Városi szintű szociális rehabilitáció Pécsett

A projekt célcsoportjai:

A korábban fejlesztéssel nem érintett 7 db szegregátumban/veszélyeztetett területen élő, a munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű, szegregált körülmények között élő emberek és családok.

Elsődleges célcsoport:
A felhívás előírásaival összhangban a szegregált területen élő a 16-54 éves korosztály 70 %, 300 fő alatti szegregátum esetében.
Ennek megfelelően Pécsett az akcióterületen belüli az érintett célterületek és a közvetlen célcsoport * létszám:

 1. Attila u. - névtelen u. - Báthory u. - Tábor köz (KSH adattábla szerint 1. szegregátum): 20 fő – amely megszűnés okán cserélődik a Fekete gyémánt tér keleti és déli tömb - Corvin. u - Szeptember 6 tér - Pákolitz u. területre
 2. Sport u. - Fűzfa u. - Pipacs u. mindkét oldala - Gyöngy u. mindkét oldala - Fűzfa u. - Pipacs u. mindkét oldala - Légszeszgyár u. - Sport u. (KSH adattábla szerint 2. szegregátum): 50 fő
 3. Magtár u. - vasút - Tüskésréti út - Gerle u. - Magtár u. (KSH adattábla szerint 3. szegregátum): 22 fő - amely megszűnés okán cserélődik Lánc utca(annak 2-4-68 hsz. közötti szakasza, ahol 104 háztartás él).
 4. Istvánakna nyugati oldala (KSH adattábla szerint 6. szegregátum): 24 fő
 5. Hirdi út északi oldala a Szathmáry György u.-tól a Kenderfonó u.-ig:  (KSH adattábla szerint 7. szegregátum): 35 fő

Főkedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Konzorciumi partnerek:

 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
 • Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

A partnerek feladatai:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata:

 • Projektmenedzsment
 • Kötelező nyilvánosság

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

 • Közösségfejlesztés
 • Klubszerű foglalkozások: helyi hátrányos helyzetű lakosok igénye alapján az összes érintett terület lakosságát célozva
 • Közösségi akciók: az összes érintett területen, csótányirtás, eboltás tartalommal, összesen 28 alkalommal
 • Kis akciók: helyi hátrányos helyzetű lakosok által kezdeményezett kis akciók, az összes érintett területen, összesen 60 alkalommal
 • Rendezvényszervezés: a hátrányos helyzetű közösségek megerősítése érdekében közösségi akciók, rendezvények megvalósításához, pl. jeles napok és nemzeti ünnepek, összesen 10 alkalommal
 • Mozgó Iroda: szociális munkához kapcsolódóan, azokon a területeken, ahol nem került kialakításra Jelenlét Pont/Ház, a hiányzó szociális és gyerekjóléti, munkaerőpiaci és egészségügyi szolgáltatások biztosítása érdekében
 • Mentorhálózat működtetése: 24 hónapon keresztül a munkaerőpiaci integráció elősegítése érdekében,
 • Munkaerőpiaci koordináció
 • Munkaerő-piaci kompetenciafejlesztés képzés 12 fő részére
 • Megélhetési támogatás
 • Egyedi szükséglet alapján 8 fő részére munkaerőpiaci képzése
 • Megélhetési támogatás munkaerőpiaci képzéshez kapcsolódóan 8 fő részére
 • Bűnmegelőzés rendezvények
 • Drogprevenciós képzés
 • Szupervízió

Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

 • Bevont területek felmérése
 • Folyamatos szociális munka
 • Adósságkezelési tanácsadás
 • Hiányzó szociális, gyermekjóléti, oktatási, közösségi, munkaerőpiaci és egészségfejlesztési szolgáltatások elérhetővé tétele a hátrányos helyzetű emberek számára
 • Feladatvégzéshez szükséges IKT eszközbeszerzés

A projekt összköltsége: 310 000 000 Ft, partnerenkénti megoszlása:

 • PMJVÖ: 7 796 541 Ft
 • Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ: 93 136 579 Ft
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület: 209 066 880 Ft
Városi szintű szociális rehabilitáció Pécsett, TOP-6.9.1-16-PC1-2016-00001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2017. szeptember 27.
Támogatási szerződés aláírása 2018. április 4.
Projektkezdés 2018. február 1.
Projektzárás 2021. január 31.
Elszámolható projektköltség 310 000 000 Ft
Igényelt támogatás 310 000 000 Ft
Megítélt támogatás 310 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 310 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák