Napsugár Bölcsőde felújítása

Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs 3220/20 helyrajzi számú telkeken található a Budai Nagy Antal utcai Napsugár bölcsőde intézménye.

A bölcsőde az 1970-es években épült, földszint kialakítással, alapterülete 1196 nm. A bölcsődében 4 nevelési egység van, egységeként 2 csoportszobával. A bölcsődébe jelenleg 93 gyermek jár.

A bölcsőde épületének műszaki állapota leromlott, nyílászáróinak szigetelése el-avult, homlokzati és tetőszigetelése nincs az épületnek. Az épület gépészeti vezetékei és rendszerei régiek, a költséghatékony működés az elavult rendszerek miatt nem biztosítható.

További problémát jelent, hogy a csoportszobákhoz tartozó illemhelyek száma és mérete nem felel meg a csoportlétszámoknak, a bölcsőde jelenlegi helyiségei nem felelnek meg a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A bölcsődének jelenleg nincsen megfelelő méretű nevelői és szülői fogadó helyisége, orvosi és elkülönítő helyisége, nevelői és személyzeti öltözője, megfelelő tornaszobája, továbbá akadálymentes mosdója.

Az épület nem felel meg az akadálymentesítési követelményeknek, továbbá a bölcsőde udvar fejlesztése szükséges.

Az épületen az alapvető külső és belső korszerűsítéseket kívánja megvalósítani az Önkormányzat.

Szükséges az épület külső hőszigetelését, belső burkolatait, belső helyiségeket, illemhelyeket, a fűtési és használati meleg vízellátást és esetlegesen a belső világítást korszerűsíteni. Cserélni kell a nyílászárókat. Megvalósul a bölcsőde konyhájának belső felújítása (építészeti, gépészeti, erős- és gyengeáram), a közmű kiállásokig.

A bölcsőde nem rendelkezik megfelelő számú és a jogszabályokban előírt helyiségekkel (gyermek illemhely, orvosi és elkülönítő helyiség), szükséges ezen hiányzó helyiségek kialakítása. (2. számú melléklet)

A bölcsőde jelenleg nem felel meg az akadálymentesítési követelményeknek, így épületének akadálymentesítése is megtörténik a különböző fogyatékossági csoportokra kiterjedően, továbbá a bölcsőde udvara is megújul, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező udvari játékok kerülnének elhelyezésre.

A TOP-6.2.1 pályázatból végrehajtható fejlesztést követően a gyermekek egy, a kor igényeinek megfelelő bölcsőde épületet vehetnek igénybe.

Napsugár Bölcsőde felújítása, TOP-6.2.1-15 -PC1-2016-00009
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. augusztus 16.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 5.
Projektkezdés 2016. december 5.
Projektzárás 2018. július 31.
Elszámolható projektköltség 239 795 029 Ft
Igényelt támogatás 239 795 029 Ft
Megítélt támogatás 239 795 029 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 239 795 029 Ft