Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési Szintű Hulladéklerakók Rekultivációja

A Pécs Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsának döntése értelmében (67/2011. sz. határozat), 2012. január 1-től látja el a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program rekultivációs és fejlesztési projektjeinek menedzsment feladatait.

A „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési Szintű Hulladéklerakók Rekultivációja”, KEOP-2.3.0/2F-2008-0003 kódszámú projekt Támogatási Szerződésének aláírására, 2009. április 7-én került sor.

A projekt célja:

  • Vízbázisok védelme: a rekultiválandó lerakók felszín alatti víz szempontjából érzékenyen, vagy fokozottan érzékeny területen fekszenek; a rekultivációval elkerülhető ezen vízbázisok szennyeződése.
  • Ingatlanok értéknövekedése: a rekultivált lerakók ugyan forgalomképtelen területek, de a környezet állapotát, a tájképet jelentősen javítja; így az érintett településeken az ingatlanok értékének növekedését eredményezheti.
  • Idegenforgalom fejlődési lehetősége javul.
  • Emberi egészség-kockázat csökkenése.
  • Védett élőlények állományának növekedése.
  • Biodiverzitás növekedése.


A projekt keretében 100%-os Európai Uniós támogatás mellett a Mecsek-Dráva Társulás 313 tag-önkormányzatából összesen 88 településen került sor a korábban felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára.
A 88 lerakót a helyi adottságok miatt 3 féle kivitelezési megoldással kerültek rekultiválásra:

  • Többségében az együtemű rekultiváció (58 db lerakó) valósult meg, vagyis a régen bezárt, véglegesen „beállt” lerakók esetében a teljes – hatósági engedélyben rögzített – rekultivációs rétegrend kialakításra került.
  • A kétütemű rekultivációra kerülő lerakók (6 db) egyedi felmentvény alapján 2008. december 31-ig működhettek, így a lerakóra került hulladék a tömörítés ellenére is még több évig roskadni fog. Ezért a projekt keretében jelenleg csak az átmeneti záró réteg került kialakításra, s a végleges állapot beállta után az önkormányzatok fejezik be a rekultiváció 2. fázisát (termőréteg+növényesítés).
  • Felszámolásra az a 25 db hulladéklerakó volt kötelezett, ahol a hulladék jelenléte vízbázist veszélyeztetett (talajvízben áll, ártéren fekszik, stb.). Ez esetben a felszedett hulladékot szétválogatják. A kiválasztott fémeket értékesítették, a veszélyes hulladékot megfelelő ártalmatlanító helyre szállították, a komposztálódott hulladék és az inert hulladék a helyszínen maradt. Az elszállítandó „maradék” hulladék az EU előírásoknak megfelelően, szigetelt lerakóba kerültek elhelyezésre.

A rekultivációs projekt kivitelezése befejeződött, az utolsó beruházási helyszínen, Dombóváron 2012. november 20-án indult meg a műszaki átadás-átvételi eljárás. A projekt kivitelezője az SKG-2011 Mecsek-Dráva rekult Konzorcium (Strabag MMl Kft., KÖZGÉP Zrt., Geohidroterv Kft.).

A projektről részletesebben www.mecsekdrava.hu/rekultivacio oldalon tájékozódhat.

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési Szintű Hulladéklerakók Rekultivációja, KEOP-2.3.0/2F-2008-0003
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
(1134 Budapest, Váci út 45. D épület, 6. emelet)

Pályázat benyújtása 2008. február 25.
Támogatási szerződés aláírása 2009. április 7.
Projektzárás 2013. július 4.
Elszámolható projektköltség 4 428 542 709 Ft
Igényelt támogatás 4 997 889 570 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák