Pákolitz István Művelődési Ház felújítása

Pécs a 2014-2020 közötti EU-s pénzügyi időszakra történő felkészülés során megalkotta hosszútávú városfejlesztési koncepcióját, majd az ott nevesített célokat konkrétabb beavatkozásokra bontva létrehozta az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, a tervezési folyamat végül a konkrét városrészi projekteket meghatározó Integrált Területi Program elkészítésével ért véget.

A város nemcsak elkészítette a fenti stratégiákat, hanem meg is kezdte a megfogalmazott fejlesztések megvalósítását a városban, melynek keretében a Pécsett élők új rendelőintézettel, korszerűen felújított utakkal, óvodákkal, bölcsődékkel, új szabadidőparkkal gazdagodtak az elmúlt időszakban, és gazdagodnak a közeljövőben.

A lakosság azonban nem csak az oktatásügyi, egészségügyi, infrastrukturális beruházások iránt fejezte ki az igényeit (Pécs2020 konzultáció), hanem a közösségfejlesztésre, továbbá új, minden korosztály igényeit kielégítő városrészi közösségi terek kialakítására is. Tekintettel arra, hogy a TOP-6 prioritás a zöldfelületi, illetve közösségi fejlesztéseket gazdaságfejlesztéssel közösen támogatja, a közösségi házak kialakítását célzó fejlesztések kapcsán más forrás felkutatása vált szükségessé.

Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület 2019 év elején írta ki a közösségfejlesztést célzó infrastruktúra fejlesztésre irányuló pályázatot, melyre a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete (BÉKE) 2019. április 26-án támogatási kérelmet nyújtott be, 20 millió forintos összköltséggel. Így célozva meg a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a keleti városrész kulturális életét meghatározó intézmény, a Pákolitz István Művelődési Ház felújítását.

A pályázat 2020 márciusában támogatói döntésben részesült, a kedvezményezetti szerepkört Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottságának 75/2020. (VIII. 27.) határozata alapján PMJVÖ vette át a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesületétől.

A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében pályázati forrásból (bruttó 33 769 026 Ft), valamint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított önerőből került megvalósításra.

A projekt rövid célja az volt, hogy olyan otthonos közösségi tér jöjjön létre a keleti városrészben, amely a helyben élők számára helyszínt biztosít kulturális programokhoz és támogatja a lakosság közösségi kezdeményezéseit.

A fejlesztés közvetlen célja Pécs keleti városrészének legjelentősebb és legmeghatározóbb közösségi épületének felújítása volt. A beruházás során megtörtént az ingatlan külső falainak hőszigetelése, a lapostető hő- és vízszigetelése, továbbá a homlokzati nyílászárók cseréje és fűtéskorszerűsítése. Mindezek együttesen javítják az épület energetikai besorolását, továbbá ezentúl a napelemes lámpatestek beépítésével az energiaellátás egy része megújuló energia hasznosításával történik.

A művelődési ház felújítása során projektarányos akadálymentesítés (mosdó, rámpa, belső felületek kialakítása) is történt.

Az épület nem csak szebb lett, de meg is felel a mai kor elvárásainak és követelményeinek, javítja a településképet, élhetőbb környezetet biztosít az itt lakók számára. Lényeges szempont az is, hogy az üzemeltetési költségek csökkentésével további energiamegtakarítás érhető el az épületen. A környezetvédelmet is szolgáló beruházás megvalósításával tehát egy olyan önmagát fenntartó közösségi tér jött létre, amely hozzájárul Pécs keleti városrészének közösségi-kulturális fejlődéséhez.

Pákolitz István Művelődési Ház felújítása, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00417
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázat benyújtása 2019. szeptember 5.
Projektkezdés 2020. augusztus 28.
Projektzárás 2022. december 14.
Elszámolható projektköltség 33 769 026 Ft
Igényelt támogatás 33 769 026 Ft
Megítélt támogatás 33 769 026 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 33 769 026 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák