Hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 246/2013. (07.11.) számú határozatában döntött a „Hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése” címmel pályázatot nyújt be a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra (KEOP-1.1.1/C/13).

A projekt közvetlen előzményét jelenti a Mecsek-Dráva projekt, amely Pécs és a régió 312 településének hulladékgazdálkodását hivatott korszerűsíteni. A projekt számos fejlesztési elemén túl már nem jutott elég forrás arra, hogy a pécsi területre vonatkozóan oly módon kerüljön kiegészítésre és fejlesztésre az eszközpark, hogy az megfeleljen az új hulladékgazdálkodási törvény előírásainak.

 

A KEOP-1.1.1./C pályázat célja, hogy a pécsi hulladékkezelésben jelenleg tapasztalható, alapvetően informatikai és beruházási hiátusokat hatékonyan pótolja az alábbi módon:

- A Mecsek-oldali háztartások – mintegy 6.000 – bevonása a házhoz menő. szelektív gyűjtésbe (csomagolóeszköz és zöldhulladék), gyűjtőjárművek, edényzet beszerzése.

- A meglévő vegyes gyűjtési járműpark leamortizálódott gépjárműveinek cseréje.

- Lomtalanítás eszközparkjának kiegészítése.

-A gyűjtési logisztikát optimalizáló informatikai rendszer (hardver, szoftver) beszerzése.

- Lakossági szemléletformálás.

 

A projekt teljes nettó beruházási költsége 1 280 300 000 Ft, amelyből a támogatás 1 216 285 000 Ft, míg a saját erő 64 015 000 Ft.

A projektnek és a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási projektnek köszönhetően Pécs város hulladékgazdálkodási rendszere nem csak országosan, hanem nemzetközi viszonylatban is kiemelkedővé válik.

Hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0007
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45.

Pályázat benyújtása 2013. augusztus 1.
Elszámolható projektköltség 1 280 300 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák