PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A fejlesztés bemutatása:
Pécs MJV Önkormányzata 53/2017 (03.09.) sz. határozatával hozott döntést az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással, azaz a szakrendszerek és a keretrendszerek használatával történő csatlakozásáról.

A pályázat keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:

Eszközök beszerzése:

Az Önkormányzat rendelkezik az ASP szolgáltatás igénybevételéhez használatához szükséges munkaállomásokkal (számítógép, nyomtató, monitor, stb.), így jelen pályázat keretében kizárólag kártyaolvasók kerülnek beszerzésre.

A jelenlegi alkalmazotti létszám 250 fő, így munkaállomásonként 1-1 db, összesen 250 db. kártyaolvasó beszerzésére lesz szükség.

A pályázati felhívás alapján eszközbeszerzésre maximum 2.160.000.- forint fordítható. Elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasót kötelező beszerezni a projekt keretében. Kártyaolvasónként maximum 20 ezer forint számolható el, mely alapján Pécs MJV Önkormányzata 108 db elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasókat tud beszerezni a pályázat keretében.

Amennyiben a kártyaolvasók darabonkénti ára meghaladja a pályázatban maximált árat, akkor a különbözetet az Önkormányzat saját forrásból fogja pótolni.

Az Önkormányzatnak a hiányzó kártyaolvasókat saját forrásból fogja beszerezni beszerzési eljárás keretében.

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása:

Az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat során felülvizsgáljuk, módosítjuk, aktualizáljuk az IT biztonsági szabályzatot, valamint az iratkezelési szabályzatot.

A feladatot az Önkormányzat saját szervezeti keretein belül végzi el.

A eredményt a projekt során képviselő testület által jóváhagyott szabályzatokkal fogjuk igazolni.

Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Kötelező feladatok, melyeket saját szervezeti kereteinken belül végzünk el.
• bevezetett helyi adók, átengedett központi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutató elkészítése, honlapon való közzététele, Önkormányzati Hivatali Portálrendszerben az űrlapok publikálása,
• vállalkozók és számviteli szolgáltatók körében az online bevalláskitöltő rendszer ismertetése, szükség esetén bemutatása/oktatása
• az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendelet megalkotása

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

• adattisztítás
• rendszer testreszabás, paraméterezés
• adatmigráció

A migrációt ASP központ által, központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével végezzük el. Olyan minőségű adatok kerülnek migrálásra, amelyek megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek.

A feladatot az Informatikai csoport az egyes szakrendszerek illetékes szervezeti egységeinek munkatársaival közösen végzik el.

Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás

Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon az Önkormányzat részt vesz.

Tesztelés, élesítés

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzat a belső erőforrásaik felhasználásával tesztelni, ellenőrizni fogja a szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét. A tesztelési tevékenység a rendszerek élesítésével, valamint a Szolgáltatási Szerződés megkötésével zárul.

A feladatot az Informatikai csoport az egyes szakrendszerek illetékes szervezeti egységeinek munkatársaival közösen végzik el.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00943
Kedvezményezett neve és elérhetősége

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Miniszterelnökség

Pályázat banyújtása 2017. március 10.
Támogatási szerződés aláírása 2018. április 1.
Projektkezdés 2018. április 1.
Projektzárás 2019. június 30.
Elszámolható projektköltség 6 300 000 Ft
Igényelt támogatás 9 000 000 Ft
Megítélt támogatás 6 300 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 6 300 000 Ft