Közterek és parkok újjáélesztése I. ütem

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (Pécs2010 Menedzsmentközpont Közhasznú Nonprofit Kft.) által két éves előkészítő munka után, 2008. július 31-én benyújtott pályázat célja az volt, hogy Pécs város közterületei valódi közösségi térként funkcionáljanak, legyenek népszerű találkozási helyek és biztosítsák a szabadidő sokszínű eltöltésének lehetőségét. A projekt célkitűzései megfeleltek annak az elképzelésnek, hogy 2010-re Pécs közterületei megfelelő környezetet biztosítanak a városi látnivalóknak, vonzerőknek, segítsék a városba látogató turisták tájékozódását, és szolgálják kikapcsolódásukat oly módon is, hogy alkalmasak szabadtéri, kulturális események megrendezésére.
Másrészt viszont a megfogalmazott célokhoz igazodva a helyben lakók számára is fontos, hogy a felújított közterek hosszú távú használatát biztosító funkciók is megjelennek a közterületeken, úgymint a találkozási lehetőségek biztosítása, a szabadidő-eltöltési, sportolási lehetőségek bővítése.

Az átalakítás szempontjai:

 • a gépjármű-forgalom minimalizálása
 • a gyalogos és kerékpáros forgalom célszerű, biztonságos és akadálymentes vezetése - akadálymentesítés
 • a tereken kisebb és nagyobb rendezvények megtartására, pihenésre, szórakozásra, művelődésre – a városi élet minden régi és új formájára – alkalmas felületek biztosítása
 • az állandó és az ideiglenes vendéglátó, kereskedelmi és egyéb funkciók elhelyezésére alkalmas területek kijelölése

A Közterek és parkok újjáélesztése projekt I. ütem keretében megújult közterek:

1. Diána tér:

 • Kivitelezés kezdete: 2009.04.06.
 • Kivitelezés vége: 2009.11.02.
 • Kivitelező: Sztráda92 Kft.
 • Tervező: Tervtanács Mérnök és Tanácsadó Kft.

A Diana téri közpark rekonstrukciója tartalmazta a növényállomány megújítását és utcabútorok elhelyezését. A Berek sétány a városrészközponti funkciónak megfelelő, a kreatív városépítészet gondolatait alkalmazó, közösségépítésre alkalmas köztér-rekonstrukció valósult meg, a gyalogos felületek teljes felújításával, akadálymentesítéssel.

2. Kórház tér

Célja a pécsi világörökség turisztikai attrakcióinak feltárását és bemutathatóságát lehetővé tevő infrastrukturális háttér kiépítése, a kulturális és örökségi szempontból a fejlesztési területhez szervesen kapcsolódó különleges emlékek és objektumok rehabilitációja, illetőleg rekonstrukciója volt.

3. Rókus sétány:

 • Kivitelezés kezdete: 2009.04.06.
 • Kivitelezés vége: 2009.12.15.
 • Kivitelező: Sztráda92 Kft.
 • Tervező: Bachman és Bachmann Építész Iroda Kft.

A Rókus sétány megújítása során az elsődleges szempont a terület akadálymentesítése volt. További cél volt a sétány szebbé varázsolása, olyan problémák megoldásával, mint a kiégett, kitaposott növények rehabilitációja, a kukák számának növelése, és az alulméretezett közvilágítás cseréje, illetve számának növelésével.

4. Köztársaság tér

A rekonstrukció a tér gyalogos felületeire terjed ki. A terv hármas tagolással osztja a közparkot, a keleti oldalon az új, térplasztikás csorgó kutat nagyobb, díszburkolatú térfelület veszi körül, melynek kiemelt, ülőpaddal kombinált növényfelületek biztosítanak lehatárolást. Ez a terület elsősorban a fiatalok gyülekező helyeként szolgálna a szökőkút körüli intimebb beszélgető hellyel.
Középső részén az egybefüggő gyepfelület az uralkodó, ahol a pihenőkert funkció a meghatározó, ez főként az idősebb korosztály, illetve a kisbabás szülők csendesebb pihenőhelye. Megszűnt a Bajnok utca átvezetése a tér közepén.
A harmadik, a nyugati térrész szabadon formált játszótér, elsősorban kisgyermekek részére, nagy homokozóval és ügyességi játékokkal. A játszóteret a pihenőkerttől a jelenlegi helyén megtartott emlékmű választja el.

5. Megyer városrész

Az átépítés Megyer városrész központi területét, a Csontváry utcát és a Nevelési Központ közhasználatú területeit érinti. A tervezés folyamatában az itt kialakult térrendszer struktúrájának a megtartása, de egyúttal egy „élhetőbb”, reprezentatív közterület kialakítása volt a cél.

6. Tettye I. ütem

A Tettye a belvárostól észak-keletre elhelyezkedő történelmi városrész. Az I. ütem ennek a területnek a hangsúlyos eleme a Tettye park, melynek kimagasló értéke a központi tisztás. A terület parki úthálózatának vonalrendszerének váza elaprózott, ezért olyan új úthálózat került kialakításra, mely nem veszélyezteti a növényzet értékes egyedeit.

7. Uránváros

A fejlesztési terület magában foglalja Uránvárosi városrész központját, az Uránbányász teret, az Ybl Miklós utcát és a Szilárd Leó parkot. Az Uránbányász téren egy környező lakótelepek számára identitást jelentő központi tér kialakítása volt a cél, megerősített városi funkciókkal. Fontos a tér agora jellegének kialakítása, ennek a funkciónak az erősítése a két térrész összekapcsolásával, ez az Ybl Miklós utca burkolatának térszintre való emelésével történt meg vizuálisan és funkcionálisan. Az átalakítás során fontos volt az áramlási vonalak szabadon hagyása, pihenő-, találkozóhelyek, rendezvények lebonyolítására alkalmas terek kialakítása.

Közterek és parkok újjáélesztése I. ütem, DDOP-4.1.3/A-2008-0003
Kedvezményezett neve és elérhetősége

1. . Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – konzorciumvezető
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
2. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. - konzorciumi tag
(7621 Pécs, Mária u. 9.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
(7621 Pécs, Mária u. 3)

Pályázat benyújtása 2008. július 31.
Támogatási szerződés aláírása 2008. december 19.
Projektkezdés 2008. november 28.
Projektzárás 2011. november 30.
Elszámolható projektköltség 2 502 365 357 Ft
Megítélt támogatás 2 121 807 351 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák