A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Leőwey Klára Gimnáziumban

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 184/2012. (05.17) számú határozatával döntött „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Leőwey Klára Gimnáziumban” című pályázat benyújtásáról a TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú felhívásra, egyúttal felkérte a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t a pályázati dokumentumok összeállítására.

A Közreműködő Szervezet 2013. december 5-én értesítette a pályázót, hogy az eredetileg tartaléklistára helyezett projektet támogatói döntésben részesíti, és a megvalósításra 313 454 545 forintot biztosít, 100 %-os támogatásintenzitással.

A projektnek köszönhetően egy modern iskolai laboratóriummal bővült a Leőwey Klára Gimnázium, továbbá beszerzésre kerültek az oktatáshoz szükséges bútorok, labor és IKT eszközök, kapcsolódó szoftverek.

A fejlesztésnek köszönhetően minden feltétel adottá vált a modern kor követelményeinek megfelelő és magas színvonalú természettudományos oktatáshoz. A létrejtt laboratórium lehetőséget biztosít az iskola eddig is kimagasló teljesítményének fokozására, és a természettudományos tantárgyak népszerűsítésére.

A fejlesztés eredményeképpen:
• A Leőwey Klára Gimnázium laborja alkalmassá vált emeltszintű érettségi vizsga lebonyolítására.
• A laboratórium befogadó kapacitás nőtt
• A diákok modern természettudományi tárgyakkal kapcsolatos eszközöket használnak, illetve ezek segítségével fejlesztik tudásukat.
• Az új modern eszközök segítségével a diákokban felértékelődik a természettudományos ismeretek fontossága
• A diákok számára kézzelfoghatóvá vállnak a természettudományos tárgyak kutatási módszerei, eredményei.
• Sor került tanulói munkafüzetek és digitális tananyag kidolgozására is. A digitális tananyag esetében 3D grafikai objektumok poligon vázát tartalmazó digitális nyersanyagok kerülnek beszerzésre, amelyek felhasználásra kerülnek a projekt keretében megvalósítandó digitális szertár létrehozása során. A fejlesztés keretében a beszerzett nyers modellek (több száz, akár ezer db), valamint virtuális és animált folyamatok (szintén 100-as nagyságrendben) kerülnek beépítésre a tanórai és tanórán kívüli felhasználást támogató virtuális szertár órai anyagaiba.

A projekt köszönhetően a Leőwey Klára Gimnázium laboratóriumában egy modern IKT és labor eszközökkel felszerelt tanár és diákbarát természettudományos bázis jött létre.

A pályázat megvalósítása párhuzamosan zajlik az iskola felújításával, melyhez a forrást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.

A labor átadására ünnepélyes keretek között 2014. szeptember 18-án került sor.

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Leőwey Klára Gimnáziumban, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0010
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45.)

Pályázat benyújtása 2012. július 9.
Támogatási szerződés aláírása 2014. március 31.
Projektkezdés 2014. március 31.
Projektzárás 2015. október 30.
Elszámolható projektköltség 313 454 545 Ft
Igényelt támogatás 318 000 000 Ft
Megítélt támogatás 313 454 545 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák