Megyeri út fejlesztése

Pécs MJV Önkormányzata a Megyeri út fejlesztése című projekt keretében valósítja meg a Megyeri út déli, azaz az Expo Center és a Verseny utca közé eső szakaszának fejlesztését. A beruházás segítségével az adott szakaszon megújul az úttest, illetve új járda és kerékpárút is létesül. A fejlesztés részeként megújul az útburkolat a használaton kívüli iparvágány és a Verseny utca között, valamint ezen területek vízelvezetési problémáit is kezelik.

Pécs délnyugati városrészének forgalmát lebonyolító, 2x1 forgalmi sávos Megyeri úton a Tüzér utca – Megyeri út jelzőlámpás csomópont jelentősen leterhelt, így ott mindennaposak a forgalmi dugók. A Megyeri út csomóponttól északra található szakaszán ugyanakkor már kisebb a forgalmi terheltség, ott azonban a jelentős teherforgalom miatt az úton nyomvályúsodás alakult ki.

A projekt célja, hogy Pécs város központi és nyugati részének gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára, továbbá TOP-6.1.5 – Füzes dűlő fejlesztése, illetve TOP-6.4.1 – Nagy Imre út fejlesztése" tárgyú projektekben megvalósult kerékpáros létesítmények hálózati kapcsolata biztosított legyen a városi kerékpárút hálózattal. A városvezetés elsődleges célja, hogy Pécs városának forgalmi terhelését csökkentse úgy, hogy a közösségi közlekedés fejlesztésével is infrastrukturális lehetőséget biztosítson a kerékpáros közlekedés minél szélesebb körű használatára is.

A Megyeri úton az EXPO CENTER és a Verseny utca közötti területen jellemzően ipari tevékenység zajlik, több üzemépület, raktárhelyiség, valamint szolgáltató található, amelyek sok helyi lakos megélhetését biztosítják, továbbá a nyugati kertvárosi lakók munkába járásának forgalmát, az ipari területek belső megközelítését részben ez az út biztosítja. A meglévő út egyes szakaszainak műszaki állapota fejlesztésre szorul, továbbá a meglévő kerékpáros létesítmény hiánya ellenére jelentős kerékpárforgalom bonyolódik a fejlesztési területen.

A Megyeri út egyes szakaszain a jelentős forgalom eredményeképpen az út burkolata nagymértékben elhasználódott, vízelvezetése ezáltal nem megoldott. A pályázati forrás segítségével az út műszaki fejlesztése, forgalmi viszonyainak megfelelő műszaki állapotának javítása is lehetségessé válik.

A tervezett fejlesztésnek köszönhetően a meglévő út megújul, a meglévő közúti csomópontok fejlesztésével a közlekedésbiztonság, illetve az út kapacitása (forgalomáteresztő képessége) is javul, miközben Pécs Kertváros nyugati részén megvalósult kerékpárutakról közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő módon közelíthetők meg az iparterületek, illetve a Belváros és az egyetemvárosi városrészek.

A kerékpáros létesítmény megépülésével a hálózati kapcsolódás is megoldódik a városban: a Verseny utcán keresztül csatlakozhatunk a "Belváros Észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése" projektekben megvalósult észak-déli kerékpáros tengelyre, míg a másik irányba a Megyeri út – Megyeri tér nyomvonal érintésével tovább közlekedhetünk a "Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely fejlesztése" projektben megvalósuló Szigeti úti kerékpárútra, amelyen keresztül elérhető válik Pécs nyugati városrésze.

Összefoglalva, a projektben több közlekedési csomópont közlekedésbiztonsági fejlesztésére kerül sor, nagyságrendileg 300 m hosszú útszakasz újul meg, továbbá legkevesebb 1,5 km hosszon irányhelyes kerékpáros létesítmény építésére és kijelölésére kerül sor.

A 2023. május 31-én megtartott munkaterület átadás-átvétellel megindult a Megyeri út fejlesztése projekt megvalósítása, amely amellett, hogy újabb kerékpárúttal gazdagítja Pécs városát, a Megyeri úton lehetőséget biztosít az úttest és a járdák megújítására is, valamint ezen területek vízelvezetési problémáit is kezeli.

Megyeri út fejlesztése, TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár

Pályázat benyújtása 2020. június 9.
Támogatási szerződés aláírása 2021. augusztus 23.
Projektkezdés 2021. július 12.
Projektzárás 2023. szeptember 15.
Elszámolható projektköltség 600 000 000 Ft
Igényelt támogatás 600 000 000 Ft
Megítélt támogatás 600 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 600 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák