Megyeri út fejlesztése II. ütem

Pécs MJV Önkormányzata a TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006 azonosító számú, Megyeri út fejlesztése c. projekt keretében valósítja meg a Megyeri út déli, azaz az Expo Center és a Verseny utca közé eső szakaszának fejlesztését, melynek keretében az adott szakaszon megújul az úttest, illetve új járda és kerékpárút létesül. A beruházás részeként rendezésre kerül a meglévő, de használaton kívüli Mecsek Füszért iparvágány biztosítási módja. Megújul az útburkolat az iparvágány és a Verseny utca között, valamint ezen területek vízelvezetési problémái is kezelve lesznek.

Jelen TOP-6.4.1-16-PC1-2022-00004 azonosító számú projekt keretében Pécs MJV Önkormányzata a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:

  • A Verseny utcai csomópontban kerékpáros átvezetés készül a meglévő szegélyek korrekciójával, elsőbbségi viszonyok rendezésével.
  • A Verseny utcában a csomópontot követően, kelet felé haladva irányhelyes kerékpáros létesítmény épül az út mellett, majd az út megszélesítését követően a felújított kopórétegen kerékpáros létesítmény kijelölésére kerül sor.
  • A Verseny utcában létesített sávok csatlakoznak a Verseny után, valamint a Kertváros irányából érkező kerékpárúthoz, melynek csomóponti átvezetése a Verseny utcán keresztül forgalombiztonság szempontjából fejlesztve lesz.
  • A Verseny utcai csomópontot követően, észak felé haladva kerékpáros átvezetés készül piktogramokkal a MÁV Megyeri úti csomópontján.
  • A Megyeri út - Mártírok útja kereszteződésben új jelzőlámpás csomópont létesül.
  • A Megyeri út Mártírok útja és Athinay út közötti szakaszán kijelölésre kerülnek irányhelyes kerékpársávok, megújul az útburkolat, valamint a parkolás is rendezésre kerül.
  • Az Athinay úti csomópontban jelzőlámpás irányítás mellett kerékpáros átvezetés készül, majd a Megyeri térre érve kerékpáros piktogrammok kerülnek felfestésre. A Megyeri téren a parkoló rendezetlen része kezelve lesz, továbbá egy zöldsziget fog benne létesülni. A Megyeri térről csomóponti csatlakozás készül a Szigeti úton kialakított, „Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely kialakítása Pécsett” tárgyú projektben megvalósított kerékpáros létesítményhez.

Fentiek értelmében a Megyeri út fejlesztése a teljes nyomvonal hosszon, két projektben kerül megvalósításra. Ennek megvalósulása azért bír kiemelt jelentőséggel Pécs MJV Önkormányzata számára, mert ez a fejlesztés kapcsolná hálózatba déli végpontjánál a TOP forrásból korábban megvalósult Nagy Imre úti és Füzes dűlő kerékpáros fejlesztéseket, valamint északi végpontján keresztül a szintén megvalósítás alatt lévő, Megyeri tér és Tüzér utca között építendő, azon keresztül pedig a már megvalósult Szigeti út – Rácváros kerékpáros létesítményt. A Verseny utcai ág pedig hálózatba kötné a PVSK sporttelep mellett a Kertváros felé induló kerékpárutat, valamint a Verseny utcán keleti irányban tovább haladva a szintén TOP forrásból megvalósult Bajcsy-Zsilinszky utcai fejlesztést.

A 2023. május 31-én megtartott munkaterület átadás-átvétellel megindult a TOP-6.4.1-16-PC1-2022-00004 azonosító számú, Megyeri út fejlesztése II. ütem című projekt megvalósítása, ez év végére már legtöbb helyen irányhelyes kerékpárúton közlekedhetünk a megújult Megyeri úton és a Verseny utca teljes szakaszán.

Megyeri út fejlesztése II. ütem, TOP-6.4.1-16-PC1-2022-00004
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázat benyújtása 2022. április 27.
Támogatási szerződés aláírása 2022. november 9.
Projektkezdés 2022. június 3.
Projektzárás 2023. június 30.
Elszámolható projektköltség 875 000 000 Ft
Igényelt támogatás 875 000 000 Ft
Megítélt támogatás 875 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 875 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák