PMJVÖ – Tüzér Utcai Idősek Otthona korszerűsítése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. november 24-én 473/2011. számú határozatával döntött a TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú, „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról, a Tüzér utcai idősek otthona felújítása tárgyban, egyúttal felkérte a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t a pályázat előkészítésére.

A pályázat benyújtására 2012. május 21-én került sor. A pályázattal kapcsolatos döntés 2012. harmadik negyedévében várható.

A fejlesztés tárgyát a Pécs közigazgatási területén működő PMJVÖ Integrált Szociális Intézmény Tüzér utcai Idősek Otthona jelenti. Az otthon működési hatóköre Pécs város teljes közigazgatási területére kiterjed.

A pályázat célja, hogy a PMJVÖ Integrált Szociális Intézmény Tüzér utcai Idősek Otthonában a fejlesztés eredményeként létrejövő infrastruktúra a korábbiaknál jobb minőségben, korszerűbb felszereltséggel és racionálisabb térszerkezettel biztosítsa az ellátottak jobb életminőségéhez szükséges feltételeket.

A Tüzér utcai Idősek Otthona területén az eredetileg több, gazdaságtalanul üzemeltethető épület helyett a pályázat sikere esetén, a két meglévő épület (északi és nyugati épület) felhasználásával és egy új összekötő egység megépítésével olyan otthon kerül kialakításra, amely komplex módon szolgálja az idősek igényeit, illeszkedik életvitelükhöz (mely sok esetben speciális elvárásokat támaszt), valamint kiszolgálásuk is lényegesen jobb, gazdaságosabb, hatékonyabb lesz a jelenleginél.

A projekt keretében tervezett fejlesztés révén:

  • A jelenleg 50 főre szóló működési engedély a tervezett fejlesztéssel 60 fő számára kerül bővítésre.
  • Sor kerül az épület komplex szemlélet mentén történő akadálymentesítésére, az ellátottak igényeinek megfelelően.
  • A meglévő vizesblokkok felújítása is megvalósul. Az újonnan átépített részekben további akadálymentes vizesblokkok is helyet kapnak.
  • Az ellátottak életvitelének javítására, a szobák, lakóegységek úgy kerülnek kialakításra, hogy abban a bútorozás, a megfelelő méretű ágyak elhelyezhetőek legyenek, az ajtók mérete az akadálymentes betegszállítást is lehetővé tegye. Az idősek számára a vendégfogadáshoz szükséges társalgó helyiségek is helyet kapnak az épület együttesben, komfortosabbá téve a lakók számára a közösségi tereket.
  • A régi főépületben felújításra kerül az orvosi és nővér szoba, valamint egy új kialakítású főző konyha is helyet kap a régi épület észak-nyugati sarkában mintegy 60 fős kapacitással. Az ehhez kapcsolódó étkező és terasz az ellátottak életkörülményeinek javítását szolgálja.
  • Az egykori, észak-déli hossztengelyű konyha épület teljes egészében átalakul, 22 fő számára kerülnek kialakításra lakóegységek, akadálymentes vizesblokkok, illetve a nővéri felügyelet számára pult.
  • Az új nyaktag mellett, amely a két régi épületet köti össze, nem egy egyszerű folyosó, hanem lakóegységek befogadását is lehetővé tevő új épület kerül kialakításra. Itt egy 14 fős új lakóegység kap helyet.


Összességében tehát egy olyan, komplex program valósul meg, mely a lehetőségekhez mérten, a lehető legkorszerűbb időskori ellátás biztosítását teszi lehetővé az építészeti kialakítás, a megújuló fűtési rendszer, az akadálymentes környezet eszközeivel. Az eddigi kis hatásfokú gázkazán helyett új, távfűtőrendszer épül ki, amely környezetbarátabb, tisztább, a város érdekeivel jól harmonizáló meleg víz és hőenergia ellátást tesz lehetővé.

A projekt fontos elemét képezik az érzékenyítés és ESZA feladatok: e tevékenységek célja az ellátottak és gondozottak felkészítése a fejlesztéssel járó változásokra, az ellátás szintjének növelése rendezvényekkel, szakmai képzéssel.

A projekt összköltségvetése 179 898 244 Ft, a kapcsolódó támogatási intenzitás 100%-os, a projekt időszak pedig 18 hónapot ölel fel.

A pályázat sajnos nem került kiválasztásra.

PMJVÖ – Tüzér Utcai Idősek Otthona korszerűsítése, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0037
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
(1134 Budapest, Váci út 45.)

Pályázat benyújtása 2012. május 21.
Elszámolható projektköltség 179 898 244 Ft
Igényelt támogatás 179 898 244 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák