.

Az IMS szerkezet ismert korróziós problémái miatt tartószerkezeti megerősítésre szorul. A biztonságos üzemelés feltételeként az épület több éve mérnöki monitoring felügyelet alatt működik. A pályázatban nem elszámolható költség az épület szerkezeti megerősítése, azonban a statikai szakértői vélemény szerint ennek megvalósítása elengedhetetlen.

A felújítási munkákat PMJVÖ az EIB hitelkeret terhére kívánja megvalósítani.

A június 1-én benyújtott pályázat összköltsége bruttó 409 000 000 forint. A saját erőből megvalósítandó kivitelezés költsége bruttó 512 661 038 forint.

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése, TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. június 1.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 13.
Projektkezdés 2016. december 13.
Projektzárás 2018. október 30.
Elszámolható projektköltség 409 000 000 Ft
Igényelt támogatás 409 000 000 Ft
Megítélt támogatás 409 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 409 000 000 Ft