Fészek Gyermekotthon és Bölcsödében SNI családi napközi létrehozása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 185/2012. (05.17.) számú határozatával döntött a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága TÁMOP-2.4.5-12/1 pályázati részvételének jóváhagyásáról, családi napközi létrehozása tárgyában, egyúttal megbízta a Pécsi Városfejlesztési Zrt.-t, hogy a pályázati dokumentációt határidőre készítse el.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2012. július 31-én nyújtotta be a pályázatot az ESZA Nonprofit Kft.-hez.

A PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 10 telephelyen működő intézmény,amely a gyermekjóléti alapellátás keretében komplex szolgáltatásokat nyújt a (0-3 éves) kisgyermekes családok számára.Célja, az intézménnyel kapcsolatba kerülő gyermekek testi-lelki-értelmi fejlődésének támogatása az egészséges szocializáció elősegítése, a hátrányok kompenzálása.Feladata: 10 bölcsőde, egy családok átmeneti otthona valamint egy különleges gyermekotthon működtetése.10 bölcsődéjében napközbeni alapellátást - felügyeletet, nevelést, gondozást, étkeztetést -, 5 bölcsődéjében SNI kisgyermekek integrálását, korai fejlesztését, 2 bölcsődéjében hozzájárul a roma kisgyermekek korai szocializációjához.

A projekt célja, hogy a Fészek Gyermekotthon és Bölcsödében kialakításra kerülő családi napközi, a nem integrálható SNI gyermekek felügyeletét és fejlesztését együttesen tudja vállalni, míg szüleik dolgoznak, vagy egyéb ok miatt nem tudják biztosítani gyermekük felügyeletét.A Dél–dunántúli régióban elsőként, hiánypótló szolgáltatásként, az SNI családi napközi létrehozásával, az intézmény újabb lépést tehet a szolgáltatási szemléletű, egyedi igényekre és szükségletekre is választ adó, gyermek és családbarát szolgáltatási struktúra kialakítása felé; segítséget nyújtva azoknak a családoknak is,akik (jelenleg) egészséges csoportba nem integrálható SNI kisgyermeket nevelnek.

A projekt eredményeként más kisgyermekellátással foglalkozó intézmény számára is adaptálható módszertani film és esettanulmány(a szegregált nevelésről, és az integrált nevelésbe való átvezetés lehetőségeiről) készül.

A Közremködő Szervezetként eljáró ESZA Nonprofit Kft. 2013. március 4-én kelt levelében értesítette a pályázót, hogy a projektet 19 988 559 Ft támogatásban részesítette.

A győztes pályázatnak köszönhetően nem csak a szakmai program fejlesztésére, hanem az épület igények szerinti felújítására is sor kerül a Fészek Gyermekotthon és Bölcsödében.

A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó munkaterület átadásra 2013. augusztus 15-én került sor.

A kivitelezés 2013 év végi lezárását követően a szakmai program megvalósítása került a projekt középpontjába.

Fészek Gyermekotthon és Bölcsödében SNI családi napközi létrehozása, TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0144
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

ESZA Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45.)

Pályázat benyújtása 2012. július 31.
Projektzárás 2015. november 30.
Elszámolható projektköltség 19 988 559 Ft
Igényelt támogatás 20 000 000 Ft
Megítélt támogatás 19 988 559 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák