PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE

A projekt fő tevékenységei:
Fenntartható városi mobilitási terv elkészítése, mint önállóan támogatható tevékenység elvégzése:
A pályázat keretében elkészült Pécs Fenntartható Városi Közlekedési Terve (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP), amely részletesen tartalmazza a város integrált közlekedési fejlesztési elképzeléseit, azok hatásait, ütemezését, céljait. A SUMP elkészítése a TOP keretében kiemelten támogatott. A SUMP a közreműködő szervezettel véleményeztetésre került.
A SUMP elkészítése mellett 0,7 km kerékpárosbarát fejlesztés, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása is sor került.
A kerékpáros infrastruktúra építésének, a kerékpáros útvonalak kijelölésének hasznos hozadéka, hogy növeli a kerékpáros közlekedés népszerűségét és elfogadottságát és ezáltal hozzájárul a kerékpározás részarányának növeléséhez.
A projekt lebonyolítása során különös hangsúlyt fektetünk a szemléletformálásra, amely hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához. Kiemelten fontos a közlekedési kultúra színvonalának emelése a közlekedésbiztonság javítása. A projektnek a kerékpárosok szemléletmódjára, életvitelére, egészségére egyaránt kiható pozitív hatása lesz.
Nemzetközi és hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerékpározás akkor illeszkedik a közlekedés rendszerébe, ha elfogadottsága növekszik, a nagyobb biciklis forgalom pedig mindenki számára biztonságosabbá teszi az utakat.
A szemléletformálás során egységben, egymásra építve kommunikáljuk a nagyszabású pécsi közlekedésfejlesztési programban részt vevő különböző, fenntartható közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos projektet.
A projekt teljeskörű menedzsment feladatait a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a projekt teljes időtartama alatt ellátja.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE , TOP-6.4.1-15 -PC1-2016-00006
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2016. július 26.
Támogatási szerződés aláírása 2016. december 13.
Projektkezdés 2016. december 13.
Projektzárás 2019. január 31.
Elszámolható projektköltség 24 602 440 Ft
Igényelt támogatás 24 602 440 Ft
Megítélt támogatás 24 602 440 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 24 602 440 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák