Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között a fenntartható, fejlődő társadalom, mint stratégiai cél hangsúlyosan megjelenik. A stratégiai célok eléréséhez az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projekt a korszerű háziorvosi és gyermekorvosi rendelők kialakítása révén jelentősen hozzájárul.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett" című pályázat keretében Pécsett az alábbi helyszíneken kívánt kialakítani (átalakítani) háziorvosi és gyermekorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelőket:

  • B utca 1. – Háziorvosi és fogászati orvosi rendelők átalakítása, korszerűsítése (Dr. Oszoli Dénes és a Dr. Horváth Zsolt körzete).
  • Mázsaház utca 25. – A pályázat eredményként a Mázsaház utca 25-ben új, korszerű rendelő kerül kialakításra a meglévő épület átalakításával, melyben helyet kapnak a gyermekorvosi rendelők (Dr. Támuly Éva és Dr. Papp Eszter körzete) és ezen a helyszínen kerül kialakításra a jelenleg a Somogy utca 19-ben lévő háziorvosi rendelő is (Dr. Princz János körzete).
  • Pázsit utca 6. – Háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése (Dr. Verebély Péter)
  • Zengő utca 49/A - A hirdi óvoda területén új gyermekorvosi rendelő kerül kialakításra, védőnői szolgálattal (Dr. Papp Eszter körzete)
  • Bittner Alajos út 80. – Háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése (Dr. Gallovich Éva körzete)
  • Újhegyi főtér - Háziorvosi rendelők kialakítása (Dr. Forrai Márta és Dr. Barta Zita)
  • Mikszáth Kálmán utca 8. – Házi gyermekorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése (Dr. Pap Mária körzete)

A meglévő épületek átalakítása során az épületek alapvető külső és belső korszerűsítése, energetikai fejlesztése, komplex akadálymentesítése valósult meg. A projekt fejlesztése során készültek el az épületek átalakítására vonatkozó komplett engedélyezési és kiviteli tervek. A tervezéskor a tervező az akadálymentesítés mellett kiemelt figyelmet fordított az idősek és a gyermekek épületen belüli zökkenőmentes közlekedésére.

A házi és gyermekorvosi praxisok helyiségeinek kialakítása mellett a közös használatú helyiségek – folyosó, vizesblokkok, wc, raktárak – kialakítása is megtörtént a projektben. A helyiségek kialakításánál a falburkolatok és a padló burkolatok is teljes körű átalakításon estek át.

A program keretében az épületek teljes energetikai korszerűsítése is megvalósításra került. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet korszerűsítésére (külső térelhatároló szerkeze-tetek), a külső nyílászárók új, fa, vagy műanyag ablakokra történő cseréjére, a fűtés és a használati meleg vízellátás, illetve a belső világítás korszerűsítésére is sor került.

A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésére, a teljes vezetékhálózat felülvizsgálat-ára/korszerűsítésére is sor került.

Az épületekben a radiátor cseréje is szükséges volt, a radiátorok egyenként, „vandálbiztos” termosztatikus fejjel szabályozhatóan lettek kialakítva.

A 2017. június 1-én benyújtott pályázat összköltsége bruttó 729 225 517 Ft.

A pályázat kapcsán 2020. év elejére  már elkészült a Mikszáth Kálmán utcai gyermekorvosi rendelő, a Vasas B utcai fogászati és háziorvosi rendelők, Vasas Mázsaház utcai gyermekorvosi és háziorvosi rendelők, Hird Pázsit utcai háziorvosi rendelő, amely helyszíneken már zavartalanul folyik a páciensek ellátása. Hirden a Zengő utcában új gyermekorvosi rendelő építése, valamint Pécsett a Bittner Alajos utcában a felnőtt rendelő felújítása kezdődött meg 2020. januárjában. Az Újhegyi főtéren 22. szám alatt található két felnőtt háziorvosi rendelő elkészült, 2020. késő tavaszán vehették birtokba a páciensek. 

2020. októberére mind a hét helyszínen befejeződött a kivitelezés, minden fejlesztéssel érintett rendelőben folyamatos a betegellátás, illetve a projekt lezárásra került.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2017. június 1.
Támogatási szerződés aláírása 2017. október 2.
Projektkezdés 2017. július 27.
Projektzárás 2020. október 22.
Elszámolható projektköltség 729 225 517 Ft
Igényelt támogatás 729 225 517 Ft
Megítélt támogatás 729 225 517 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 729 225 517 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák