Hirdi Közösségi Ház fejlesztése

Pécs a 2014-2020 közötti pénzügyi időszakra történő felkészülés során megalkotta a hosszútávú városfejlesztési koncepcióját, majd az ott nevesített célok konkrétabb beavatkozásokra bontva létrehozta az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, a tervezési folyamat végül a konkrét városrészi projekteket meghatározó Integrált Területi Program elkészítésével ért véget.

A város nem csak elkészítette a fenti stratégiákat, hanem meg is kezdte a megfogalmazott fejlesztések megvalósítását a városban, melynek keretében a Pécsett élők új rendelőintézettel, korszerűen felújított utakkal, óvodákkal, bölcsődékkel, új szabadidőparkkal, gazdagodtak az elmúlt időszakban, és gazdagodnak a közeljövőben.

A lakosság azonban nem csak az oktatásügyi, egészségügyi, infrastrukturális beruházások iránt fejezte ki az igényeit (Pécs2020 konzultáció), hanem a közösségfejlesztésre, új minden korosztály igényeit kielégítő városrészi közösségi terek kialakítására is. Tekintettel arra, hogy a TOP-6 prioritás a zöldfelületi, illetve közösségi fejlesztéseket gazdaságfejlesztéssel közösen támogat, így a közösségi házak kialakítását célzó fejlesztések kapcsán más forrás felkutatása vált szükségessé.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a cél érdekében a pályázati lehetőségeket felkutatta, és a siker érdekében, mint alapító részt vett a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület létrehozásában.  Az Egyesület státuszánál fogva pályázhatott a TOP-7.1.1 kiírásra, melynek keretében elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, mely kulcsprojektként rögzíti a „Hirdi Közösségi ház fejlesztése” tárgyú projektet.

A Pécsi helyi Akciócsoport Egyesület a minisztériumi egyeztetéseket követően 2019 év elején meghirdette a kulcsprojekt megvalósítására kiírt pályázatot, melyet 2019. április 1-ig kellett benyújtani. A pályázat benyújtása két lépcsőben történt 2019. április 1-jét követően kerülhet sor a helyi szintű ellenőrzésre, amelyet a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület végzett el és adta ki a helyi támogató döntést, melyet követően 2019. májusában történt a pályázat elektronikus benyújtása az Irányító Hatóság részére, amely 2019 decemberében meghozta a végső döntést.

1. A pályázat tartalma:

A tervezett fejlesztés a következő tartalom alapján valósul meg.

A fejlesztés helyszíne:

A fejlesztési terület, Hirden a Zengő utca 54., 48136 helyrajzi szám alatt valósulna meg. A telek teljes nagysága 4411 m2, a tervezett ingatlan nagysága megközelítőleg 250 m2, egy 50 m2 nagyságú terasszal.

A fejlesztés megközelíthetősége kiváló, hiszen a városrészből gyalogosan, kerék-párral, autóval, és busszal egyaránt közvetlenül megközelíthető.

A fejlesztés elemei:

A fejlesztés tartalma több egymástól elkülöníthető elemre bontható:
- Nagyterem;
- Kisterem;
- Mosdók,
- Öltöző;
- Kiszolgáló helyiségek (iroda, raktár, teakonyha, szélfogó, közlekedő)
- Terasz

Az egyes helyiségek tartalma:

Nagyterem:

A 110 m2-es nagyterem teljes rendezvényinfrastruktúrával, mobil színpaddal, hangosítással, vetítési lehetőséggel. A teremben 111 db szék elhelyezése lehetséges


Kisterem-terasz:

Az épületben a nagyterem mellett egy 43 m2 nagyságú terem is kialakításra kerül, közvetlen kapcsolattal a közel 50 m2 nagyságú terasszal. A multifunkcionális tér lehetővé teszi az ún. átmeneti rendezvények (kül- és beltér egyaránt), illetve a klasszikus szabadtéri rendezvények lebonyolítását.


Mosdók, öltözők:

A közösségi ház igényeit kielégítő méretű mosdók és öltözők kerülnek kialakításra, melyek akadálymentes elérhetősége biztosított.

Kiszolgáló helyiségek:

Az épületben a sikeres rendezvényszervezés érdekében plusz kiszolgálóhelyiségek kialakítása is megtörténik. Az irodában kap helyet az üzemeltető személyzet, a raktár pedig lehetőséget biztosít a székek, egyéb rendezvényeszközök tárolására.

Parkolóhely kialakítás:

Az épület rendeltetés szerű használatához szükséges parkolószám – beleértve az akadálymentes parkolót is – biztosított.

A pályázat támogatói döntése 2019 decemberében született meg, melynek fényében a projekt ütemezését a megvalósítás valós időpontjai szerint átdolgozni szükséges.

Hirdi Közösségi Ház fejlesztése, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00245
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága és a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület

Pályázat benyújtása 2019. május 20.
Támogatási szerződés aláírása 2020. február 6.
Projektkezdés 2020. február 6.
Projektzárás 2022. június 30.
Elszámolható projektköltség 95 000 000 Ft
Igényelt támogatás 95 000 000 Ft
Megítélt támogatás 95 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 95 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák