Balokány liget rehabilitációja

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 302/2011. (06.23.) számú határozatában döntött, a KEOP- 7.3.1.2/09-11, „Élőhelyvédelem és helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” tárgyú pályázati felhíváson való indulásról a Balokány liget megújításának érdekében. A pályázathoz szükséges saját erőt a Pécsi Városgondozási Nonprofit Zrt. biztosítja.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. projektmenedzselésével megvalósítandó pályázat célja a Balokány ligetben található értékes élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítása, a tó vizére ható káros hatások csökkentése, a környezet rendezése, a növényzet ápolása, az ökológiai viszonyok javítása. A fenti célok kidolgozásához és megtervezéshez előkészítési támogatás szükséges, melyhez a KEOP- 7.3.1.2/09-11 két lépcsős pályázati konstrukciója kínált kiváló alkalmat.

A 2011. július 8-án benyújtott első körös pályázat sikerének esetén nyílik lehetőség a pályázat célkitűzéseinek vizsgálatára, a tervek kidolgozására (tókotrás, mederalakítás, források védelme, szennyvízelvezetés, partfal kialakítása), a megvalósítható célok pontos meghatározására. A tanulmányok tervek elkészítését követően, 2012. őszén kerülhet benyújtásra a második körös pályázat, melynek sikerének esetén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 100% támogatásban részesülne.

A projekt megvalósulását követően, a város új kulturális csomópontjának környezete is egyre csalogatóbb lenne, mind a turisták, mind pedig a városlakók számára.

A pályázatot a Közreműködő Szervezet nem részesítette támogató döntésben.

Balokány liget rehabilitációja, KEOP-7.3.1.2/09-11
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Energia Központ Nonprofit Kft.
(1134 Budapest, Váci út 45.)

Pályázat benyújtása 2010. december 6.
Elszámolható projektköltség 6 000 000 Ft
Igényelt támogatás 5 100 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák