Megyeri út fejlesztése

A projekt keretében csatlakozva a Nagy Imre út fejlesztése, illetve a Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése projektben épülő kerékpárúthoz, kerékpáros csomóponti átvezetés készülne a Megyeri út EXPO CENTER csomópontjában. Ezt követően az EXPO CENTER mellett a Megyeri út nyugati oldalán kétirányú kerékpárút épülne a meglévő Megyei úti csomópontig, ahol a Megyeri út felé északi-nyugati ágára kerülne átvezetésre a kerékpáros forgalom. A Megyeri út – tervezetten – nyugati oldalán az iparvasút átkelőig új kétirányú kerékpárút épülne. Az iparvasútnál közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő kerékpáros átvezetés készülne, majd kerékpársávként a Megyeri út két oldalán jutnánk el a Verseny utcai csomópontig.

Ezen a szakaszon a közúti fejlesztés lett előirányozva, melynek részeként a meglévő szegélyek, padkák és útburkolat fejlesztésére, felújítására kerülne sor. (A Megyeri út teljes hosszában vizsgálatra kerül a burkolat állapota és annak fejlesztési lehetősége kapcsán a projekt keretein belül.)

Ezt követően a kerékpáros vonalvezetés két ágra válna szét az alábbiak szerint:

Északi irány javaslata a Megyeri tér felé - A Verseny utcai csomópont fejlesztéseként kerékpáros átvezetés készülne, majd kerékpáros nyommal kereszteznénk a meglévő vasúti átjárót. A Megyeri út - Mártírok útja csomópontban biztonságos kerékpáros átvezetés készülne, majd egészen az Athinay útig kerékpársáv kerülne felfestésre a meglévő keleti oldali parkolósáv megtartása mellett. Az Athinay úti jelzőlámpás csomópontban a kerékpárosok biztonságos átvezetést követően kerékpáros nyomokkal csatlakoznánk Megyeri térhez. A Megyeri téren a kapcsolódhat a tárgyi projekt vonalvezetése a TOP-6.4.1.-16-Kelet - Nyugat közösségi közlekedési tengely fejlesztése projekt nyomvonalához.

Azaz hálózati szinten a délnyugati városrészi kerékpárút közvetlen összeköttetése létrejön a kelet-nyugati tengellyel, melyen keresztül elérhetjük Patacs városrészt nyugati irányban, illetve a Zsolnay Negyedet és a Budai vámot keleti irányban.

A tervezés során vizsgálatra kerül a keleti irány a Verseny utcában a meglévő Kertvárosi kerékpárút irányába, a következő tartalommal: A Verseny utcai csomópont fejlesztéseként kerékpáros átvezetés készülne a csomópont észak-keleti oldalára, ahonnan épített kétirányú kerékpárút létesülne a meglévő Kertvárosi kerékpárút Verseny utcai keresztezéséig. A meglévő Verseny utcai kerékpáros létesítménnyel a Siklósi úti felüljáró melletti labirintkorlátot érjük el, melyhez kapcsolódó kerékpáros létesítményt északi irányba a jelenleg kivitelezés alatt álló „Belváros északi déli tengelye közlekedésfejlesztése” tárgyú projekt folytat.

Azaz hálózati szinten a délnyugati városrészi kerékpárút közvetlen összeköttetése létrejön a belvárossal, illetve Kertváros és a Tüskésréti tóval.

Megyeri út fejlesztése, TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár

Pályázat benyújtása 2020. június 9.
Projektzárás 2022. december 31.
Elszámolható projektköltség 600 000 000 Ft
Igényelt támogatás 600 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák