Élőhelyrehabilitációs célú kotrás és bálványfa irtás a Mecseki Parkerdő területén

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 365/2012. (11.15.) sz. határozatával hozott döntést arról, hogy a 100%-os támogatás intenzitás mellett az „Élőhelyrehabilitációs célú kotrás és bálványfa irtás a Mecseki parkerdő területén” címmel a megvalósításra vonatkozóan második körös pályázatot kíván benyújtani.

Az Önkormányzat felkérésére a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2013. február 7. napján benyújtotta a pályázatot, melyet a Közreműködő Szervezet KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 azonosítószámon 2013. február 8. napján befogadott.

A Közreműködő Szervezet 2013. február 13. napján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát hiánypótlásra szólította fel, mely hiánypótlási kötelezettséget PVF Zrt. 2013. február 18. napján teljesített. Ez követően a Közreműködő Szervezet 2013. március 5. kelt levele alapján, az Önkormányzatot tisztázó kérdések megválaszolására szólította fel. A PVF Zrt. a válaszokat 2013. március 12. napján megadta.

A fenti előzmények után a Közreműködő Szervezet 2013. április 17. napján értesítette Kedvezményezettet arról, hogy „Élőhelyrehabilitációs célú kotrás és bálványfa irtás a Mecseki Parkerdő területén” című, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 jelű pályázatát az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításához bruttó 186 284 991 Ft összegű támogatásban részesült, melynek elszámolására 100 %-os támogatásintenzitás mellett nyílik lehetőség, tehát az Önkormányzatnak a projekt megvalósításához önerőt nem szükséges biztosítania.

A projekt megvalósítása keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására nyílik lehetőség.

 •  Égervölgyi tó víztelenítése, az iszap stabilizálása
 •  Iszap kikotrása és elszállítása
 •  Partfalvédelem kialakítása
 •  Meglévő hordalékfogó műtárgy elbontása
 •  Új hordalékfogó műtárgy építése
 •  Meglévő iszapfogó műtárgy elbontása
 •  Új iszapfogó műtárgy építése
 •  Meglévő bejáró/leeresztő műtárgy elbontása
 •  Új bejáró/leeresztő műtárgy építése
 •  Bálványfa irtás (vegyszeres és mechanikai) 3 ütemben
 •  Sorompók legyártása és kihelyezése 7 területen
 •  Égervölgyi és Rotary tanösvények felújítása
 •  Dömörkapu-Tettye tanösvény létrehozása

A kivitelezési munkálatok az Égervölgyi-tóhoz kapcsolódó munkaterület átadással 2013. augusztus 6-án megindultak. A projekt második szakasza a bálványfa irtással várhatóan 2014. szeptember végig tart.

Élőhelyrehabilitációs célú kotrás és bálványfa irtás a Mecseki Parkerdő területén, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
(1134 Budapest, Váci út 45.)

Pályázat benyújtása 2013. február 8.
Elszámolható projektköltség 186 284 991 Ft
Igényelt támogatás 186 284 991 Ft
Megítélt támogatás 186 284 991 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák