Zöldfelületi fejlesztések Uránvárosban a 6-os számú főút közlekedési terhelésének csökkentése és a városrész élhetősége érdekében

Pécs városa az Európa Kulturális Fővárosa pályázat keretében kiemelt figyelmet fordított arra, hogy ne csak a város emblematikus terei, belvárosi turisztikai attrakciói kerüljenek megújításra, hanem azok a városrészi központok is, melyek különösen fontosak az ott lakók számára, melyek kulturális-közösségi találkozási pontként funkcionálnak a helyben élő pécsiek számára. Ebben a folyamatban megújult Kertváros, Uránváros, Pécs-Kelet központja, melyek azóta is sikeresen szolgálják az ott lakókat. A beruházások befejezésével és a fejlesztésekhez kapcsolódó társadalmi tevékenységek során egyértelműen láthatóvá vált, hogy minden városrészben az ott lakó közösségeknek pontos képük van arról, hogy melyek azok a fejlesztések, amelyek egy-egy városrész számára kulcsfontosságúak, melyek azok a közterek, funkciók, melyek meghatározzák egy városrész élhetőségét, vizuális és gyakorlati értékét.

Ehhez a folyamathoz kapcsolódva 2011-2012-ben került lebonyolításra a „Folytassa Uránváros” program, melynek keretében a megvalósult uránvárosi fejlesztések utáni helyzetképet vizsgálták szakértők, illetve a lakosság, a civil szféra képviselőivel egyeztetve szakmai rendezvények keretében azonosításra kerültek azok a fejlesztési igények és szükségletek, melyekre Uránváros lakosságának a legnagyobb szüksége van.

Mind a program keretében, mind pedig a lakossági fórumokon a közterületek- zöldfelületek megújítása mellett a legfontosabb fejlesztendő területnek és funkciónak a helyi piac fejlesztését jelölték meg a lakosok, amely az Uránbányász tér – Szilárd Leó park mellett a városrész legforgalmasabb közterülete.

A 2014-ben befejeződött Uránváros Konzultáció keretében szintén kiemelten fontos fejlesztési szükségletként azonosították a lakosok a piac fejlesztését, így mindenképpen indokolt annak vizsgálata, hogy a 2014-2020 közötti fejlesztési források tekintetében, hogyan lehet a Hajnóczy utcai piac és a kapcsolódó területek fejlesztését megvalósítani.

A piac környezetének fejlesztésére a TOP-6.3.2-15 kiírás keretében kerülhetett sor az alábbi tartalommal:

  • A Hajnóczy utca – Bihari János utca mentén a 6-os út déli oldalán mintegy 1 km hosszan a teljes zöldfelület-zöldsáv megújítása, különös tekintettel a 6-os út forgalma okozta terhelés csökkentésére, mérséklésére.
  • A „tengely” mentén, a Hajnóczy-Bihari utcák déli oldalán a teljes zöldsáv megújítása, illetve a kapcsolódó gyalogos, közlekedési és parkolási felületek megújítása.
  • A „tengely” teljes hosszában kerékpárút kiépítése, amely keleti végén kapcsolódik az egyetemvárosi kerékpárúthoz.
  • A Hajnóczy utca déli oldalán található tömbbelsők komplex zöldterületi funkcionális fejlesztése.
  • A Bihari János utca mentén található zöldfelületek és közlekedési felületek fejlesztése.

A pályázattal párhuzamoson a TOP-6.1.3 prioritás keretében valósult meg a piac fejlesztése.

Zöldfelületi fejlesztések Uránvárosban a 6-os számú főút közlekedési terhelésének csökkentése és a városrész élhetősége érdekében, TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. július 5.
Támogatási szerződés aláírása 2016. október 28.
Projektkezdés 2016. július 11.
Projektzárás 2019. július 12.
Elszámolható projektköltség 366 522 144 Ft
Igényelt támogatás 366 522 144 Ft
Megítélt támogatás 366 522 144 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 366 522 144 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák