Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 1.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata hosszú távú stratégai célja a megújuló energiafelhasználásának növelése, az ehhez kapcsolódó infrastruktúra növelése, melyhez pályázati lehetőséget biztosít a TOP-6.5.2-15 pályázati felhívás, amelyre a város 3 db pályázatot nyújtott be.

A pályázat felhívás értelmében önállóan támogatható tevékenység a közcélú fűtési, hűtési és villamos energia igény kielégítése biomassza alapon, geotermikus energiával, illetve napenergia alapú villamos erőművek létrehozásával. Pécsett a fenti lehetőségek közül alapvetően a napenergia hasznosítására nyílik lehetőség, tekintettel arra, hogy a geotermikus energia feltárásához további kutatásokra van szükség, a távfűtés ma is 100%-ban biomassza alapon kerül biztosításra, így a felhíváshoz illeszkedve a megvalósítandó pályázati cél Pécs város számára a naperőműben történő közcélú villamos energiatermelés lehet.

Pécs MJV Önkormányzata valamennyi stratégiai dokumentuma tartalmazza, hogy a város adottságainak megfelelően elsősorban naperőművek létesítésével kapcsolódjon a megújuló energiatermelés és hasznosítás folyamatába Pécs, melyhez kitűnően illeszkedik a 2016. áprilisban átadott, Magyarország jelenlegi második legnagyobb, a közcélú energiatermelés szempontjából legnagyobb tüskésréti naperőmű is.

A pályázati felhívás értelmében kizárólag kiserőművek létesítésére lehet pályázni (max. 499 kWp teljesítménnyel), a pályázatok keretében megtermelt energiát pedig kizárólag az alábbi közcélokra lehet fordítani (a 100%-os támogatásintenzitás érdekében):

  • alap- és középfokú oktatási intézmények ellátása;
  • kulturális- és művészeti oktatást ellátó intézmények ellátása;
  • szociális, egészségügyi intézmények ellátása;
  • önkormányzati közigazgatási funkciót ellátó intézmények energiaellátása;
  • közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő létesítmények energiaellátása;
  • a közvilágítás energiaigényének biztosítása, stb.

 

A projekt keretében elszámolható költség az energia termeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, a hálózati csatlakozási pontig történő hálózati eszközök létesítési költsége, a villamos energiatermelés méréséhez kapcsolódó berendezések költsége.

A felhívás keretében a pályázati cél, hogy a város a költséghatékonysági okok miatt lehetőleg egy területen (mely a pályázati szakaszban több önálló ingatlanná kerül átalakításra), a villamos hálózathoz (csatlakozási ponthoz) legközelebb, alakítsa ki a naperőművet, amely a pályázati szabályoknak megfelelően 3 db kiserőműként kerül megvalósításra és üzemeltetésre, ugyanakkor üzemeltetési és gazdaságossági okokból egy területi egységben. A három egységből (projektből) álló naperőmű területi igénye kb. 3-4 hektár kiserőművenként, azaz összesen kb. 10 hektár terület biztosítása szükséges.

A pályázati szabályoknak megfelelően három pályázatban három önálló ún. kiserőmű kerül megépítésre egyenként 499 kWp teljesítménnyel. A naperőmű 240W-350W-os panelekből épül fel, melyek mezőket alkotnak, összesen kb. 1500-2000 db panel alkot egy kiserőművet. A napelemek 35-45 fokos, alapvetően déli dőlésszöggel kerülnek kihelyezésre. A naperőművek ún. mono-, vagy polikristályos elemekből állnak, melyek tükröződésmentesen állítják elő a villamos egyenáramot a napsugárzásból. A naperőműveket ún. mezőkben helyezik el (körbejárható, illetve tűzvédelmi szempontból engedélyezhető méretű mezőkben), melyekből a megtermelt egyenáramot inverterekkel váltóárammá alakítva kerül a hálózatba táplálásra a villamos áram. A három naperőmű összesen kb. 7-800 család éves villamos energia igényének megfelelő villamos áramot fog előállítani, amely az önkormányzat közcélú energiafogyasztásának költségét fogja csökkenteni.

A három kiserőmű elhelyezése kapcsán a tervezés során a lehetséges helyszíne a Füzes dűlő.

A kiírásra 2016. június 29-én került benyújtásra a „Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 1.” című pályázat, bruttó 254 000 000 Ft összköltségvetéssel.

Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 1., TOP-6.5.2-PC1-2016-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. június 29.
Támogatási szerződés aláírása 2017. június 15.
Projektkezdés 2016. július 11.
Projektzárás 2019. szeptember 30.
Elszámolható projektköltség 254 000 000 Ft
Igényelt támogatás 254 000 000 Ft
Megítélt támogatás 254 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 254 000 000 Ft