Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai fejlesztése

Magyarország Kormányának felhívására a Pénzügyminisztérium a megyei jogú városok önkormányzatainak részére az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban 2018-ban TOP-6.5.1-16 kódszámon pályázati felhívást tett közzé. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 2018. július 25. napján nyújtott be a pályázatot. A TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009 azonosítószámon, a Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai fejlesztése tárgyú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, bruttó 144,65 millió forint európai uniós támogatásban részesült.

2020-ban a Pénzügyminisztérium a megyei jogú városok önkormányzatainak részére az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban TOP-6.5.1-19 kódszámon ismételten pályázati felhívást tett közzé, amely a korábbi, 2018-as pályázati felhíváshoz képest jóval kedvezőbb feltételeket tartalmazott a projekt sikeres megvalósíthatósága szempontjából.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat részéről a projekt sikeres megvalósításához már biztosított önerőn felül többlet önerő biztosítására ne legyen szükség – a fejlesztésre vonatkozó támogatási kérelem a TOP-6.5.1-19-es felhívásra történő benyújtására, emellett a TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009 azonosítószámú Támogatási Szerződéstől való elállásra volt szükség.

A pályázat ismételt benyújtása 2021. október 18-án megtörtént, s immár a TOP-6.5.1-19-PC1-2021-00001 azonosítószámú, a Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai fejlesztése tárgyú projekt a Támogató Szervezet 2022. március 11-ei döntése alapján, a Széchenyi 2020 program keretében bruttó 180 millió forint európai uniós támogatásban részesült.

Az óvoda szerény hőszigetelő képességű falakból áll, az épület megjelenését elöregedett faablakok és manzárd tető jellemzi. Az intézmény jelenlegi műszaki megoldásai elavultak. A gépészeti berendezései elöregedtek, a fűtése nehezen szabályozható, sem a korszerű energetikai előírásoknak, sem az energiatakarékossági szempontoknak nem felelnek meg.

A projekt keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra, a falazatokat utólagos külső hőszigeteléssel látják el, a meglévő fa külső nyílászárókat azokkal megegyező méretű és osztású, új, korszerű fa ablakokra cserélik, a fűtés, a meglévő külső és belső világítási rendszerek is korszerűsítésre kerülnek. Napelemek, illetve tűzjelző berendezés is kiépítésre kerül.

Az épület projektarányos akadálymentesítése során, egy új rámpa kialakítása, valamint az épület belső udvari főbejáratának újraépítése is megtörténik. A felújítás során az óvoda épülete összekötésre kerül a tornateremmel, ezáltal egy új főbejárattal bővül az intézmény. Így a mozgásukban korlátozott hozzátartozóknak lehetőségük lesz a gyermekeket bekísérni az óvoda épületébe és már egy fűtött előtérben tudják az óvodapedagógusok gondjaira bízni a gyermekeket, valamint a tornateremben tartott rendezvényeken már részt tudnak venni a mozgáskorlátozott hozzátartozók is. Az új főbejárat mellett akadálymentes WC és vizesblokk kialakítása, infokommunikációs akadálymentesítés is történik.

A fejlesztések hozzájárulnak az intézmény primerenergia-fogyasztásának és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkenéséhez, valamint az épület komfortos használatához.

A pályázatból nem elszámolható költség bruttó 33,3 millió forint, amelyet az Önkormányzat önerőként biztosított a projekt sikeres és teljes körű megvalósítása érdekében.

2023 őszére befejeződött a TOP-6.5.1-19-PC1-2021-00001 azonosító számú, Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai fejlesztése tárgyú projekt kivitelezése, így 2023 novemberétől már egy kívülről-belülről megszépült környezetbe térhettek vissza az óvodába járó gyermekek.

Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai fejlesztése, TOP-6.5.1-19-PC1-2021-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2021. október 18.
Támogatási szerződés aláírása 2022. június 20.
Projektkezdés 2020. december 14.
Projektzárás 2023. december 31.
Elszámolható projektköltség 151 408 223 Ft
Igényelt támogatás 151 408 223 Ft
Megítélt támogatás 151 408 223 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 151 408 223 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák