Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. januárjában döntött úgy, hogy a KÖZOP-2009-5.5. „B” konstrukció megjelölésű „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című, részletes megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére kiírt pályázati felhívásra két egymással összefüggő pályázatot nyújt be. A „Kötöttpályás közösségi hálózat kialakítása Pécsett” és az „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett” című megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének támogatására irányuló pályázatokat a város 2010. február 17-én nyújtotta be.
A „Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett” című megvalósíthatósági tanulmány olyan közlekedési hálózat kialakítását vizsgálja, mely összeköti a város nyugati, keleti és déli kapuját és parkolási lehetőséget biztosít a városba érkezők számára. A tanulmány a kötöttpályás közlekedés közúti forgalomcsökkentésre tett hatásainak, valamint ez által, a város életminőségének javítására tett hatásait vizsgálja.

A „Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett” és a „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett” tanulmányok által vizsgált projektek Pécs környezetbarát városfejlesztésének eszközei lehetnek, hiszen a korszerű, környezetbarát kötöttpályás közlekedési hálózat és az intermodális közösségi csomópont megvalósulása a későbbiekben további jelentős beruházásokat vonzhat a városba.

A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., mint Közreműködő Szervezet 2010. november 16-án kelt levelében értesítette Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát támogató döntéséről.
„Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett” című megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 100 %-os támogatásintenzitás mellett bruttó 381 250 000 forint támogatásban részesült. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tanulmány elkészítéséhez sajáterőt nem kell biztosítania.

A megvalósíthatósági tanulmány célja, - melynek koordinálása a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. feladata -, hogy vizsgálja a kötöttpályás üzemmód típusokat (villamos, nagyvasúti pálya használatára alkalmas villamos, kötöttpályás busz, trolibusz) a környezetvédelmi és örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva.

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által lebonyolított közbeszerzési eljárást követően 2012 májusában kötött tervezői szerződést, az eljárás nyertesével a Pécs Közlekedésfejlesztési Konzorciummal. A konzorcium feladata az „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett” és a „Kötöttpályás közösségi hálózat kialakítása Pécsett” című részletes megvalósíthatósági tanulmányok, és egy közös forgalomfelvételen alapuló forgalmi modell elkészítése.

A közbeszerzési eljárást követően a Támogatási Szerződésben foglalt irányelvek szerint a támogatás összege csökkent, ugyanis a projekt összköltsége (kiadása) a tervezett célok megvalósítása mellett csökkent, így a projekt teljes elszámolható költsége bruttó 226 720 000 forintra módosult.

Az elkészült tanulmány Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 215/2014. (06.19.) számú határozatával fogadta el.

Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett, KÖZOP-5.5.0-09-2010-0007
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
(1012 Budapest, Vérmező u. 4.)

Pályázat benyújtása 2010. február 17.
Támogatási szerződés aláírása 2011. január 31.
Projektkezdés 2011. március 1.
Projektzárás 2014. május 30.
Elszámolható projektköltség 226 720 000 Ft
Megítélt támogatás 226 720 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák