KRESZ-park fejlesztése

Pécs a 2014-2020 közötti pénzügyi időszakra történő felkészülés során megalkotta a hosszútávú városfejlesztési koncepcióját, majd az ott nevesített célok konkrétabb beavatkozásokra bontva létrehozta az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, a tervezési folyamat végül a konkrét városrészi projekteket meghatározó Integrált Területi Program elkészítésével ért véget.

A város nem csak elkészítette a fenti stratégiákat, hanem meg is kezdte a megfogalmazott fejlesztések megvalósítását, melynek keretében az Uránvárosban élők új óvodákkal, zöldfelületekkel, valamint felújított iskolákkal, és kerékpárutakkal gazdagodnak a közeljövőben.

A felsorolt TOP-6 prioritás terhére megvalósított beruházások következtében az uránvárosi lakosság kutatások és elemzések során azonosított fejlesztési igényeinek jelentős hányada megvalósult, illetve megvalósul az elkövetkező években.

A lakosság azonban nem csak az oktatásügyi, egészségügyi, infrastrukturális beruházások iránt fejezte ki a az igényeit (városrészben lefolytatott kutatás), ha-nem a közösségfejlesztésre is. Tekintettel arra, hogy a TOP-6 prioritás a zöldfelületi, illetve közösségi fejlesztéseket gazdaságfejlesztéssel közösen támogat, Uránváros egyik legfontosabb közösségi területének, a KRESZ parknak a fejlesztése innen nem finanszírozható.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a cél érdekében a pályázati lehetőségeket felkutatta, és a siker érdekében, mint alapító részt vett a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület létrehozásában.

Az Egyesület státuszánál fogva pályázhatott a TOP-7.1.1 kiírásra, melynek keretében elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, mely kulcsprojektként rögzíti a „KRESZ park fejlesztését”.

Az Egyesület mind a működésére, mind az általa készített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott feladatok ellátására támogatásban részesült, melynek egyik első lépéseként 2018. január 31-ig meg kellett küldenie az Irányító Hatóság részére az ún. kulcsprojektekre vonatkozó pályázati felhívásokat, valamint az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt.

A Pécsi Városfejlesztési NZrt. az előzetes dokumentációt  határidő-re elkészítette, azt a Pécsi HACS az Irányító Hatóság részére a tervezett felhívással közösen benyújtotta. Az Irányító Hatóság a felhívást és az előzetes dokumentációt elfogadta, a kapcsolódó pályázati felhívást 2018. május 1-én TOP-7.1.1-16-H-076-5 kódszámon, „KRESZ park fejlesztése” címen tette közzé.

A pályázat benyújtása 2018. június 30. nappal megtörtént, melyet követően született meg a helyi támogatói döntést, illetve 2018.12.20. napján az Irányító Hatóság döntése a 40 millió forintos forrás biztosításáról.

1. A pályázat célrendszere:

A fejlesztés tartalma 3 egymástól elkülöníthető elemre bontható:
- KRESZ pálya fejlesztése;
- Fogadóépület akadálymentes fejlesztése;
- Raktárépületek, tárolóhelyek fejlesztése, az oktatási infrastruktúra fejlesztésével.

Az alábbi helyszínrajzon a fejlesztési elemek a fenti számozással láthatók:

Az egyes fejlesztések tartalma:

KRESZ pálya fejlesztése:

A KRESZ park pályája összesen 2500 m² felületen kap, új, aszfalt borítást, melyet megelőzően a jelenleg aszfaltfelület marása is megtörténik. A fejlesztés során kb. 900 méter hosszúságban történik meg a szegélyek javítása, cseréje.

A parkban összesen 4 darab pad nyújt lehetősége pihenésre a szülők, kísérők számára. A gyereke számára veszélyes napfénytől a meglévő jó állapotú faállomány nyújt védelmet.

Az úthálózat új körforgalommal is bővül, annak érdekében, hogy a gyermekek, napjaink egyik legfontosabb közlekedési csomópont típusának használatát helyesen sajátítsák el.

Fogadóépület akadálymentes fejlesztése:

Az 54 m² nagyságú, 2 szobás fogadóépület felújításra kerül, a benne lévő akadálymentes mosdókkal együtt. A fejlesztésnek köszönhetően méltó központja lesz a KRESZ parknak. A felújított épületekből jól felügyelhetővé válik a működés.

Raktárépületek, tárolóhelyek fejlesztése, az oktatási infrastruktúra fejlesztésével:

Sor kerül az 59 m² nagyságú garázsépület és a meglévő raktárépületek fejlesztésére, úgy, hogy itt kaphasson helyet az új, IT eszközökkel is felszerelt oktató tér is. Az oktató térbe székek mellett egy interaktív tábla kerül, projektorral, PC-vel, szoftverként pedig a legfrissebb KRESZ oktató program kerül telepítésre.

A sikeres kivitelezés érdekében PMJVÖ bruttó 9 139 100 Ft saját forrást biztosított.

A kivitelezés 2019 őszén kezdődött, 2020. január 26-án kezdődött meg a műszaki átadása. A nagyközönség 2020 tavaszán veheti birtokba a KRESZ parkot.

KRESZ-park fejlesztése, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00009
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága és a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület

Pályázat benyújtása 2018. november 21.
Támogatási szerződés aláírása 2018. december 20.
Projektkezdés 2019. október 25.
Projektzárás 2020. november 23.
Elszámolható projektköltség 40 000 000 Ft
Igényelt támogatás 40 000 000 Ft
Megítélt támogatás 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 40 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák