Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája felújítása

A tervezett fejlesztés helyszínét a 7693 Pécs-Hird, Zengő utca 49/a. sz. alatt működő Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája jelenti, mely Pécs, belterület 48094 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda épület, valamint annak udvara.

Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő óvoda épülete hagyományos szerkezetű földszintes épület lapostetős kialakítással. Az épület nyílászárói elavultak, a homlokzati hőszigetelés nem megoldott, a gépészeti és villamos berendezések nem működnek költséghatékonyan, belső tereiben több szabvány szerinti és a megfelelő működéshez szükséges helyiség hiányzik. Az óvoda nem felelt meg a hatályos jogszabályban előírt feltételeknek, nem volt orvosi/elkülönítő helyiség, tornaszoba, szülői fogadó helyiség. Az épület nem felelt meg az akadálymentesítési követelményeknek.

A fejlesztés részeként az óvoda összes nyílászárója cserére került, a homlokzatra és a tetőre hőszigetelés került elhelyezésre. Az óvodában jelenleg 2 csoportszoba található, a 2 csoportszobához 1 öltöző és mosdó helyiség tartozik, mely a szabványban előírt méretre került bővítésre. A fejlesztést követően az öltözők és mosdók belső burkolata megújult. Új csoportszoba nem kerül kialakításra.

Az óvodai részen egy 70 nm-es tornaszoba került kialakításra szertár helyiséggel az épület déli traktusában. Az óvoda korábban nem rendelkezett fejlesztő szobával, a fejlesztési nevelési igényeket kielégítése érdekében kialakításra került egy fejlesztő szoba és a szabványban előírt orvosi/elkülönítő helyiség, szülői fogadó helyiség. A nevelői szociális blokkok egy helyre kerültek, nevelői öltözővel, irodával, zuhanyzóval és illemhellyel.

Az akadálymentesítési feltételek biztosítása érdekében az alábbi helyiségek kerültek kialakításra akadálymentesen: bejárat, új akadálymenetes mosdó, és szülői fogadó, orvosi és elkülönítő, fejlesztő szoba. Fenti helyiségek akadálymentes kialakítása mellett tájékozódást segítő információs rendszer és indukciós hurok került kialakításra. 1 db akadálymentes parkoló került kialakításra a telken belül. Teljes mértékben megújult az épület gépészeti és villamos, gyengeáramú rendszere.

A projekt kapcsán a műszaki átadás-átvétel folyamata 2020 márciusában indult meg, amelyet követően a gyermekek 2020 második felétől vették birtokba az óvodát.

Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája felújítása, TOP-6.2.1-PC1-2016-00007
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. május 27.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 27.
Projektkezdés 2016. szeptember 27.
Projektzárás 2020. május 26.
Elszámolható projektköltség 162 859 752 Ft
Igényelt támogatás 162 859 752 Ft
Megítélt támogatás 162 859 752 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 162 859 752 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák