Élőhelyrehabilitáció a Mecseki Parkerdő és az Égervölgyi-tó területén

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2010. december 2-i ülésén 496/2010. számú határozatában döntött a „Élőhelyrehabilitációs a Mecseki Parkerdő és az Égervölgyi tó területén” című pályázat benyújtásáról.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja a Mecseki Parkerdő és az Égervölgyi-tó védett és veszélyeztetett élőhelyeinek, növény- és állatfajainak és a mecseki flóra és fauna védelmét lehetővé tevő élőhelyek rehabilitációja az értékmegőrzés és a fenntartható kezelés biztosítása érdekében.

A kétlépcsős pályázat első részét, - mely a projekt tényleges előkészítéséhez szükséges költségek (megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kiviteli tervek stb.) biztosítását szolgálja- a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2010 decemberében készítette el és nyújtotta be az Energia Központ Nonprofit Kft-hez (2011. június 1. előtt: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság), mint Közreműködő Szervezethez.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által menedzselt pályázat sikerének esetén, 100%-os támogatásintenzitás mellett, bruttó 150 millió forintnyi támogatással valósulhat meg az érintett területen található invazív fajok (pl.: bálványfa) irtása, az Égervölgyi-tó kotrása, a meglévő tájképromboló beton műtárgyak felújítása, természetvédelmi berendezések kihelyezése, az illegális falopás, valamint az illegális hulladéklerakás megakadályozásának érdekében sorompók kihelyezése, valamint természetvédelmi tanösvények kialakítása.

A projekt segítségével az Égervölgyi-tó és a Mecseki Parkerdő érintett területei, eredeti, hazánkban egyedülálló élővilágával és megújult arculattal várja majd a kirándulókat, pihenni vágyókat.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a tervező kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melyet 2012 májusában az FTV Zrt. nyert el. A tervező feladata volt, hogy 2012 októberére elkészüljenek az engedélyezési és kiviteli tervek, továbbá az ezeket a terveket megalapozó felmérések, vizsgálatok, tanulmányok.

A tervek elkészültét követően a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. összeállította a részletes megvalósíthatósági tanulmányt, melyet 2013. február 8. napján benyújtott a Közremködő Szervezet részére.

Élőhelyrehabilitáció a Mecseki Parkerdő és az Égervölgyi-tó területén, KEOP-7.3.1.2-09-2010-0043
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Energia Központ Nonprofit Kft.
(1134 Budapest, Váci út 45.)

Pályázat benyújtása 2010. december 6.
Támogatási szerződés aláírása 2011. május 31.
Projektkezdés 2011. június 1.
Projektzárás 2013. március 1.
Elszámolható projektköltség 6 000 000 Ft
Megítélt támogatás 5 100 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák