Pákolitz István Művelődési Ház felújítása

Pécs a 2014-2020 közötti EU-s pénzügyi időszakra történő felkészülés során megalkotta hosszútávú városfejlesztési koncepcióját, majd az ott nevesített célokat konkrétabb beavatkozásokra bontva létrehozta az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, a tervezési folyamat végül a konkrét városrészi projekteket meghatározó Integrált Területi Program elkészítésével ért véget.

A város nemcsak elkészítette a fenti stratégiákat, hanem meg is kezdte a megfogalmazott fejlesztések megvalósítását a városban, melynek keretében a Pécsett élők új rendelőintézettel, korszerűen felújított utakkal, óvodákkal, bölcsődékkel, új szabadidőparkkal gazdagodtak az elmúlt időszakban, és gazdagodnak a közeljövőben.

A lakosság azonban nem csak az oktatásügyi, egészségügyi, infrastrukturális beruházások iránt fejezte ki az igényeit (Pécs2020 konzultáció), hanem a közösségfejlesztésre, továbbá új, minden korosztály igényeit kielégítő városrészi közösségi terek kialakítására is. Tekintettel arra, hogy a TOP-6 prioritás a zöldfelületi, illetve közösségi fejlesztéseket gazdaságfejlesztéssel közösen támogatja, a közösségi házak kialakítását célzó fejlesztések kapcsán más forrás felkutatása vált szükségessé.

A Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület a minisztériumi egyeztetéseket követően 2019 év elején írta ki a közösségfejlesztést célzó infrastruktúra fejlesztésre irányuló pályázatot, melyre a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete (BÉKE) 2019. április 26-án támogatási kérelmet nyújtott be, 20 millió forintos összköltséggel, - így célozva meg a PMJV Önkormányzat tulajdonában álló Pákolitz István Művelődési Ház felújítását. A pályázat benyújtásához az Önkormányzat korábban tulajdonosi hozzájárulást adott a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesületnek.

A pályázat kapcsán a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület, mint helyi döntéshozó szerv 2019. augusztus 13-án hozott előzetes támogatói döntést, amelyet követően a pályázat 2019. szeptember 5-én benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére, amely 2020 májusában szintén támogatói döntésben részesítette a pályázatot.

A Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete elkötelezett a közösségi, kulturális tevékenységek helyszínét jelentő Közösségi ház felújítása mellett, ezért megkereste Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy az ingatlan tulajdonosaként vegye át az Egyesülettől a kedvezményezetti szerepkört.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a szükséges egyeztetéseket mind a Magyar Államkincstárral, mind a Pécsi Helyi Akciócsoporttal lefolytatta, mely alapján a megállapításra került, nincs akadálya a kedvezményezett cserének.

A projekt rövid távú célja, hogy a közösségi ház felújításával egy modern ugyanakkor otthonos közösségi tere jöjjön létre, amely alkalmas lesz arra, hogy az érintett városrészben lakók számára valódi közösségi térként tudjon működni.

Az ingatlan felújítása során a homlokzati és lábazati falszakaszokat, valamint lapostetőt hőszigeteléssel látják el. A korszerűtlen homlokzati nyílászárók helyére korszerű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre.
Az épületben egy akadálymentes illemhely kerül kiépítésre, továbbá egy új akadálymentes bejárat kerül kialakításra. A felújítás során új villámvédelmi rendszer kerül kiépítésre, valamint a fűtési rendszer felülvizsgálatát, korszerűsítését tervezzük.

A felújítást eredményeként energia megtakarítást, ezáltal üzemeltetési költségek csökkentését érjük el. A környezetvédelmet szolgáló beruházások megvalósításával pedig egy olyan, önmagát részben fenntartó közösségi tér létrehozása valósul meg, amely jelentősen hozzájárul Pécs keleti városrészének a további fejlődéséhez.
 

Pákolitz István Művelődési Ház felújítása, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00417
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázat benyújtása 2019. szeptember 5.
Elszámolható projektköltség 20 000 000 Ft
Igényelt támogatás 20 000 000 Ft
Megítélt támogatás 20 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 20 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák