Pécs Paktum II.

A pályázat a 2016.07.06.24.-2019.09.30. között megvalósult Pécs Paktum c. pályázat közvetlen folytatása. A projektben a megvalósítói kör nem változik (továbbra is PMJVÖ a főkedvezményezett, konzorciumi partnerei pedig a Baranya Megyei Kormányhivatal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, valamint a Pécsi Városfejlesztési Nzrt). A partnerek közötti feladat-leosztás sem változik.

A pályázat megvalósítási időszaka: 2019. 10. 01. - 2022. 09. 30.

A 2019.10.01.-2020.06.30. közötti időszakban szükséges az alábbi feladatok ellátása PMJVÖ-nél:

 • Helyi gazdaságfejlesztési és befektetésösztönzési stratégia elkészítése – tanácsadó kiválasztása, taulmánykészítés
 • Paktum rendezvények - negyedéves szakmai találkozók (10 db) - vállalkozó kiválasztása, rendezvényszervezés megkezdése.

Indikátorok – elérni tervezett mutatók:

 • A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma: 1099 fő.
 • A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma: 300 fő.
 • A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 150 fő

A támogatások nyújtásánál jellemzően a 8+4 hónapos (8 hónapos támogatás 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel) konstrukció vállalható (6+3-as konstrukciót is finanszíroz a projekt).


Feladatmegosztás

Érdemlegesen a Paktum I. projekt keretében kialakított feladatmegosztás nem változik, vagyis az alábbiak szerinti:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint Főpályázó)

 • Foglalkoztatási paktum és kapcsolódó együttműködési hálózat működtetése
 • Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia (HGFS) elkészítése
 • Paktum együttműködési találkozók szervezése
 • Kötelező nyilvánosság
 • Projekthez kapcsolódó zárórendezvény szervezése

Baranya Megyei Kormányhivatal (mint foglalkoztatási szervként eljáró, kötelezően bevonandó partner)

 • Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása.
 • Elhelyezkedést segítő támogatások.
 • Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások.
 • Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a hatályos jogszabályokkal összhangban, azokra építve: a szolgáltatási tevékenység és díjának megtérítése.
 • A célcsoport toborzása, a projektbe bevont személyek kiválasztása; álláskeresők humánfejlesztése a képzéseken és a foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében.


Pécsi Városfejlesztési NZrt:

 • Paktumiroda felállítása és működtetése;
 • Folyamatos tájékoztatás és kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett partnerek között Paktum-honlap működtetése.
 • Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület:

Tevékeny helyi szereplőként feladata a lakosság bevonása és programban tartása, kapcsolódó tanácsadás, segítő munka végzése.

Pécs Paktum II., TOP-6.8.2-16-PC1-2018-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Főkedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett: Baranya Megyei Kormányhivatal, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság

Pályázat benyújtása 2018. október 31.
Támogatási szerződés aláírása 2018. december 7.
Projektkezdés 2019. október 1.
Projektzárás 2022. szeptember 30.
Elszámolható projektköltség 1 370 000 000 Ft
Igényelt támogatás 1 370 000 000 Ft
Megítélt támogatás 1 370 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 1 370 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák