Pécs helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 307/2011. (06.23.) számú határozatában döntött a DDOP- 5.1.5/B-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelemi rendszerek fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújt be, a Közgyűlés a pályázat elkészítésével és menedzselésével a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t bízta meg.
 

A pályázat megvalósításának érdekében szakmai konzultációs testület alakult, melyben a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. szakemberei mellett, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a BIOKOM Kft.-nek az illetékes munkatársai vettek részt.
 

A pályázat célja, hogy a város csapadékvíz elvezetés szempontjából kritikus pontjain (Ágoston tér, Lepke-dűlő, Május 1. utca, Kopács-Laskó utcák, stb.) megoldja a vízelvezetési problémákat, ezzel védve a lakók biztonságát és ingatlanjaik értékét és állapotát.
 

A 2011. november 3-án benyújtott, „Pécs helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat az alábbi irányvonalak mentén kerül összeállításra:
 

1. Mederkotrási és ároképítési munkák elvégzése:
Az üzemeltetési és lakossági panaszok alapján a pályázat célja a Pécsi, az Öreg- Tettye és a Meszes patak vízfolyások megfelelő mederszelvényeinek kialakítása, rendbetétele. A fenti helyszíneken túl a pályázat további területek mederkotrási és új ároképítési munkáit javasolja, mint pl.: Lepke-dűlő csapadékvíz elvezetése vagy az Ágoston téri vízelvezetés korszerűsítése.
 

2. Zsilip rendszer kialakítása:
Nagy Mennyiségű csapadék esetén a Pécsi víz folyásszintje megemelkedik és visszaduzzasztja a becsatlakozó vízfolyásokat. A pályázat célja zsiliprendszer kialakítása a Pécsi vízbe érkező vízfolyásoknál, pl.: Öreg- Tettye patak befolyásánál.
 

3. Hordalékfogók építése:
A pályázat célkitűzése hordalékfogó kiépítése a Donátus- Bálics útkereszteződésben, a Bárány u.-ban, a Székely Bertalan u.-ban, az Irma u.-ban, a Jakabhegyi úton, a Hunyadi úton, a Dugonics u.-ban és a Vöröskereszt u.-ban. Az Ady Endre, Fábián Béla, Május 1. utcákban pedig a meglévő hordalékfogók kerülnek bővítésre.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. szeptember 12-én kelt levelében értesítette Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát a projekt támogatásáról.

A 2014-re elkészült kiviteli tervek ismeretében a Közreműködő Szervezet a projekt elszámolható költségét 517 742 865 Ft-ra növelte.

A kivitelezési munkálatok 2015 tavasza és ősze között valósulnak meg, az érintett területeken.

A projektnek köszönhetően Pécs város számos korábbi a lakosság számára sok kellemetlenséget okozó csapadékvíz elvezetési problémája oldódik meg.

Pécs helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése, DDOP-5.1.5/B-11
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (7621 Pécs, Mária u.3)

Pályázat benyújtása 2011. november 3.
Támogatási szerződés aláírása 2014. április 28.
Projektkezdés 2014. április 28.
Projektzárás 2015. szeptember 30.
Elszámolható projektköltség 517 742 865 Ft
Igényelt támogatás 450 211 187 Ft
Megítélt támogatás 465 968 578 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák