Pécsi városfejlesztés 2021–2027

Az európai uniós támogatások jelenlegi ciklusa a 2021–2027-es programozási időszak, amelynek keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a TOP Plusz program keretein belül megjelentette a TOP_PLUSZ-1.3.1-21 – Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása című pályázati felhívást. A felhívás alapján Pécs számára is megnyílt a lehetőség a fenntartható városfejlesztési intézkedések megindítására. Ezzel hivatalosan is elindulhatott a város fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumainak kidolgozása.

A felhívás keretében első körben a dokumentumok elkészítését finanszírozó forrás elnyeréséhez a városoknak el kellett készíteniük a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (FVS), valamint ki kellett dolgozniuk a TOP Plusz program terhére a következő hét évben megvalósítani tervezett fejlesztéseik programját, a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP), amelyet Pécs városa a partnerségen alapuló tervezés biztosítása érdekében egy online kérdőíves felmérésre építve készített el. A városvezetés 2021. december közepétől 2022. január közepéig kérdezte meg a pécsieket az általuk preferált, támogatott fejlesztésekről. A társadalmi egyeztetés során kapott válaszok hozzájárultak a sikeres várostervezéshez, biztosítva ezzel, hogy olyan pécsi fejlesztések valósuljanak meg a 2021–2027-es uniós ciklusban, amelyek teljes mértékben a lakosság bevonásával kerülnek meghatározásra. A kérdőíves megkérdezés során adott válaszok és lakossági vélemények a bevont szakértői csapat által kiértékelésre kerültek, majd az eredmények megfelelő súllyal kerültek beépítésre a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiába.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése még tavaly nyáron hozott döntést a konstrukcióhoz kapcsolódóan a „Pécsi városfejlesztés 2021–2027” című pályázat benyújtásáról, melyet a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a támogatási kérelem összeállítását követően 2022. szeptember 20. napján küldött meg a támogató szervezetnek.

A TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00003 azonosítószámú projekt 2022. december 8-án, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2023. március 14. napján aláírásra került, így Pécsnek nevesítetten 80 millió Ft-os támogatási keret áll rendelkezésre a ciklushoz kapcsolódó előkészítő feladatok ellátására, amelyből már elkészült a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, továbbá a FVS-ben kitűzött célok megvalósításához szükséges településfejlesztési stratégiai dokumentumok elkészítése, felülvizsgálata is folyamatban van.

A 80 millió forint európai uniós és hazai támogatás segítségével a projekt keretében az alábbi konkrét tevékenységek valósulhatnak meg:

 • Új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítése;
 • TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) megalkotása;
 • Nyilvánosság biztosítása;
 • FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően;
 • Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése;
 • A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása;
 • A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv;
 • Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) felülvizsgálata;
 • Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) felülvizsgálata;
 • Fenntartható Mobilitási Terv (SUMP) felülvizsgálata;
 • Települési stratégia /fejlesztési terv felülvizsgálata.
   
Pécsi városfejlesztés 2021–2027, TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00003
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság

Pályázat benyújtása 2022. szeptember 20.
Támogatási szerződés aláírása 2023. március 14.
Projektkezdés 2021. február 2.
Projektzárás 2025. december 31.
Elszámolható projektköltség 80 000 000 Ft
Igényelt támogatás 80 000 000 Ft
Megítélt támogatás 80 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 80 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák