Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Pécs város közigazgatási területére

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. szeptember 16-i ülésén, 365/2010. számú határozatában döntött a KEOP-2010-6.3.0/Z pályázati konstrukció keretében „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Pécs város közigazgatási területére” című pályázat benyújtásáról, valamint a pályázathoz szükséges saját erő biztosításáról.

Pécs jelenleg nem rendelkezik sem stratégiai zajtérképpel, sem intézkedési tervvel, így elengedhetetlenné vált, hogy az Európai uniós irányelvnek (2002/49/EK), és a hazai jogszabályokban (280/2004. Kormányrendeletben és a 25/2004. KvVM rendelet) megfogalmazott kötelezettségeknek megfelelően eleget tegyen törvényi kötelezettségének, ehhez kínált kiváló lehetőséget a Környezeti és Energia Operatív Program keretében meghirdetett pályázati konstrukció. A benyújtott pályázat támogatásáról a Közreműködő Szervezet 2011. május 9-én értesítette Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, a Támogatási Szerződés aláírására 2011. június 28-án került sor.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. koordinálásával megvalósuló projekt célja, hogy a jogszabályokban előírt feladatokat, azaz a stratégiai zajtérképek és az erre épülő intézkedési terveket a 100 000 lakos felett vonatkozó előírásoknak megfelelően teljesítse az Önkormányzat.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által koordinált projektnek eredményeképpen 2013 nyarára:

  • A város rendelkezésére áll egy olyan adatbázis, mely áttekintő képet ad Pécs környezeti zajállapotáról.
  • Pécs lakói on-line elérhetőségen segítségével, színes (mindenki számára könnyen értelmezhető módon) zajtérképeken keresztül tájékozódhatnak a környezeti zajterhelési adatokról.
  • A pécsiek megismerhessék azt, hogy az ipari és közlekedési eredetű zajterhelés nagysága, hol és milyen mértékben gyakorol hatást a lakosságra.
     

A projektnek köszönhetően nemcsak a társadalmi környezettudatosság javulhat, hanem az új dokumentumokkal olyan eszközök állnak majd a várostervezők és döntéshozók rendelkezésére, melyek megkönnyítik a fejlesztési döntéseket.

Az új stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek a fenti eredmények mellett, alapot biztosítanak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, hogy a későbbiekben zajcsökkentésre fordítható esetleges uniós forrásokra pályázhasson.

A projekt által generált dokumentumok előállítása érdekében 2011 negyedik negyedévében közbeszerzési eljárásra került sor, melyet a DATEN-KONTOR Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. nyert el. A projektben előírt dokumentumokat (zajtérképek, zajcsökkentési intézkedési tervek) a vállalkozónak 2013. június 30-ig kell elkészítenie.

A projekt első mérföldköveként 2012 őszén elkészültek a zajtérképek, melyek a http://zajterkep.pecs.hu/ oldalon tekinthetőek meg.

A projekt zárásaként 2013 nyarára elkészüöltek a zajtéképekhez kapcoslódó intézkedési tervek.

A projekt eredményeként egy olyan térinformatikai alapú, a városi zajterheltség modellezhetőségét biztosító rendszer jött létre, amely mind a tervezési, mind pedig a különböző döntéshozatali folyamatokban figyelembe vehetővé és mérlegelhetővé teszi a környezeti zajállapot-tényezőt.

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Pécs város közigazgatási területére, KEOP-2010-6.3.0/Z/10-2010-0004
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Energia Központ Nonprofit Kft.
(1134 Budapest, Váci út 45.)

Pályázat benyújtása 2010. október 19.
Támogatási szerződés aláírása 2011. június 28.
Projektkezdés 2011. július 15.
Projektzárás 2013. június 30.
Elszámolható projektköltség 66 386 394 Ft
Megítélt támogatás 63 067 074 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák