A Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 474/2011. (11.24.) számú határozatával döntött arról, hogy a Megye utcában található Pécsi Gyermekotthon és Gyermek Átmeneti Otthont a TIOP-3.4.2-11/1 - „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” pályázati kiírás segítségével kívánja felújítani, egyúttal a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t bízta meg a pályázat elkészítésével.

A pályázat benyújtására 2012. május 22-én került sor. A pályázattal kapcsolatos döntés 2012. harmadik negyedévében várható.

A projekt keretében az intézmény működési engedélyében rögzített 59 férőhely korszerűsödik és emellett egy új építészeti koncepció alapján az intézményi térstruktúra komfortosabbá, a nevelés és gondozás szempontjából élhetőbbé, hatékonyabbá válik. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a korábbiaknál szakmai – módszertani szempontból is kiterjedtebb gondozó-nevelő munka valósuljon meg, ami egyértelműen hozzájárul az intézményben gondozott gyermekek önálló életre neveléséhez, a tudatosabb állampolgári attitűd kialakításhoz. A beruházás további fontos elemét képezi az IKT fejlesztés is, ennek keretében a gyermekek a széles sávú internet hozzáférés mellett, a legmodernebb számítógépeket használhatják.

Az infrastrukturális korszerűsítésnek köszönhetően:

  • Az épület padlásterében 3 szobás új lakóegység kerül kialakításra.
  • Az első emeleten a gondozottak részére a közösségi tevékenységek számára kijelölt terek (konyha, társalgó-étkező) racionalizálásra kerülnek, ami lehetőséget teremt a privát élettér megőrzésére, de egyúttal nagyobb és hatékonyabb közösségi élet megszervezésére, párhuzamos és új módszertani feladatvégzésre is.
  • Az átmeneti otthon teljesen átalakul, kiépítése átgondolt, térszervezése racionálisabb, komfortosabb lesz.
  • Az intézmény teljes egészére vonatkozóan megvalósul a fűtéskorszerűsítés és hőszigetelés.
  • Megvalósul az épület akadálymentesítése.


Az infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően emelkedik az intézmény által nyújtott szakmai szolgáltatások színvonala is. A fejlesztésnek köszönhetően lehetővé válik az önálló életre nevelés és a hozzá kapcsolódó pedagógiai módszerek fejlesztése is.

A projekt keretében 1540,77 m2 korszerűsítése történik meg, mindösszesen bruttó 169 012 107 Ft költségvetésből, 100%-os támogatásintenzitás mellett.

A pályázat támogathatóságáról Pécs Megyei Jogú város Önkormányzatát 2013 áprilisában tájékoztatta a Közreműködő Szervezet.

A megvalósítás első lépéseként a kiviteli tervek készülnek el 2013 őszére, ezt követőn kerülhet sor a kivitelezési közbeszerzés kiírására és a fejlesztés tényleges megkezdésére.

A projekt megvalósítását 2014-ben átvette a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége.

A Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése, TIOP-3.4.2-11
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
(1134 Budapest, Váci út 45.)

Pályázat benyújtása 2012. május 22.
Elszámolható projektköltség 169 012 107 Ft
Igényelt támogatás 169 012 107 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák