Megyeri tér fejlesztése

Pécs városa 2015-ben hatalmas sikert könyvelhetett el, amikor is kormányzati támogatást kapott ahhoz, hogy az életveszélyessé vált, használhatatlan állapotba került 25 emeletes ún. magasház bontásához a Kormány 1 milliárd Ft-os vissza nem térítendő támogatást biztosított. A magasház a város egy olyan területén, helyén található, amely az utóbbi évek-ben hatalmas fejlődésnek indult az egyetem, azon belül is a POTE fejlődésével párhuzamosan, a Rókusalja - Szigeti Városrész Pécs dinamikusan fejlődő területének mondható, amely fejlődéssel azonban az önkormányzati-közösségi fejlesztések ezidáig nem tartottak megfelelően lépést. A 2014-ben elkészült IVS is nevesíti a városrész fejlesztési szükségleteit, illetve az elmúlt időszakban több olyan döntés is született, amelyek érdemben befolyásolják az itt lakók életkörülményeit. Az utóbbi időszak eseményei közül a legfontosabbak:

  • Megkezdődött a magasház bontása, ezzel alapvetően megváltozik a városrész arculata, a közterületek jellege.
  • Az EKF program keretében megújult a Rókus sétány, amely egyértelműen jelezte a további közösségi fejlesztési igények szükségességét.
  • Megújult a Gosztonyi utcai óvoda, amely a város egyik legszebb intézményeként különösen népszerű a szülők-gyerekek körében.
  • Megújult a Szliven Áruház, amely jelzi, hogy a magántőke is hatalmas lehetőséget lát a városrész fejlesztésében.
  • A Modern Városok Program keretében a Kormány 24 milliárd Ft támogatást biztosít a Pécsi Tudományegyetem fejlesztéséhez, amely legnagyobb részben a POTE Szigeti úti tömbjének és a Rókus utcai tömbnek a fejlesztését, megújítását eredményezi.

A magasház bontásának megkezdésével elérhető és tervezhető közelségbe került a városrész meghatározó zöldfelületi fejlesztésének a megvalósítása, melynek keretében a lakossági vélemények figyelembevételével Pécs legújabb parkjának, a „Magasház Park és Játszótérnek” a kialakítása, fejlesztése megkezdődhet. A 25 emeletes bontására megkötött szerződés keretében a kivitelező a munkák befejezésével egy olyan területet adott vissza a jogosultnak, amely minden további területelőkészítés nélkül alkalmas a park kivitelezésének megkezdésére. Leegyszerűsítve egy elegyengetett felszínű, sík, mindennemű mély-, magas- és tájépítésre alkalmas területet kapott Pécs, amely azonban semmilyen funkcióval nem rendelkezik, a jelenlegi közlekedési, tulajdoni és egyéb helyzetnek megfelelő állapotokat követi le.

A fejlesztés megvalósítására a TOP 6.3.2-15-ös számú „Zöld Város” pályázati fel-hívás keretében nyílt mód, amely pályázatban fenti tevékenységek elvégzése mellett mindenképpen szükséges volt gazdaságfejlesztési tevékenység megvalósítása is. Korábbi tapasztalatok alapján egy ilyen jellegű teresedés, zöldfelület és funkció esetében egy kisléptékű fagyizó - cukrászda pavilon épülete mind funkcionális, mind pedig pénzügyi fenntarthatósági szempontból indokolható. A park pavilon tervezett becsült nagysága 100 nm, a terasz tervezett becsült nagysága 100 nm.

A pályázat keretében a Megyeri tér és a Hungária út között egy teljesen új közpark kialakítása történt meg, melyen megvalósult a köztéri világítás és térfigyelő rendszer kiépítése.

A tér kialakítása során 415 m² aszfaltos járdaépítés, 745 m² térburkolatú járda felület lerakása történt meg, a növénytelepítés mellett.

A parkban összesen 2357 m² fű, valamint 38 db fa és 912db cserje telepítésére került sor a projektnek köszönhetően.

A park legnagyobb attrakciójaként a Magasház helyén egy teljesen új játszóteret építtetett a város. A játszótér fő eleme a 3 éves kortól használható, több, mint 11 méter hosszú, 7 méter széles játszóvár, mely mellett egy rugós kisutó és fészekülőkés hinta várja a gyermekeket. A játszótéri elemek mindegyike ütéscsillapító gumiburkolatra került telepítésre.

A használók kényelme és komfortérzete érdekében 11 pad, 4 szemetes,6 állásos kerékpártároló,1 ivókút is kihelyezésre került a területen.

A térhez kapcsolódó új parkolóban 4 autó elektromos töltésére lesz lehetőség, továbbá 2db akadálymentes parkoló is kialakításra került.

A játszótérhez kapcsolódóan a tér dél-keleti sarkában egy büfé és illemhely is kialakításra került.

A 2016. augusztus 26-án benyújtott pályázat összköltségvetése bruttó 158 684 770  Ft.

Az elkészült tér avatására 2020. március 12-én került sor.

Megyeri tér fejlesztése, TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00005
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. augusztus 26.
Támogatási szerződés aláírása 2016. november 29.
Projektkezdés 2016. szeptember 21.
Projektzárás 2020. október 30.
Elszámolható projektköltség 158 684 770 Ft
Igényelt támogatás 158 684 770 Ft
Megítélt támogatás 158 684 770 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 158 684 770 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák