Jókai Mór Általános Iskola korszerűsítése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között az egészséges környezet biztosítása, mint stratégiai cél hangsúlyosan megjelenik. A stratégiai célok eléréséhez a Jókai Mór Általános Iskola korszerűsítése című projekt a korszerűsített intézmény és a kevesebb szén-dioxid kibocsátás révén jelentősen hozzájárul. A projekt keretében korszerűsítésre kerülnek a homlokzatok és nyílászárók, valamint a gépészeti és az elektromos rendszer.

A projekt tartalma:

Az épület kivitelezése a ’70-es évek első felében történt. Az Iskola épülete az alapítás és kivitelezési időben megfelelőnek minősült, mára azonban abszolút korszerűtlennek tekinthető. Az épület külső határoló szerkezetei energetikai szempontból elavultak, a külső nyílászárók állapota nem elégíti ki a mai kor elvárásait. A külső nyílászárók nem csukódnak megfelelően, több helyen a nyílászáró zárt állapotában is hézag mutatkozik a tok és a szárny között. Az üvegezés hőtechnikailag elavultnak tekinthető. Tekintettel arra, hogy az épület homlokzatán jelentős mennyiségű üvegfelület található, így ezek rossz állapota miatt jelentős a téli időszakban keletkező fűtési veszteség.

A pályázathoz elkészül, az épület teljes külső és belső felújításra vonatkozó építési engedélyezési és kiviteli terveit. Az épületen az alapvető külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést kíván megvalósítani az Önkormányzat. A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a külső nyílászárókat - azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni –, a fűtést, a használati meleg vízellátást és a belső világításokat korszerűsíteni kívánjuk. Napkollektorok és napelemek telepítésének lehetősége is támogatható ezért ezek szükségességét is vizsgálni szükséges. A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, a teljes vezetékhálózat felülvizsgálata/ korszerűsítése szükséges.

A pályázati kiírás értelmében az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket. A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen, annak érdekében, hogy a beruházás a fent bemutatott 110.000,- Ft/GJ támogatási értéket a lehető legjobban megközelítse.

A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info - kommunikációs) akadálymentesítését. Az épület egészére vonatkozó akadálymentes lift kialakítása szükséges.

Az épület egészére utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalán utólagos hőszigetelés kerül elhelyezésre.

A fejlesztés után az épület legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába fog esni.

A június 1-én benyújtott pályázat összköltsége bruttó 337 000 000 forint

Jókai Mór Általános Iskola korszerűsítése, TOP-6.5.1-PC1-2016-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. június 1.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 13.
Projektkezdés 2016. december 13.
Projektzárás 2017. október 30.
Elszámolható projektköltség 337 000 000 Ft
Igényelt támogatás 337 000 000 Ft
Megítélt támogatás 337 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 337 000 000 Ft