Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között a fenntartható, fejlődő társadalom, mint stratégiai cél hangsúlyosan megjelenik. A stratégiai célok eléréséhez az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projekt a korszerű háziorvosi és gyermekorvosi rendelők kialakítása révén jelentősen hozzájárul.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett című pályázat keretében Pécsett az alábbi helyszíneken kíván kialakítani (átalakítani) háziorvosi és gyermekorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelőket:

  • B utca 1. – Háziorvosi és fogászati orvosi rendelők átalakítása, korszerűsítése (Dr. Csontos Márta és a Dr. Horváth Zsolt körzete).
  • Mázsaház utca 25. – A pályázat eredményként a Mázsaház utca 25.-ben új, korszerű rendelő kerül kialakításra a meglévő épület átalakításával, melyben helyet kapnak a gyermekorvosi rendelők (Dr. Támuly Éva és Dr. Papp Eszter körzete) és ezen a helyszínen kerül kialakításra a jelenleg a Somogy utca 19.-ben lévő háziorvosi rendelő is (Dr. Princz János körzete).
  • Pázsit utca 6 – Háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése (Dr. Feledi József)
  • Zengő utca 49/A - A hirdi óvoda területén új gyermekorvosi rendelő kerül kialakításra (Dr. Papp Eszter körzete)
  • Bittner Alajos út 80. – Háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése (Dr. Gallovich Éva körzete)
  • Gesztenyés utca 26. - Háziorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése (Dr. Nagy Levente körzete)
  • Mikszáth Kálmán utca 8 – Házi gyermekorvosi rendelő átalakítása, korszerűsítése (Dr. Pap Mária körzete)

A meglévő épületek átalakítása során az épületek alapvető külső és belső korszerűsítése, energetikai fejlesztése, komplex akadálymentesítése valósul meg. A projekt fejlesztése során készülnek el az épületek átalakítására vonatkozó komplett engedélyezési és kiviteli tervek. A tervezéskor a tervezőnek az akadálymentesítés mellett kiemelt figyelmet szükséges fordítania az idősek és a gyermekek épületen belüli zökkenőmentes közlekedésére.

A házi és gyermekorvosi praxisok helyiségeinek kialakítása mellett a közös használatú helyiségek – folyosó, vizesblokkok, wc, raktárak – kialakítása is megtörténik a projektben. A helyiségek kialakításánál a falburkolatok és a padló burkolatok is teljes körű átalakításon esnek át.

A program keretében az épületek teljes energetikai korszerűsítése is megvalósításra kerül. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet korszerűsítésére (külső térelhatároló szerkeze-tetek), a külső nyílászárók új, fa, vagy műanyag ablakokra történő cseréjére, a fűtés és a használati meleg vízellátás illetve a belső világítás korszerűsítésére is sor kerül.

Napkollektorok és napelemek telepítésének lehetőségét és szükségességét is vizsgálni szükséges a tervezés során. A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésére, a teljes vezetékhálózat felülvizsgálat-ára/korszerűsítésére is sor kerül.

Az épületekben a radiátor cseréje is szükséges, a radiátorok egyenként, „vandálbiztos” termosztatikus fejjel szabályozhatóan lesznek kialakítva.

A 2017. június 1-én benyújtott pályázat összköltsége bruttó 690 000 000 Forint.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranyai Megyei Igazgatósága

Pályázat banyújtása 2017. június 1.
Támogatási szerződés aláírása 2017. október 2.
Projektkezdés 2017. július 27.
Projektzárás 2018. december 30.
Elszámolható projektköltség 690 000 000 Ft
Igényelt támogatás 690 000 000 Ft
Megítélt támogatás 690 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 690 000 000 Ft