Hétszínvirág Bölcsőde felújítása

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-6.2.1-19 jelű, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. november 13-án TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be.

A projektet a Közreműködő Szervezet 2021. január 6-án kelt pozitív támogatói döntése alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a Széchenyi 2020 program keretében.

A pályázat Támogatási Szerződését 2021. március 18-án írták alá, amely ezt követően hatályba is lépett.

A fejlesztés helyszíne a 7629 Pécs, Pákolitz István utca 32. sz. alatti bölcsődei intézmény, amely a Pécs, belterület 36284 helyrajzi számú ingatlanon található épület, valamint ennek udvara. Az intézmény korábban 4 csoportszobás és 40 férőhely kapacitású volt. A bölcsőde megújításának tervezése és megépítése során a városvezetés fókuszában az állt, hogy az intézmény felújítása és bővítése a helyi férőhelyigényeknek és a modern kor elvárásainak megfelelően valósuljon meg.

Az intézmény a felújításnak köszönhetően egy 12 fős csoportszobával bővült és a korábbi 4 csoportszoba férőhely kapacitását is egyenként 12 fősre növelték. Az európai uniós beruházásnak köszönhetően így 5x12, azaz plusz 20 férőhellyel, 60 főre bővült a bölcsődei férőhelyek száma.

Az intézményhez újonnan hozzáépített épületrész kialakításához szükséges telekrendezést az Önkormányzat vállalta. A bölcsőde épületének és telkének bővítése a szomszédos, önkormányzati tulajdonú ingatlan rendezésével, egy részének leválasztásával történt meg. A bővítés mellett a fejlesztés részeként az épületet teljeskörűen felújították.

Az ingatlan most már kívül-belül megfelel a XXI. század igényeinek, a hatályos jogszabályoknak és a balesetvédelemi előírásoknak. Ugyancsak megtörtént a játszóudvar és a bölcsőde bútorzatának teljes megújítása is. A felújításnál olyan korszerű eszközöket és technológiákat alkalmaztak, amelyek hozzájárulnak a gyermekek optimális fejlődéséhez és biztonságos környezetéhez is, valamint a fenntarthatósági elvárásoknak is megfelelnek. Az épület és a környezet akadálymentesítése alapkövetelmény, ez minden gyermek számára egyenlő esélyeket teremt a fejlődésben. A meglévő tereket racionalizálták és megújult az intézmény konyhája is.

Az európai uniós beruházásnak köszönhetően a projekt keretében:

  • megtörtént az épület energetikai modernizálása: megújult az épület gépészeti, erős- és gyengeáramú rendszere, utólagos külső hőszigetelés, nyílászáró csere, valamint tetőcsere valósult meg, az épületre egy 10 kW teljesítményű napelemes rendszert telepítettek, valamint hőszivattyú beépítésével biztosítják a melegvizet és a fűtést;
  • új játékelemekkel bővítették és fejlesztették a játszóudvart, teljességgel megújultak a napi ellátáshoz szükséges berendezési tárgyak és bútorok;
  • a gyermekek sokoldalú foglalkoztatását a jövőben számos új, a kül- és beltéren is használható játék szolgálja majd;
  • korszerű kerékpártámaszokat, valamint kerékpárok és babakocsik elhelyezésére alkalmas tárolókat alakítottak ki;
  • 1 db akadálymentes parkolóhely létesült;
  • beléptető-, kamera- és riasztórendszert építettek ki.

Pécs város vezetése bízik benne, hogy a korszerű bölcsőde hozzájárul majd a városrészben élő családok életminőségének javításához és a város szociális-gazdasági fejlődéséhez.

Hétszínvirág Bölcsőde felújítása, TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága

Pályázat benyújtása 2020. november 12.
Támogatási szerződés aláírása 2021. március 18.
Projektkezdés 2021. február 15.
Projektzárás 2024. március 28.
Elszámolható projektköltség 381 564 139 Ft
Igényelt támogatás 381 564 139 Ft
Megítélt támogatás 381 564 139 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 381 564 139 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák