Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának energetikai korszerűsítése

A Kormány a 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodásban célul tűzte az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A Partnerségi Megállapodásban meghatározott célok-hoz illeszkedően a TOP-6.5.1-16 kódszámú pályázati kiírás hozzájárul az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatához, elősegíti az intézmények racionálisabb energiagazdálkodását az intézmények energiahatékonyságot célzó felújítás, fejlesztése által, amennyiben a beruházások a fosszilis energia-hordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését szolgálják. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben a stratégiai célok között a CO2 kibocsátás csökkentése illetve a fajlagos energia felhasználás csökkentése kiemelt célként szerepelt.

A Köztársaság Téri Óvoda a fenti célokhoz jól tud hozzájárulni tekintettel arra, hogy az óvoda épülete igen rossz állapotban van. Fentiek miatt mindenképpen indokolt az óvoda energetikai korszerűsítése.

A pályázat keretében megvalósításra kerülő műszaki tartalom:

A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra az alábbiak figyelembevételével:

- az épület döntően földszintes, egy részen emeletes
- az épület magastetős kialakítású, jelenleg hullámpala fedésű, így azbeszt-mentesítés mellett a tető felújítása, új fémlemezes fedés szükséges
- a külső oldali nyílászárók cseréje szükséges, vannak már műanyagra cseréltek, ezek felülvizsgálata szükséges
- külső oldali hőszigetelés és a tető hőszigetelése szükséges
- az épület távfűtéses
- szükséges a radiátorok cseréje, termosztatikus fejek elhelyezése

A projekt kivitelezése lezárult.

Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának energetikai korszerűsítése, TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2017. július 28.
Támogatási szerződés aláírása 2017. november 14.
Projektkezdés 2017. november 15.
Projektzárás 2020. december 3.
Elszámolható projektköltség 141 023 256 Ft
Igényelt támogatás 141 023 256 Ft
Megítélt támogatás 141 023 256 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 141 023 256 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák