Megyeri út fejlesztése II. ütem

Pécs MJV Önkormányzata a TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006 azonosító számú, Megyeri út fejlesztése c. projekt keretében valósítja meg a Megyeri út déli, azaz az Expo Center és a Verseny utca közé eső szakaszának fejlesztését, melynek keretében az adott szakaszon megújul az úttest, illetve új járda és kerékpárút létesül. A beruházás részeként rendezésre kerül a meglévő, de használaton kívüli Mecsek Füszért iparvágány biztosítási módja. Megújul az útburkolat az iparvágány és a Verseny utca között, valamint ezen területek vízelvezetési problémái is kezelve lesznek.

Jelen TOP-6.4.1-16-PC1-2022-00004 azonosító számú projekt keretében Pécs MJV Önkormányzata a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:

 • A Verseny utcai csomópontban kerékpáros átvezetés készül a meglévő szegélyek korrekciójával, elsőbbségi viszonyok rendezésével.
 • A Verseny utcában a csomópontot követően, kelet felé haladva irányhelyes kerékpáros létesítmény épül az út mellett, majd az út megszélesítését követően a felújított kopórétegen kerékpáros létesítmény kijelölésére kerül sor.
 • A Verseny utcában létesített sávok csatlakoznak a Verseny után, valamint a Kertváros irányából érkező kerékpárúthoz, melynek csomóponti átvezetése a Verseny utcán keresztül forgalombiztonság szempontjából fejlesztve lesz.
 • A Verseny utcai csomópontot követően, észak felé haladva kerékpáros átvezetés készül piktogramokkal a MÁV Megyeri úti csomópontján.
 • A Megyeri út - Mártírok útja kereszteződésben új jelzőlámpás csomópont létesül.
 • A Megyeri út Mártírok útja és Athinay út közötti szakaszán kijelölésre kerülnek irányhelyes kerékpársávok, megújul az útburkolat, valamint a parkolás is rendezésre kerül.
 • Az Athinay úti csomópontban jelzőlámpás irányítás mellett kerékpáros átvezetés készül, majd a Megyeri térre érve kerékpáros piktogrammok kerülnek felfestésre. A Megyeri téren a parkoló rendezetlen része kezelve lesz, továbbá egy zöldsziget fog benne létesülni. A Megyeri térről csomóponti csatlakozás készül a Szigeti úton kialakított, „Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely kialakítása Pécsett” tárgyú projektben megvalósított kerékpáros létesítményhez.

Fentiek értelmében a Megyeri út fejlesztése a teljes nyomvonal hosszon, két projektben kerül megvalósításra. Ennek megvalósulása azért bír kiemelt jelentőséggel Pécs MJV Önkormányzata számára, mert ez a fejlesztés kapcsolná hálózatba déli végpontjánál a TOP forrásból korábban megvalósult Nagy Imre úti és Füzes dűlő kerékpáros fejlesztéseket, valamint északi végpontján keresztül a szintén megvalósítás alatt lévő, Megyeri tér és Tüzér utca között építendő, azon keresztül pedig a már megvalósult Szigeti út – Rácváros kerékpáros létesítményt. A Verseny utcai ág pedig hálózatba kötné a PVSK sporttelep mellett a Kertváros felé induló kerékpárutat, valamint a Verseny utcán keleti irányban tovább haladva a szintén TOP forrásból megvalósult Bajcsy-Zsilinszky utcai fejlesztést.

A 2023. május 31-én megtartott munkaterület átadás-átvétellel megindult a TOP-6.4.1-16-PC1-2022-00004 azonosító számú, Megyeri út fejlesztése II. ütem című projekt megvalósítása, ez év végére már legtöbb helyen irányhelyes kerékpárúton közlekedhetünk a megújult Megyeri úton és a Verseny utca teljes szakaszán.

Pécs MJV Önkormányzata az európai uniós és hazai támogatás segítségével alap műszaki tartalomként a következő fejlesztéseket valósította meg a Megyeri tértől déli irányba haladva:

 • A Megyeri téren kerékpáros átvezetés, továbbá az út megbontásával új középsziget épült. A térről csomóponti csatlakozás készült a Szigeti úton kialakított, „Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely kialakítása Pécsett” tárgyú projektben megvalósított kerékpáros létesítményhez.
 • Az Athinay úti csomópontban jelzőlámpás irányítás mellett kerékpáros átvezetés készült.
 • A Megyeri út a Mártírok útja és Athinay út közötti szakaszán az irányhelyes kerékpársávok kialakítása mellett felújították az útburkolatot, valamint mindkét oldalon a járdát is.
 • A Megyeri út – Mártírok útja kereszteződésben új jelzőlámpás csomópont létesült az útkereszteződés közlekedésbiztonságának javítása érdekében. A jelzőlámpa fázisait és a vasúti átkelőt egy sorompófigyelő rendszerrel hangolták össze, amely kamerakép alapján vált programot a sorompó nyitott, illetve zárt állapota esetén.
 • A Megyeri út – Mártírok útja kereszteződéstől a Verseny utcai csomópontig déli irányba haladva kerékpáros átvezetés készült piktogramokkal a MÁV Megyeri úti csomópontján.
 • A Verseny utcai csomópontban kerékpáros átvezetés készült a meglévő szegélyek korrekciójával, a burkolatok megújításával, az elsőbbségi viszonyok rendezésével.
 • A Verseny utcában a csomópontot követően, kelet felé haladva irányhelyes kerékpáros létesítményt alakítottak ki a meglévő vízelvezető árkok rendezése mellett.
 • A Verseny utcában készített kerékpárúttal megvalósult a kerékpáros hálózati kapcsolat a meglévő városi kerékpárforgalmi létesítmények között.
 • A beruházás során a meglévő közvilágítási hálózatot fejlesztették és bővítették.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az alap műszaki tartalmat – mintegy 47,5 millió forintértékben bővítette az alábbi elemekkel (amely a pályázatban elszámolható):

 • Megyeri téren a sebességcsillapító pályaszintkiemelés történt, illetve a Megyeri tér és az Athinay út között a meglévő útburkolatot – 80 méteren – felújították;
 • a Megyeri út – Veress Endre utca csomópontban az útburkolat felújítása mellett az észak oldali buszmegálló új tartós bazaltbeton burkolatot kapott;
 • a Veress Endre utca és a Verseny utca között teljes szélességben kopórétegcsere készült a vasúti sínekig.

Összefoglalva, a fejlesztésnek köszönhetően több közlekedési csomópont közlekedésbiztonsági fejlesztésére került sor, 1000 méter hosszú útszakasz újult meg, 1850 méter kerékpáros létesítmény építése és kijelölése történt meg.

A beruházással Pécs városvezetésének elsődleges célja, hogy infrastrukturális lehetőséget biztosítson a közösségi közlekedés minél szélesebb körű használatára, ezáltal pedig a fenntartható városi közlekedés, valamint az élhető városi környezet megteremtésére.

Megyeri út fejlesztése II. ütem, TOP-6.4.1-16-PC1-2022-00004
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázat benyújtása 2022. április 27.
Támogatási szerződés aláírása 2022. november 9.
Projektkezdés 2022. június 3.
Projektzárás 2023. december 22.
Elszámolható projektköltség 856 235 584 Ft
Igényelt támogatás 856 235 584 Ft
Megítélt támogatás 856 235 584 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 856 235 584 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák