Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása

Pécs a 2014-2020 közötti pénzügyi időszakra történő felkészülés során megalkotta a hosszútávú városfejlesztési koncepcióját, majd az ott nevesített célok konkrétabb beavatkozásokra bontva létrehozta az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, a tervezési folyamat végül a konkrét városrészi projekteket meghatározó Integrált Területi Program elkészítésével ért véget.

A város nem csak elkészítette a fenti stratégiákat, hanem meg is kezdte a megfogalmazott fejlesztések megvalósítását, melynek keretében a Kertvárosban élők új rendelőintézettel, korszerűen felújított utakkal, óvodákkal, bölcsődékkel, új szabadidőparkkal, naperőművel, kerékpárutakkal gazdagodtak az elmúlt időszakban, és gazdagodnak a közeljövőben.

A felsorolt TOP-6 prioritás terhére megvalósított beruházások következtében a kertvárosi lakosság kutatások és elemzések során azonosított fejlesztési igényeinek jelentős hányada megvalósult, illetve megvalósul az elkövetkező években.

A lakosság azonban nem csak az oktatásügyi, egészségügyi, infrastrukturális beruházások iránt fejezte ki a az igényeit (városrészben lefolytatott kutatás), hanem a közösségfejlesztésre, új minden korosztály igényeit kielégítő játszó és rendezvénytér kialakítására is. Tekintettel arra, hogy a TOP-6 prioritás a zöldfelületi, illetve közösségi fejlesztéseket gazdaságfejlesztéssel közösen támogat a Kertvárosba megálmodott központi játszótér innen nem finanszírozható.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a cél érdekében a pályázati lehetőségeket felkutatta, és a siker érdekében, mint alapító részt vett a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület létrehozásában.

Az Egyesület státuszánál fogva pályázhatott a TOP-7.1.1 kiírásra, melynek keretében elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, mely kulcsprojektként rögzíti a „Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítását”.

Az Egyesület mind a működésére, mind az általa készített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáéban megfogalmazott feladatok ellátására támogatásban része-sült, melynek egyik első lépéseként 2018. január 31-ig meg kellett küldenie az Irányító Hatóság részére az ún. kulcsprojektekre vonatkozó pályázati felhívásokat, valamint az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt.

A Pécsi HACS, mint felelős, a megadott határidőig előkészítette a kulcsprojektekre vonatkozó felhívásokat.

A Pécsi Városfejlesztési NZrt. az előzetes dokumentációt határidőre elkészítette, azt a Pécsi HACS az Irányító Hatóság részére a tervezett felhívással közösen benyújtotta. Az Irányító hatóság a felhívást és az előzetes dokumentációt elfogadta, a kapcsolódó pályázati felhívást 2018. április 15-én TOP-7.1.1-16-H-076-4 kódszámon, „Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása” címen tette közzé.

A helyi döntést követően a pályázat támogatói döntése 2018.12.20. napján született meg, a 100 millió igényelt támogatás egészét biztosítva.

1. A pályázat célrendszere:

A fejlesztési terület a Kertváros Konzultációban rögzített helyszín alapján a Nagy Ferenc tér, Szabó Ervin tér, és Tildy Zoltán utcák által lehatárolt 23913/26 helyraj-zi számú, 4,4195 hektáros közterületi területen került kijelölésre.

A fejlesztés megközelíthetősége kiváló, hiszen a városrészből gyalogosan, kerék-párral, autóval, és busszal egyaránt közvetlenül megközelíthető.

A fejlesztés elemei:

A fejlesztés tartalma 5 egymástól elkülöníthető elemre bontható:
- Többkorosztályos játszótér (1);
- Felnőtt játszótér (2);
- Rendezvény tér (3);
- Elkülönített kutyafuttató (4)
- Parkolóhely kialakítása (5).

 

Az egyes fejlesztések tartalma:

Többkorosztályos játszótér:

A játszótéren összesen 1550 m² nagyságú területen, 16 db EU szabványnak megfelelő játék kerül kihelyezésre. A beruházás során az alábbi játékok kerülnek beépítésre:
- bölcsőülőkés lengőhinta 2db
- játszóvár
- mini mászóka 
- univerzális hinta (akadálymentesített)  
- midi kuckó      
- homokozó   
- párosító és labirintus táblák 4db  
- rugós játék - Táltos   
- rugós játék – Autó
- lengőhinta (fészek- és lapülőkével)
- kötélpálya

A fenti elemekből egy akadálymentesített játszóeszköz.  A játszótéren összesen 16 darab pad nyújt pihenési lehetőséget a szülők, kísérők számára. A gyereke számára veszélyes napfénytől a játszótéren kiültetett 8 db fa, valamint a 11 db napvitorla nyújt védelmet.  A játszótéren a fentieken kívül kialakításra kerül kerék-pártároló, szemetes, ivókút, valamint az egész létesítmény körbekerítésre kerül. A fejlesztés által tervezett értékek védelmét szolgálja a világításrendszer, mely a tervek szerint napelemes kialakítású lesz.

Felnőtt játszótér:

A tervezett fitnesz park két részre bontható:
- Klasszikus szabadtéri fitnesz elemek,
- „Street workout” elem,

Klasszikus szabadtéri fitnesz elemek:

A játszótéren belül kerül kialakításra összesen 6 db szabadtéri fitnesz elem, az alábbi specifikációkkal:
- gyalogló
- hasizom erősítő
- comberősítő
- belső comberősítő
- 2db gyermek fitnesz eszköz

Street workout elem:

Az egységes szerkezet, amely elsősorban a nyújtást, lazítást, valamint a saját test-súlyos edzést szolgálja, a játszótéren kívül kerül elhelyezésre. A szerkezet paraméterei az alábbiak:
- 10,83×6,29×3,60m összetett sajáttestsúlyos erősítő pálya, amelyen a különféle húzódzkodóktól, kapaszkodóktól, mászórúdtól a hasizom erősítőig mindenféle elem megtalálható. A pálya használatának csak a sportoló képzelete szab határt.

Rendezvény tér:

A rendezvény infrastruktúra kis fedett színpaddal, áramkiállással, öltözővel, és 50 db raktározható székkel a volt PÉTÁV épültben, illetve annak déli oldalán kerül kialakításra.

Az egykori PÉTÁV Kft. épületében kerül kialakításra a közösségi funkciókat kiszolgáló kiegészítő elemek (férfi-, női- és akadálymentes mosdó, közösségi tér, raktár, pelenkázó). Az épület déli oldalán kap helyen a színpad, amit azon idő-szakokban amikor nincs előadás a közösségi tér teraszaként használhat.

Elkülönített kutyafuttató:

A területen egy 916 m² nagyságú elkerített, esőbeállóval, kutyagumi gyűjtővel, paddal ellátott kutyafuttató is kialakításra kerül.

A projekt kivitelezése (melyhez PMJVÖ bruttó 28.871.643 Ft önerőt biztosított) 2020 elején indult meg, s a nyár végén már birtokba is vehették a gyerekek és felnőttek a közösségi teret.

Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00008
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága és a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület

Pályázat benyújtása 2018. november 6.
Támogatási szerződés aláírása 2018. december 20.
Projektkezdés 2020. január 21.
Projektzárás 2020. október 31.
Elszámolható projektköltség 100 000 000 Ft
Igényelt támogatás 100 000 000 Ft
Megítélt támogatás 100 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 100 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák