Zöldterület fejlesztés a régi vásárcsarnok területén

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.3 - Helyi gazdaságfejlesztés pályázati felhívásra az új Vásárcsarnok megépítése érdekében pályázatot nyújtott be, mely támogatásban részesült. Az új vásárcsarnok tervezése jelenleg is folyamatban van a kivitelezési közbeszerzési eljárás a tervek szerint jövő év elején zárul le. A régi Vásárcsarnok területének fejlesztése érdekében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az alábbi döntéseket szükséges meghoznia:

Magyarország Kormányának felhívására a Nemzetgazdasági Minisztérium a Megyei Jogú Városok Önkormányzatai részére Zöld város kialakítása tárgyban TOP-6.3.2-16 kódszámon pályázati felhívást tett közzé.

Az Önkormányzat úgy dönt, hogy a pályázati felhívásra a régi vásárcsarnok területének fejlesztése érdekében „Zöldterület fejlesztés a régi vásárcsarnok területén” címmel pályázatot nyújt be.

A projekt teljes körű előkészítését és lebonyolítását Pécs Megyei Jogú Város Ön-kormányzata 33/2015. (XI.3.) önkormányzati rendeletben nevesített városfejlesztési társasága a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el az előterjesztéshez csatolt feladatátadási megállapodás alapján.

A projektek háttere, célja:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között:
- a fenntartható, fejlődő társadalom,
- a helyi gazdaság megerősítése,
- fenntartható módon javuló életminőség
- zöld és kék felületek összefüggő rendszerzésnek kialakítása
stratégiai célok hangsúlyosan megjelennek.

A fenti stratégiai célok eléréséhez a projekt úgy járul hozzá, hogy a környezeti fejlesztés révén javul az életminőség, aktivizálódik a helyi közösség, nő a városrész társadalmi és gazdasági presztízse. Az impozánsabb környezet és a fenntartható térhasználat, valamint az ezekre épülő, ezekhez direkt és indirekt módon kapcsolódó gazdasági-kereskedelmi fejlesztések gazdasági élénkülést eredményeznek. Mindez azt jelenti, hogy a projekt nem csak a környezeti, hanem a társadalmi életminőség feltételeit is javítja. Az ITS célrendszeréhez illeszkedően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 170/2015.(05.28.) sz. határozatával fogadta el Pécs Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját melyhez illeszkedően került meghatározásra a projekt tartalma.

A projektek tartalma:

A projekt keretében a régi vásárcsarnok pillér szerkezetes épülete visszabontásra kerül, melynek során a jelenleg is két szintes kb. 1300 négyzetméter alapterületű épületrésze megmarad. A projekt keretében a megmaradó kétszintes épületrész kereskedelmi/szolgáltató funkciót betöltő épületként kerül tovább fejlesztésre, mely a beruházás megvalósítását követően bérbeadhatóvá válik, azaz az Önkormányzatnak a beruházásból bevétele fog keletkezni.

A telek teljes területén – beleértve az elbontásra kerülő épületrészt is – parkolóhelyek kialakítása mellett intenzív növényesítésre is sor kerül.

A pályázat megvalósítása a 2018 év végi támogatói döntést követően megkezdődött. 

Zöldterület fejlesztés a régi vásárcsarnok területén, TOP-6.3.2-16-PC1-2018-00003
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2018. július 26.
Támogatási szerződés aláírása 2018. október 3.
Projektkezdés 2018. december 1.
Projektzárás 2023. április 30.
Elszámolható projektköltség 800 000 000 Ft
Igényelt támogatás 800 000 000 Ft
Megítélt támogatás 800 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 800 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák