Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája felújítása

A tervezett fejlesztés helyszínét a 7693 Pécs-Hird, Zengő utca 49/a. sz. alatt működő Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája jelenti, mely Pécs, belterület 48094 helyrajzi számú ingatlanon található óvoda épület, valamint annak udvara.

Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő óvoda épülete hagyományos szerkezetű földszintes épület lapostetős kialakítással. Az épület nyílászárói elavultak, a homlokzati hőszigetelés nem megoldott, a gépészeti és villamos berendezések nem működnek költséghatékonyan, belső tereiben több szabvány szerinti és a megfelelő működéshez szükséges helyiség hiányzik. Az óvoda jelenleg nem felel meg a hatályos jogszabályban előírt feltételeknek, jelenleg nincsen orvosi/elkülönítő helyiség, tornaszoba, szülői fogadó helyiség. Az épület nem felel meg az akadálymentesítési követelményeknek.

A fejlesztés részeként az óvoda összes nyílászárója cserére kerül, a homlokzatra és a tetőre hőszigetelés kerül elhelyezésre. Az óvodában jelenleg 2 csoportszoba található, a 2 csoportszobához 1 öltöző és mosdó helyiség tartozik, mely a szabványban előírt méretre kerül bővítésre. A fejlesztést követően az öltözők és mosdók belső burkolata megújul. Új csoportszoba nem kerül kialakításra.

Az óvodai részen jelenleg nincs tornaszoba, így egy 70 nm-es tornaszoba kerül kialakításra szertár helyiséggel az épület déli traktusában. Az óvodának jelenleg nincs fejlesztő szobája, a fejlesztési nevelési igényeket kielégítése érdekében kialakításra kerül egy fejlesztő szoba és a szabványban előírt orvosi/elkülönítő helyiség, szülői fogadó helyiség. A nevelői szociális blokkok egy helyre kerülnek, nevelői öltözővel, irodával, zuhanyzóval és illemhellyel.

Az akadálymentesítési feltételek biztosítása érdekében az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra akadálymentesen: bejárat, új akadálymenetes mosdó, és szülői fogadó, orvosi és elkülönítő, fejlesztő szoba. Fenti helyiségek akadálymentes kialakítása mellett tájékozódást segítő információs rendszer és indukciós hurok kerül kialakításra. 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra a telken belül. Teljes mértékben megújul az épület gépészeti és villamos, gyengeáramú rendszere.

A május 27-én benyújtott pályázat összköltsége bruttó 98 806 000 Forint.

Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája felújítása, TOP-6.2.1-PC1-2016-00007
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. május 27.
Támogatási szerződés aláírása 2016. szeptember 27.
Projektkezdés 2016. szeptember 27.
Projektzárás 2018. május 31.
Elszámolható projektköltség 98 806 000 Ft
Igényelt támogatás 98 806 000 Ft
Megítélt támogatás 98 806 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 98 806 000 Ft