kelet-nyugati-kerékpárút

 

#A projekt céljai
#A projekt részletes bemutatása
#Milyen fejlesztésekre lehet számítani?
#Pécsre hangolva
#Hasznos tanácsok
#Kapcsolat

 

A „TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005 –  Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely kialakítása Pécsett” tárgyú kerékpáros projekt megvalósításával  Pécs városvezetésének elsődleges célja, hogy – a már korábban megvalósult kerékpárút-fejlesztésekre épülve  –  Pécs Belvárosának forgalmi terhelését csökkentse úgy, hogy a fejlesztéssel infrastrukturális lehetőséget biztosítson a közösségi közlekedés (helyi buszos és kerékpáros közlekedés) minél szélesebb körű használatára. A projekt a fenntartható városi közlekedés, valamint az élhető városi környezet megteremtése érdekében egy olyan útszakaszon valósulhat meg, amely a kerékpárosok által jelenleg is népszerű és napi használatban van, ezért is fontos, hogy a helyi kerékpáros közösség teljes biztonságban közlekedhessen a városon keresztül, valamint azoknak is megteremtse a lehetőséget, akik eddig még nem ültek kerékpárra.

A projekt részletes bemutatása

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata „TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005 – Fenntartható városi közlekedésfejlesztés – Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely kialakítása Pécsett” tárgyú beruházás tervezése 2018. évben indult el, amely akkor egy átfogó tömeg- és közösségi közlekedésfejlesztési koncepciót irányozott elő. A komplett tervdokumentáció 2019-ben részesült építési engedélyben, amelyet követően Megrendelő kivitelezési közbeszerzést indított, azonban az eljárás végül nem hozott eredményt. A hirtelen megemelkedett építőipari árak miatt a műszaki tartalom felülvizsgálata, racionalizálása vált szükségessé, így a projekt több részre történő bontásáról született döntés.

A Szigeti út – Erkel Ferenc utca és a Megyeri tér közötti szakasz

A projekt nyugati végpontja közvetlenül csatlakozik a 2021. évben befejezett „Nyugati városrész kerékpárút megvalósítása” projekthez és a Szigeti út – Hungária utca tengely mentén halad egészen a Megyeri térig. A fejlesztések mind a kerékpáros közlekedés, mind pedig tömegközlekedés szempontjából pozitív hatással bír a helyi közlekedés fejlődésére.

• A fejlesztéssel érintett szakaszon több meglévő buszmegálló teljesen megújult. Az egykori Szliven Áruháznál a Szigeti út déli oldalán új buszmegálló létesült.
• A kerékpárosok számára szakadásmentes kerékpáros kapcsolat létesült a Szigeti út Hungária utca tengelyen a meglévő Nyugati városrészi kerékpárúthoz, illetve a Megyeri térnél a Megyeri úti kerékpárúthoz kapcsolódva. Mindez az út szakaszos megszélesítése mellett kerékpársávokon, vagy a zöldben kerékpárúton biztosítva.

A fejlesztéssel érintett útszakaszon a tervezés során készített állapotfelvételeknek megfelelően teljes pályaszerkezet cserére, illetve aszfaltcserére került sor, így a Nyugati kerékpárút megvalósítása projektben készült burkolatfelújítás egészen a Rókus sétányig folytatódott. Bár a fejlesztés elsődleges célja a közösségi közlekedés előnyben részesítése volt, a megújuló útburkolatok valamennyi közlekedő fél számára előnyösek.

Megvalósult műszaki tartalom részletes bemutatása

1.1. Tüzér utca és Huszár utca

Az 1. szakasz a Szigeti út – Tüzér utca csomópont szélesítését és korszerűsítését tartalmazta, valamint teljes pályaszerkezet cserét az Erkel Ferenc utca és a Huszár utca között. Új jelzőlámpás csomópont létesült a Honvéd utcában, valamint a teljes szakaszon irányhelyes kerékpársávok létesültek. Új buszmegálló és járda épült a Szigeti út déli oldalán az Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karral szemben, továbbá az út szélesítése miatt a déli oldal teljes szakaszán új közvilágítási hálózat létesült. A szakasz nyugatról kapcsolódik a TOP-6.4.1-16 – Nyugati kerékpárút megvalósítása fejlesztéshez.

1.2. Huszár utca és Nagy Jenő utcai parkoló útcsatlakozása között

Az útszakaszon teljes kopórétegcsere (5 cm) valósult meg a meglévő szegélyek között, valamint az északi oldalon kerékpársáv létesült. A déli oldalon egyirányú kerékpárút épült a zöld sávban, továbbá a Rókus sétánnyal szemben új buszmegálló és buszváró létesült.

1.3.  Csatlakozás a Megyeri út fejlesztése projektben megvalósult nyomvonalhoz

A „TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006 – Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés – Megyeri út fejlesztése” projektben az Expo Center és a Megyeri tér között kerékpáros létesítmény épült, mely közvetlenül csatlakozik a Szigeti úti kerékpársávokhoz a meglévő Megyeri téri gyalogátkelőnél.

 

Kerékpárosbarát város

 

Pécs kerékpárosbarát fejlesztései a városvezetés támogatásával hozzájárulnak a város csökkenő környezetterheléséhez, a közlekedésbiztonság javításához és alternatívát nyújtanak a városon belüli nem motorizált közlekedésre. A közösségi közlekedésben megvalósult beruházások lehetővé teszik a város polgárai, a napi rendszerességgel munkába járók, a városban tanuló diákok számára, hogy gyorsabban, könnyebben és olcsóbban, de legfőképpen környezetbarát módon és biztonságosan elérjék úti céljukat.

A kerékpáros infrastruktúra építésének, a kerékpáros útvonalak kijelölésének hasznos hozadéka, hogy növeli a kerékpáros közlekedés népszerűségét és elfogadottságát és ezáltal hozzájárul a kerékpározás részarányának növeléséhez.

A projekt nagy előnye, hogy az autósforgalom csillapodásával csökken a szén-dioxid kibocsátás és a légszennyezettség, élhetőbb lesz a városi környezet. A projekt hozzájárul az egészségesebb szemléletmód elterjedéséhez és a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hosszával az Operatív Program indikátor teljesüléséhez.

 

 

Hasznos tanácsok

 

Könnyen, egyszerűen, gyorsan, megbízhatóan, olcsón és a legnagyobb szabadsággal közlekednél a mindennapokban? Kikapcsolódnál a szabadidőben?

Segítünk, hogy örömet okozzon a kerékpározás!

                                   

 

Kapcsolat

 

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
7621 Pécs, Mária u. 9.
Telefon: +36 72 514 801
E-mail: varosfejlesztes@pvfzrt.hu

A városvezetés által indított legújabb kerékpárút fejlesztés szervesen kapcsolódik a korábbi kerékpáros projektekhez: E-közbringa rendszer kialakításához, Nyugati városrész kerékpárút, illetve a már megvalósult Egyetemvárosi kerékpárúthoz.

 

 

kelet-nyugati-kerékpárút, TOP-6.4.1-15 -PC1-2016-00005
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. július 26.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 9.
Projektkezdés 2016. december 9.
Projektzárás 2023. december 31.
Elszámolható projektköltség 590 022 642 Ft
Igényelt támogatás 590 022 642 Ft
Megítélt támogatás 590 022 642 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 590 022 642 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák