Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. januárjában döntött úgy, hogy a KÖZOP-2009-5.5. „B” konstrukció megjelölésű „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című, részletes megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére kiírt pályázati felhívásra két egymással összefüggő pályázatot nyújt be. Az „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett” és a „Kötöttpályás közösségi hálózat kialakítása Pécsett” című megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének támogatására irányuló pályázatokat a város 2010. február 17-én nyújtotta be.

Az „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett” című megvalósíthatóság tanulmány olyan európai színvonalú vasúti főpályaudvar és a vele organikus egységet képező helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar megvalósíthatóságát vizsgálja, mely a város és a környező települések lakossága számára kiemelkedő minőségű közlekedési szolgáltatást biztosíthat.

Az „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett” és a „Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett” tanulmányok által vizsgált projektek Pécs környezetbarát városfejlesztésének eszközei lehetnek, hiszen a korszerű, környezetbarát kötöttpályás közlekedési hálózat és az intermodális közösségi csomópont megvalósulása a későbbiekben további jelentős beruházásokat vonzhat Pécs városba.

A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., mint Közreműködő Szervezet 2010. november 16-án kelt levelében értesítette Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát támogató döntéséről. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006 azonosító számú „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett” című megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, 100 %-os támogatásintenzitás mellett, bruttó 368 750 000 forint támogatásban részesült.

A megvalósíthatósági tanulmány célja, - melynek koordinálása a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. feladata-, hogy feltárja a jelenlegi forgalmi modell és közlekedési hálózat erősségeit és gyengeségeit, bemutassa az intermodális közlekedési központ lehetséges helyszíneit és funkcióit.

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által lebonyolított közbeszerzési eljárást követően 2012 májusában kötött tervezői szerződést, az eljárás nyertesével a Pécs Közlekedésfejlesztési Konzorciummal. A konzorcium feladata az „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett” és a „Kötöttpályás közösségi hálózat kialakítása Pécsett” című részletes megvalósíthatósági tanulmányok, és egy közös forgalomfelvételen alapuló forgalmi modell elkészítése.

A közbeszerzési eljárást követően a Támogatási Szerződésben foglalt irányelvek szerint a támogatás összege csökkent, ugyanis a projekt összköltsége (kiadása) a tervezett célok megvalósítása mellett csökkent, így a projekt teljes elszámolható költsége bruttó 225 470 000 forintra módosult.

Az elkészült tanulmány Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 215/2014. (06.19.) számú határozatával fogadta el.

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett, KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
(1012 Budapest, Vérmező u. 4.)

Pályázat benyújtása 2010. február 17.
Támogatási szerződés aláírása 2011. január 31.
Projektkezdés 2011. június 1.
Projektzárás 2014. május 30.
Elszámolható projektköltség 225 470 000 Ft
Megítélt támogatás 225 470 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák