Közterek és parkok újjáélesztése II. ütem

A projekt célja, hogy Pécs város közterületei valódi közösségi térként funkcionáljanak, legyenek népszerű találkozási helyek és biztosítsák a szabadidő sokszínű eltöltésének lehetőségét.

A Közterek és parkok újjáélesztése projekt II. ütem keretében megújuló közterek:

1. Pécs – Kelet

 • Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 06.
 • Kivitelezés vége: 2009. 11. 18.
 • Kivitelező: I-Axis Kft.
 • Tervező: Axyon Tervező Bt.

Olyan új, az európai normáknak megfelelő közterületek születtek itt, melyek a 21. század elvárásai mellett a múlt örökségeit és a kialakult városszerkezetet tiszteletben tartják. A tervezés három fő hangsúlyos részre különült el: a Szondi György sétányra és a hozzá kapcsolódó zöldfelületekre, a Komját Aladár utca torkolatának környezetére és a Feketegyémánt téri közparkra. A Szondi György sétányon zöld felületek kialakítására megújítására, az átmenő sétaút felújítására került sor. A sétány déli részén megépítésre került két korosztályos játszótér, ahol görkorcsolyázásra alkalmas térburkolat került kialakításra. A parkban a gyermekjátszótereken és a sportpályán a meglévő a burkolatot, a gyermekek védelmének érdekében gumiőrlemény burkolat került beépítésre. Komját Aladár utcában a sétány kezdeti szakasza ünnepi rendezvények lebonyolítására is alkalmas módon került átalakításra. A Feketegyémánt téren a középső térész egy pihenő park feladatát látja el. A két szélső egység a pihenés parkszerűen kialakult helye játszótérrel és ülőpadokkal. A Komlói út és a tömb közötti részen az ülő padok kerültek elhelyezésre, a főút felöli oldalról a másik oldalra.

2. Pécs – EKF városrész

 • Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 06.
 • Kivitelezés vége: szerződésmódosítás folyamatban van
 • Kivitelező: I-Axis Kft.
 • Tervező: A+ Építész Stúdió Kft.

A terület a keleti városközpont fejlesztési térsége, ahol az Európa Kulturális Fővárosa program 3 kulcsprojektje megépült: a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, a Kodály Központ, illetve a Zsolnay Kulturális Negyed.
A Király utca az EKF városrészbe vezető utak kiindulópontjává vált. A térburkolatok felújítása mellett, a gyepes területek megújítása, zöld növényzet telepítése, és egynyári virágfajok kiültetésére került sor.

Az Egyetem utcában fás gyalogos sétány kialakítása megtörtént. Az utca keleti oldalán új zöldfelületek és padok kaptak helyet.

A 48-as tér az eddigi sétánnyal megegyező anyagú burkolatot kapott. A sétányt fasor, kandeláberek és padok övezik, a téren döntően gyepfelületekből és ösvényekből álló területek kerültek kialakításra, ahol természetesen „fűre lépni szabad”.

3. Pécs város központjának megújítása

Cél, egy olyan városi főtér, fő tér-együttes létrehozása volt, amely a városi lét sokszínűségének toleráns befogadófelülete. Olyan köztéré, amiben az itt élők és az ide látogatók döntő többsége egyaránt számára kedves személyes kötődési pontokat találni képes. Olyan városi agóra és fórum együttesé, amely méltó helyszíne lehetett Pécs, Európa Kulturális Fővárosává avatásának és amelynek utána évtizedekig meg kell felelnie a városi közélet „fő terével” szemben támasztott elvárásoknak.
A „Pécs város központjának megújítása” elnevezésű építészeti tervpályázat célja a műemléki védettségű, városfallal körbevett városközpont egykori északi és déli kapuja közötti közlekedési tengely közterületeinek teljes megújítása, valamint a 21. század kihívásainak megfelelő átalakítása volt. Ennek keretében kerül megtervezésre a Széchenyi tér, a Hunyadi utca, a Megye köz, a Szepessy I. utca, az Irgalmasok utcája. Ezek az utcák és terek kapcsolják össze a Baranya Megyei Múzeumokkal együtt megújuló Káptalan utcát és az Eszperantó parkot, illetve a Kossuth teret és a Hal teret.
A felújítás után megszűnt a gépjárműforgalom a Széchenyi téren. A felszabaduló gépjármű-közlekedési felületek helyén tágas, sokszínű, gyalogosok számára kedvelt, használható területek jöttek létre.  A Városháza előtti területen megszűnt a parkolás, helyette térplasztika szerűen megjelenő vizes funkcióval is rendelkező felület került kialakításra.

4. Tettye II.

 • Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 06.
 • Kivitelezés vége: 2011. december 5.
 • Kivitelező: I-Axis Kft. , Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata 219/2011. (05.26). számú határozatában, a szerződést  felmondta. 2011. szeptember 6-tól a Sztráda 92 Kft. látja el a kivitelezői feladatokat.
 • Tervező: s73 Kft.

A városrész meredek lejtésviszonyokkal bíró, különleges adottságú, védett terület. A Tettye felfedezésének kiinduló pontja a belvároshoz simuló Ágoston tér és környéke, másik végpontja pedig a Tettye-park. A két területet összekötő észak-déli irányú tengelyek rehabilitációja szükséges volt ahhoz, hogy a városrész be tudjon kapcsolódni Pécs idegenforgalmi vérkeringésébe. A Panoráma sétány feltárja és bemutatja Pécs egyedülálló panorámáját a keleti irányból. A gyalogos tengely feladata az is hogy összekösse a völgy északi részét a hegyorom déli végén álló kápolnával. A gyalogosok számára zavartalan sétány a Havihegyi út új nyomvonalának kialakításával értük el, mely a buszfordulótól a Zerge utcai csomópontig tart.

5. Indóház tér

 • Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 08.
 • Kivitelezés vége:2009. 10. 09.
 • Kivitelező: Sade Magyarország Kft.
 • Tervező: Csatai és Társa Tervező és Szolgáltató Bt.

A tervezési terület a Pécs belvárosát a Vasútállomással összekötő fő észak- déli gyalogos tengelyének déli szakasza és végpontja. Megújításra került a Domus park, a Móricz Zsigmond tér is.

Közterek és parkok újjáélesztése II. ütem, DDOP-4.1.3/A-2009-0001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – konzorciumvezető
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.);
2. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. - konzorciumi tag
(7621 Pécs, Mária u. 9.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
(7621 Pécs, Mária u. 3)

Pályázat benyújtása 2009. február 16.
Támogatási szerződés aláírása 2009. augusztus 13.
Projektkezdés 2008. november 28.
Projektzárás 2011. november 30.
Elszámolható projektköltség 5 471 931 028 Ft
Megítélt támogatás 4 644 631 654 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák