Szociális városrehabilitáció Pécs-Keleten

A tervezett fejlesztés jelentős segítséget és támogatást nyújt az érdemben is rászoruló pécsi lakosság számára, hiszen a tervezett tevékenységek célja a lokális társadalmi kohézió kialakítása, valamint erősítése, tapasztalt és elkötelezett szakmai partnerekkel.

A tervezett beavatkozás – egyezően a pályázati kiírással – a leginkább rászoruló pécsi területekre, ezen belül is:
1. a 4. sz. szegregátumra (Hősök tere – Óvoda u. – Névtelen u. – Komlói út)
2. az 5. sz. szegregátumra (Füst u. – Györgytelep – Tárna u. – Hősök tere – Pék sor – Hősök tere – Garázssor – Hősök tere – Tűzoltó u. – Névtelen u. – Kolónia u.)
3. A Fekete Gyémánt tér keleti, déli és északi tömbjére, továbbá a Pákolitz utcára, valamint
4. Pécsbányatelepre fókuszál.

A pályázat szakmai programja 2 fő pillére épül:
1. Költözéssel érintettek szociális támogatása-gondozása: kötelező feltétel, hogy azon családok esetében, akik a TOP-6.7.1. pályázatban felújított lakásokból el-, illetve visszaköltöznek, szociális munkát kell alkalmazni. A szociális munkát szakmai indokok miatt ugyanakkor nemcsak a költözőkre, de az érintett 5. sz. szegregátum rászoruló lakosaira is kiterjesztjük (Füst u. - Györgytelep - Tárna u. - Hősök tere - Pék sor - Hősök tere - Garázssor - Hősök tere - Gorkij u. - Névtelen u. - Kolónia u.).
2. Közösségi programszervezés, tanácsadás, klubok és iskolán kívüli programok, roma hagyományőrzés a társadalmi integráció erősítésére: e feladatok mindhárom beavatkozási területen (Pécsbányatelep, Hősök tere és környéke, Fekete Gyémánt tér és környéke) megvalósulnak.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet konzorciumi formában, konzorciumvezetőként valósítja meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és az Ifjúságért Egyesülettel, a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

A projekt becsült költségvetése 200 000 000 Ft, 100%-os támogatási intenzitással.

Szociális városrehabilitáció Pécs-Keleten, TOP-6.9.1-16-PC1-2020-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár

Pályázat benyújtása 2020. június 12.
Projektzárás 2022. december 31.
Elszámolható projektköltség 200 000 000 Ft
Igényelt támogatás 200 000 000 Ft
Megítélt támogatás 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %

További híreink

Legfrissebb galériák