A Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola Rácvárosi Óvoda Intézményegységének fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági bizottsága 2012. augusztus 29-i ülésén hagyta jóvá a Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola Rácvárosi Óvodai intézményegységének kapacitás bővítését célzó, DDOP-3.1.2-12 kódszámú, ”Nevelési intézmények fejlesztése” című felhíváson történő részvételről, egyúttal felkérte a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a pályázati dokumentáció összeállítására.

Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola Rácvárosi Óvodában 3 óvodai csoport működik, az intézmény 60 férőhelyes, azonban jelenleg 77 gyermek óvodai nevelését és ellátását látja el, mintegy kapacitásának 128 %-át kihasználva. A pályázat kapcsán az óvoda 20 férőhellyel kerülne bővítésre.

A jelenlegi épület adottságai azonban nem elegendőek egy 20 fős csoportlétszám bővítésre, így a pályázat keretein belül a meglévő épület felújítása mellett, egy új épületrész kialakításra kerül sor, egy 60 nm-es csoportszobával, öltözőkkel, mosdóval, tároló helyiséggel, valamint a tetőtér beépítésével, ahol a tantestület részére kerül kialakításra testületi szoba, gazdasági helyiség, az óvodások részére orvosi szoba. Az építési munkák mellett az óvoda mindennapos működéséhez szükséges eszközök kerülnek beszerzésre, sor kerül az udvar felújítására és 3 darab parkoló is kialakításra kerül.

A projekt összköltsége bruttó 120 000 000 Ft, mely siker esetén 100%-os teljesítésintenzitás mellett valósulhat meg.

A projektnek köszönhetően jelentősen javul az intézmény infrastruktúrája, felszereltsége, és jelentősen nő az óvodások élettere, mely elengedhetetlen a fejlődésükhöz.

A pályázatot a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2012. szeptember 12-én nyújtotta be a DDOP-3.1.2-12 kódszámú felhívásra, „A Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola Rácvárosi Óvoda Intézményegységének fejlesztése” címmel.

A pályázattal kapcsolatos támogatói döntésről 2012. december 5-én értesítette a Közreműködő Szervezetként eljáró MAG Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

A projekt Támogatási Szerződésének megkötésére 2013. április 11-én került sor.  A projekt sikeres megvalósítása érdekében 2013 nyarán az építési engedély módosítására került sor.  

A kivitelezési munkálatok 2014 nyarán zárultak.

A Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola Rácvárosi Óvoda Intézményegységének fejlesztése, DDOP-3.1.2-12-2012-0004
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

MAG Zrt.
(1539 Budapest, Postafiók 684.)

Pályázat benyújtása 2012. szeptember 12.
Támogatási szerződés aláírása 2013. október 29.
Projektkezdés 2013. október 29.
Projektzárás 2015. február 28.
Elszámolható projektköltség 136 669 400 Ft
Igényelt támogatás 120 000 000 Ft
Megítélt támogatás 136 669 400 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák