Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Székhelyintézménye felújítása

A tervezett fejlesztés helyszínét az egyetemvárosi Budai Nagy Antal utcában található Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Székhelyintézménye jelenti.

Az épület infrastrukturális helyzete, a leromlott állapot, a szűkös férőhely, a gyermekek zsúfoltsága a laikus szemével is jól látható. Mindez elengedhetetlenné teszi az épület felújítását, hiszen az a minőségi-szakmai munka feltételrendszerében a nevelői és szülői közösség megítélésében sem felel meg annak az alapvető társadalmi-közoktatási feltételnek, hogy a gyermekek mindennapi nevelése egy olyan környezetben valósuljon meg, ahol biztosított a szocializáció, az egészségre, erkölcsre és a tanulásra való nevelés, valamint a játékhoz, a közösségi kapcsolatok kialakításához, az egyén szabadságához szükséges, megfelelő nagyságú és minőségű élettér.

Fent jelzett feltételrendszernek a Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Székhelyintézménye nem felel meg, ami középtávon az intézmény presztízsveszteségével, a szakmai munka romlásával és tartósan negatív társadalmi megítéléssel járna. A projekt átfogó célja, hogy Pécs városának központi településrészén a helyi önkormányzat (eleget téve kapcsolódó alapfeladatának) megfelelő környezetben és minőségben biztosítsa a gyermeknevelés alapvető feltételeit. A projekt közvetlen célja a város fejlesztéspolitikai céljaival összhangban, a központi városrész 150 férőhelyes kapacitással rendelkező óvodájának korszerűsítése. A fejlesztés annak érdekében történik, hogy az intézmény vonzáskörzetében tapasztalható ellátási igények megfelelő minőségben biztosítottnak legyenek a gyermekek nevelése során. A fenti fejlesztési célokkal összhangban az óvodai épület szabványos és rendeletben előírt, jelenleg nem létező helyiségei biztosítottak lesznek a beruházást követően, tehát a meglévő épület belső és külső felújítása annak érdekében történik, hogy a nevelés során az infrastrukturális feltételek maradéktalanul teljesüljenek. A felújítás keretében kialakításra kerül elkülönítő és orvosi szoba, a hatályos szabványnak megfelelően megnő a foglalkoztató csoportszobák alapterülete, az épület akadálymentesítése megtörténik, a meglévő terek racionalizálásra kerülnek és a konyha felújítása is megvalósul.

Az augusztus 17-án benyújtott pályázat összköltsége bruttó 239 795 029 Fprint.

A felújított intézmény 2019 májusa óta várja megújult környezettel a gyerekeket.

Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Székhelyintézménye felújítása, TOP-6.2.1-15 -PC1-2016-00010
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. augusztus 17.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 14.
Projektkezdés 2016. december 14.
Projektzárás 2019. június 30.
Elszámolható projektköltség 239 795 029 Ft
Igényelt támogatás 239 795 029 Ft
Megítélt támogatás 239 795 029 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 239 795 029 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák