Pécs Megyei Jogú Város közösségi közlekedés fejlesztése

Pécs Baranya megye és a Dél-dunántúli régió központja, lakosságszámát tekintve az ötödik legnagyobb város Magyarországon. A közösségi közlekedés teljesítménye enyhe csökkenést mutat, ami részben magyarázható a lakosságszám országos tendenciákkal egyező mértékű csökkenésével. Másrészt a növekvő motorizáció és az egyéni (elsősorban személygépjárművel történő) közlekedési módok erősödése is befolyásolhatja, ami hosszabb távon a város szűkös úthálózati kapacitásain zsúfoltsághoz és ebből adódó időveszteségekhez, továbbá jelentős és növekvő mértékű levegőszennyezéshez vezet. Emiatt az Önkormányzat elő kívánja segíteni a közösségi közlekedés vonzerejének növekedését, és a szolgáltatáshoz kapcsolódó káros emissziók csökkentésével közvetlenül is tenni kíván a levegőminőség romlásának megakadályozásáért. Ezt szolgálta a közösségi közlekedés buszparkjának közelmúltban történő jelentős arányú, alacsonyabb kibocsátású járművekkel történő megújítása, amelynek illő folytatása a káros emissziókat jelentős mértékben tovább csökkenteni képes elektromos buszok szolgálatba állítása.

Európa 2020 stratégia egyik célja, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 1990-es szinthez képest 20 százalékkal csökkenteni lehessen. Magyarország és az Európai Bizottság között a 2014-2020-as időszakra szóló Partnerségi Megállapodás célként tűzi ki „Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelését közvetlenül a közösségi közlekedés és a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok erősítésével”. Az IKOP-3.2.0-15 „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban” felhívás szerint ugyanis a helyi közösségi közlekedésben jelentős probléma az elöregedett, korszerűtlen és környezetszennyező járműpark, valamint a környezetszennyező és egészségkárosító károsanyag-kibocsátás nagy mértéke. A pécsi közösségi közlekedés kibocsátását jelentős mértékben redukálni képes, gyakorlatilag 0 helyi emissziót generáló elektromos buszok beszerzése nyilvánvalóan elősegíti e célok megvalósulását.

A projekt 10 db. elektromos busz beszerzésére és töltő-kiszolgáló infrastruktúra létesítésére irányul.

Pécs Megyei Jogú Város közösségi közlekedés fejlesztése, IKOP-3.2.0-15-2017-00021
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Pályázat benyújtása 2017. május 10.
Támogatási szerződés aláírása 2017. szeptember 13.
Projektkezdés 2017. május 23.
Projektzárás 2021. március 31.
Elszámolható projektköltség 1 700 000 000 Ft
Igényelt támogatás 1 700 000 000 Ft
Megítélt támogatás 1 700 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 1 700 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák