Megyeri tér fejlesztése

Pécs városa 2015-ben hatalmas sikert könyvelhetett el, amikor is kormányzati támogatást kapott ahhoz, hogy az életveszélyessé vált, használhatatlan állapotba került 25 emeletes ún. magasház bontásához a Kormány 1 milliárd Ft-os vissza nem térítendő támogatást biztosított. A magasház a város egy olyan területén, helyén található, amely az utóbbi évek-ben hatalmas fejlődésnek indult az egyetem, azon belül is a POTE fejlődésével párhuzamosan, a Rókusalja - Szigeti Városrész Pécs dinamikusan fejlődő területének mondható, amely fejlődéssel azonban az önkormányzati-közösségi fejlesztések ezidáig nem tartottak megfelelően lépést. A 2014-ben elkészült IVS is nevesíti a városrész fejlesztési szükségleteit, illetve az elmúlt időszakban több olyan döntés is született, amelyek érdemben befolyásolják az itt lakók életkörülményeit. Az utóbbi időszak eseményei közül a legfontosabbak:

  • Megkezdődött a magasház bontása, ezzel alapvetően megváltozik a városrész arculata, a közterületek jellege.
  • Az EKF program keretében megújult a Rókus sétány, amely egyértelműen jelezte a további közösségi fejlesztési igények szükségességét.
  • Megújult a Gosztonyi utcai óvoda, amely a város egyik legszebb intézményeként különösen népszerű a szülők-gyerekek körében.
  • Megújult a Szliven Áruház, amely jelzi, hogy a magántőke is hatalmas lehetőséget lát a városrész fejlesztésében.
  • A Modern Városok Program keretében a Kormány 24 milliárd Ft támogatást biztosít a Pécsi Tudományegyetem fejlesztéséhez, amely legnagyobb részben a POTE Szigeti úti tömbjének és a Rókus utcai tömbnek a fejlesztését, megújítását eredményezi.

 

A magasház bontásának megkezdésével elérhető és tervezhető közelségbe került a városrész meghatározó zöldfelületi fejlesztésének a megvalósítása, melynek keretében a lakossági vélemények figyelembevételével Pécs legújabb parkjának, a „Magasház Park és Játszótérnek” a kialakítása, fejlesztése megkezdődhet. A 25 emeletes bontására megkötött szerződés keretében a kivitelező a munkák befejezésével egy olyan területet ad vissza a jogosultnak, amely minden további területelőkészítés nélkül alkalmas a park kivitelezésének megkezdésére. Leegyszerűsítve egy elegyengetett felszínű, sík, mindennemű mély-, magas- és tájépítésre alkalmas területet kap Pécs, amely azonban semmilyen funkcióval nem rendelkezik, a jelenlegi közlekedési, tulajdoni és egyéb helyzetnek megfelelő állapotokat követi le.

A projekt előreláthatólag 3400 nm területen az alábbi tartalommal:

  • Park kialakítása, amely csatlakozik a Szigeti út – Hungária utca – Megyei tér zöldfelületeihez, kiemelve, hogy a „fogtechnika” épülete előtti rész faállománya alapvetően megtartandó. A park tervezett, becsült területe 2000 nm.
  • Játszótér kialakítása, amely a tér belső részeivel, a Mezőszél utcával illetve a térfalat alkotó Szliven Étterem tömbjéhez illeszkedve kerül elhelyezésre. A játszótér tervezett becsült területe 700 nm.
  • „Magasház emlékmű” elhelyezése, amely mint a helyi örökség részeként hirdeti, hogy ezen a területen állt Magyarország legmagasabb lakóépülete.
  • A teljes közterület közlekedési, burkolati rendezése.

 

A fejlesztés megvalósítására a TOP 6.3.2-15-ös számú „Zöld Város” pályázati fel-hívás keretében nyílik mód, amely pályázatban fenti tevékenységek elvégzése mellett mindenképpen szükséges gazdaságfejlesztési tevékenység megvalósítása is. Korábbi tapasztalatok alapján egy ilyen jellegű teresedés, zöldfelület és funkció esetében egy kisléptékű fagyizó - cukrászda pavilon épülete mind funkcionális, mind pedig pénzügyi fenntarthatósági szempontból indokolható. A park pavilon tervezett becsült nagysága 100 nm, a terasz tervezett becsült nagysága 100 nm.

A 2016. augusztus 26-án benyújtott pályázat összeköltségvetése bruttó 134 millió Ft.

Megyeri tér fejlesztése, TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00005
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2016. augusztus 26.
Támogatási szerződés aláírása 2016. november 29.
Projektkezdés 2016. november 29.
Projektzárás 2017. október 30.
Elszámolható projektköltség 134 000 000 Ft
Igényelt támogatás 134 000 000 Ft
Megítélt támogatás 134 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 134 000 000 Ft